2022. gada radošais konkurss žurnālistikā, reklāmā un sabiedriskajās attiecībās

Konkursa pirmā un otrā kārta ir noslēgusies.
Otrās kārtas rezultāti:

1. vieta (100 papildpunkti):

 • Jēkabs Jostsons

2. vieta (75 papildpunkti):

 • Kerija Osīte
 • Luīze Vilčuka
 • Kristīne Mihailova

3. vieta (50 papildpunkti):

 • Kristofers Dāniels Jurgensons
 • Marija Ivanova

Apsveicam konkursa uzvarētājus!


Radošajā konkursā 2022 otrajā kārtā piedalījās:

 • Daina Blūma
 • Kerija Osīte
 • Luīze Vilčuka
 • Tatjana Varakuta
 • Jēkabs Jostsons
 • Kristofers Dāniels Jurgensons
 • Marija Ivanova
 • Kristīne Mihailova

Radi idejas, kas pārliecina sabiedrību, un iegūsti budžeta vietu universitātē!
Gaidām Tavu pieteikumu, ja:
 • Tu esi 11. vai 12 klases skolēns
 • Tev patīk radīt plānus un vīzijas
 • Tev izdodas ietērpt sajūtas idejās, vārdos un bildēs
 • Tu proti redzēt lietas no dažādām pusēm
 • Tu spēj pārsteigt, izklaidēt un izskaidrot
 • Tu jūti, kas citiem patīk
 • Tevi interesē reklāma un sabiedriskās attiecības
   
Kas jāiesniedz?
 • Tevis veidota reklāma, sabiedrisko attiecību raksts, kampaņa, interaktīva aplikācija vai citi materiāli
 • Darba pielikumu saraksts un paši pielikumi – ilustrācijas, komentāri, saites, video un audio.
 • Informācija par iesniegtajiem darbiem un tevi. Darba mērķu apraksts, atsauksmes (ja tādas ir), kā arī viss cits, ko vēlies piebilst vai paskaidrot.
 • Zīmju skaits nav noteikts!

Darbi var būt radīti gan īpaši šim konkursam, gan skolai, vaļaspriekam vai nopietniem klientiem. Tie var būt gan publicēti, gan nepublicēti.

 
Kā darbus vērtēs?

Pirmā kārta

Rakstiskā darba novērtējums.

Ņemsim vērā to, cik darbs ir skaidrs, kvalitatīvs, radošs, atbilstošs saviem mērķiem un nozīmīgs sabiedrībā vai nozarē.
Sakārto domas un komatus, bet atbrīvo drosmi un sparu!

Pirmajā kārtā dalībniekiem līdz 2022. gada 25. aprīlim jāiesūta elektroniski SZF Komunikācijas studiju nodaļā savi radošie darbi žurnālistikā, sabiedriskajās attiecībās vai reklāmā. Pirmās kārtas rezultāti tiks publicēti līdz 2022. gada 4. maijam.

 

Otrā kārta

Prezentācija žūrijai un pārrunas.
Ja esi ticis otrajā kārtā, gatavojies septiņās minūtēs izklāstīt situācijas redzējumu un  mērķus, paskaidrot, kā tavs darbs palīdz tos realizēt, parādīt sasniegtos vai gaidāmos rezultātus. Sekos žūrijas jautājumi, kas pārbaudīs tavas zināšanas par nozari, sabiedrību un to, kā proti diskutēt.
Esi lakonisks, loģisks, zinošs un asprātīgs!

Otrā kārta norisinās 2022. gada 7. maijā. Otrajā kārtā rezultāti tiek paziņoti pēc radošā konkursa komisijas sēdes tajā pašā dienā.

 
Ko Tu iegūsti, piedaloties?
 • Iespēju iegūt budžeta studiju vietu vai papildpunktus iestāšanās konkursā
 • Pieredzi darba prezentācijā un aizstāvēšanā nepazīstamai auditorijai
 • Jaunus draugus (iespējams, nākamos kursa biedrus)
   
Kas tev drīkst un var palīdzēt?
 • Tavi skolotāji (jautā klases audzinātājai)
 • Tavi vecāki, draugi, kolēģi
   

Ar jautājumiem vērsties pie Elzas Lāmas (elza.lama@lu.lv)!

 
Konkursa nolikums