Mācībspēki

Marita Zitmane

asociētā profesore, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja, SPPI vadošā pētniece, Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktora p.i.

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

VAIRĀK>>

Skaidrīte Lasmane

emeritētā profesore, SPPI vadošā pētniece

skaidrite.lasmane@lu.lv 

Vita Zelče

profesore, Komunikācijas zinātnes MSP un DSP direktore, SPPI vadošā pētniece

vita.zelce@lu.lv
Lauvas iela 4, 408. telpa

VAIRĀK>>

Visvaldis Valtenbergs

asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks (ilgstošā prombūtnē)

visvaldis.valtenbergs@lu.lv
Lauvas iela 4, 413. telpa

Laura Ardava-Āboliņa

docente, SPPI pētniece

laura.ardava@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

VAIRĀK>>

Līva Kalnača

docente

liva.brice@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa

VAIRĀK>>

Olga Kazaka

docente

olga.kazaka@lu.lv

VAIRĀK>>

Klinta Ločmele

docente, SPPI pētniece

klinta.locmele@lu.lv 

Zane Radzobe

docente, SPPI pētniece

zane.radzobe@lu.lv
Lauvas iela 4, 426. telpa

VAIRĀK>>

Inga Latkovska

lektore

inga.latkovska@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Lolita Stašāne

lektore

lolita.stasane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Roberts Vīksne

lektors, Multimediju studijas vadītājs

roberts.viksne@lu.lv
Lauvas iela 4, 412. telpa

VAIRĀK>>

Pieaicinātie docētāji

Ina Druviete

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētniece, LU prorektore humanitāro un sociālo zinātņu jomā

ina.druviete@lu.lv 

 

Zanda Rubene

LU Pedagoģijas, psiholoģijas un mākslas fakultātes profesore, prodekāne zinātnes jautājumos, vadošā pētniece

zanda.rubene@lu.lv

VAIRĀK >>

Viesturs Zanders

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesors, SPPI vadošais pētnieks

viesturs.zanders@lu.lv 

Baiba Holma

SZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, Informācijas pārvaldības BSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.holma@lu.lv 

Elza Lāma

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

elza.lama@lu.lv 

Dite Liepa

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Mārtiņš Pričins

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv

VAIRĀK >>

Velta Skolmeistere

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

velta.skolmeistere@lu.lv 

Ieva Strode

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

ieva.strode@lu.lv 

Raivis Vilūns

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

Viesdocētāji

Inese Andresone

Viesdocētāja

Anda Baklāne

viesdocētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās attīstības departamenta Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja

anda.baklane@lu.lv

VAIRĀK>>

Ieva Bērziņa

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore

Sanita Bērziņa-Reinsone

viesdocētāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Zane Daudziņa

viesdocētāja, Latvijas Kultūras akadēmijas docente

Sarmīte Kolāte

viesdocētāja

Jānis Kreicbergs

viesdocētājs, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās attīstības departamenta Atvērtās zinātnes atbalsta vadītājs

VAIRĀK >>

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Jānis Oga

viesdocētājs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

Ilona Ozoliņa

viesdocētāja

ilona.ozolina1@gmail.com

VAIRĀK >>

Jānis Pencis

viesdocētājs

Ilmārs Punka

viesdocētājs

Asnāte Rībena

Viesdocētāja

Zane Rutkovska

viesdocētāja

Justīne Savitska

viesdocētāja
justine.savitska@gmail.com 

VAIRĀK >>

Kārlis Streips

viesdocētājs

karlis.streips@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Anastasija Tetarenko

viesdocētāja

Vikija Valdmane-Rozenberga

viesdocētāja

Marija Vorkule

viesdocētāja

marija.vorkule@gmail.com

VAIRĀK >>

Inese Volkova

viesdocētāja

Viktors Zaķis

viesdocētājs, filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs

viktors.zakis@inbox.lv

VAIRĀK>>

In Memoriam

Inta Brikše (1956-2014)

profesore, Sociālo zinātņu fakultātes pirmā dekāne, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja

Rolands Tjarve (1966-2020)

lektors, Multimediju studijas vadītājs

Ābrams Kleckins (1933-2021)

asociētais profesors

Viktors Freibergs

docents, Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs