MĀCĪBSPĒKI

Iveta Reinholde

profesore, SPPI vadošā pētniece

iveta.reinholde@lu.lv
Lauvas iela 4, 311. telpa

VAIRĀK >>

Daunis Auers

profesors, Sociālo zinātņu DSP direktors

daunis.auers@lu.lv
Lauvas iela 4, 313. telpa
Trešdienās 13.00-14.30
VAIRĀK >>

Jānis Ikstens

Profesors, Politikas zinātnes MSP direktors, SPPI vadošais pētnieks, ESZF dekāna vietnieks

janis.ikstens@lu.lv
Lauvas iela 4, 221. telpa

VAIRĀK >>

Ivars Ijabs

asociētais profesors

ivars.ijabs@lu.lv
Lauvas iela 4, 319. telpa

Toms Rostoks

asociētais profesors, Politikas zinātnes BSP un Diplomātijas MSP direktors


toms.rostoks@lu.lv
Lauvas iela 4, 314. telpa
Ceturtdienās 16.00-18.00

VAIRĀK >>

Valts Kalniņš

Docents, SPPI pētnieks (Dr.)

valts.kalnins@lu.lv
Lauvas iela 4, 315. telpa
Otrdienās 14.30

VAIRĀK >>

Pieaicinātie viesdocētāji

Renārs Felcis

viesdocētājs, ESZF Socioloģijas nodaļas docents, Socioloģijas nodaļas vadītājs, SPPI pētnieks

renars.felcis@lu.lv 
Lauvas iela 4, 303. telpa
Pirmdienās 16.00-17.00

Ēriks Jēkabsons

viesdocētājs, LU Vēstures un filozofijas fakultātes profesors, LU Latvijas Vēstures institūta vadošais pētnieks

Aleksandra Kjakste

viesdocētāja

aleksandra.kjakste@lu.lv

VAIRĀK>>

Didzis Kļaviņš

viesdocētājs, SPPI vadošais pētnieks

Inta Mieriņa

viesocētāja, LU tenūrprofesore, LU Humanitāro zinātņu fakultātes Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece

inta.mierina@lu.lv
Lauvas iela 4, 215. telpa

Ilva Nakurte

viesdocētāja, LU Ķīmijas fakultātes docente

Mareks Niklass

viesdocētājs, ESZF Socioloģijas nodaļas asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
 

Jurijs Ņikišins

viesdocētājs, ESZF Socioloģijas nodaļas docents, SPPI vadošais pētnieks

jurijs.nikisins@lu.lv

Sigita Struberga

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Žaneta Ozoliņa

viesdocētāja, SPPI vadošā pētniece

zaneta.ozolina@lu.lv
Lauvas iela 4, 306. telpa

Juris Rozenvalds

viesdocētājs, SPPI vadošais pētnieks

juris.rozenvalds@lu.lv
Lauvas iela 4, 317. telpa

Malvīne Stučka

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Aija Zobena

viesdocētāja, SZF Socioloģijas nodaļas profesore, Socioloģijas BSP direktore, SPPI vadošā pētniece, SPPI direktore

aija.zobena@lu.lv

VIESDOCĒTĀJI

Agnija Antanoviča

viesdocētāja

agnija.antanovica@gmail.com

VAIRĀK >>

Laura Anteina

viesdocētāja
laura.anteina@gmail.com

VAIRĀK >>

Kristīne Atmante

viesdocētāja

Elīna Baltroka-Budreviča

viesdocētāja

Ieva Bērziņa

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore

Viesturs Bērziņš

viesdocētājs

Guna Gavriko

viesdocētāja

Aleksis Grigorjevs

viesdocētājs

Mārtiņš Hiršs

viesdocētājs

Kate Elizabete Kanasta

viesdocētāja

kate.kanasta@gmail.com

VAIRĀK >>

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Ivo Rollis

viesdocētājs

ivo.rollis@lu.lv
Lauvas iela 4

VAIRĀK >>

Veiko Spolītis

viesdocētājs

Inese Stepiņa

viesdocētājs

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Jana Trahimoviča

viesdocētāja
jana.trahimovica@gmail.com

VAIRĀK >>

Nora Vanaga

viesdocētāja

Gints Jegermanis  

viesdocētājs

Louis Wierenga

viesdocētājs

louiswierenga@gmail.com

VAIRĀK >>

IN MEMORIAM

Andris Runcis (1952-2011)

asociētais profesors