Vita Zelče

profesore,
komunikācijas zinātnes MSP direktore

vita.zelce@lu.lv
Lauvas iela 4, 408. telpaViktors Freibergs

docents,
komunikācijas studiju nodaļas vadītājs

viktors.freibergs@lu.lv
Lauvas iela 4, 427. telpa


Marita Zitmane

asociētā profesore

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa


Laura Ardava-Āboliņa

docente

laura.ardava@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa


Inga Latkovska

lektore

inga.latkovska@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa


Lolita Stašāne

lektore

lolita.stasane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa


Roberts Vīksne

lektors, Multimediju studijas vadītājs

roberts.viksne@lu.lv

Lauvas iela 4, 412. telpa

Ojārs Skudra

asociētais profesors

ojars.skudra@lu.lv
Lauvas iela 4, 417. telpa


Līva Kalnača

docente

liva.brice@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa


Zane Radzobe

docente,
komunikācijas zinātnes BSP direktore

zane.radzobe@lu.lv
Lauvas iela 4, 426. telpa


Olga Kazaka

docente

olga.kazaka@lu.lv
Kārlis Streips

lektors

karlis.streips@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa


Visvaldis Valtenbergs

asociētais profesors

visvaldis.
valtenbergs@lu.lv

Lauvas iela 4, 413. telpa