MĀCĪBSPĒKI

Iveta Reinholde

profesore, Politikas zinātnes nodaļas vadītāja

iveta.reinholde@lu.lv
Lauvas iela 4, 311. telpa

VAIRĀK >>

Jānis Ikstens

profesors, dekāns,
politikas zinātnes MSP direktors

janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

VAIRĀK >>

Juris Rozenvalds

profesors

juris.rozenvalds@lu.lv
Lauvas iela 4, 317. telpa

Žaneta Ozoliņa

profesore, SPPI vadošā pētniece

zaneta.ozolina@lu.lv
Lauvas iela 4, 306. telpa

Ivars Ijabs

asociētais profesors

ivars.ijabs@lu.lv
Lauvas iela 4, 319. telpa

Daunis Auers

profesors

daunis.auers@lu.lv
Lauvas iela 4, 313. telpa
Trešdienās 13.00-14.30
VAIRĀK >>

Valts Kalniņš

docents

valts.kalnins@lu.lv
Lauvas iela 4, 315. telpa
Otrdienās 14.30

VAIRĀK >>

Toms Rostoks

asociētais profesors, politikas zinātnes BSP un diplomātijas MSP direktors
toms.rostoks@lu.lv
Lauvas iela 4, 314. telpa
Ceturtdienās 16.00-18.00

VAIRĀK >>

Ivo Rollis

lektors

ivo.rollis@lu.lv
Lauvas iela 4

VAIRĀK >>

Aleksandra Kjakste

pasniedzēja

aleksandra.kjakste@lu.lv

VAIRĀK>>

VIESPASNIEDZĒJI

Jana Trahimoviča

Viespasniedzēja
jana.trahimovica@gmail.com

VAIRĀK >>

Louis Wierenga

MA, University of Toronto
Ph.D. Candidate, University of Tartu

louiswierenga@gmail.com

VAIRĀK >>

Laura Anteina

Viespasniedzēja, sociālo zinātņu maģistra grāds politikas zinātnē
laura.anteina@gmail.com

VAIRĀK >>

Mārtiņš Pričins

Mg.sc.soc.

martins.pricins@lu.lv

VAIRĀK >>

Agnija Antanoviča

Viespasniedzēja, Mg. sc. pol.

agnija.antanovica@gmail.com

VAIRĀK >>

Kate Elizabete Kanasta

Viespasniedzēja, Mg. sc. pol.

kate.kanasta@gmail.com

VAIRĀK >>