Mācībspēki

Marita Zitmane

asociētā profesore, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja, SPPI vadošā pētniece, Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktora p.i.

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

VAIRĀK>>

Skaidrīte Lasmane

emeritētā profesore, SPPI vadošā pētniece

skaidrite.lasmane@lu.lv 

Vita Zelče

profesore, Komunikācijas zinātnes MSP direktore, SPPI vadošā pētniece

vita.zelce@lu.lv
Lauvas iela 4, 408. telpa

VAIRĀK>>

Visvaldis Valtenbergs

asociētais profesors, vadošais pētnieks, Dr.pol.sc.

visvaldis.valtenbergs@lu.lv
Lauvas iela 4, 413. telpa

VAIRĀK>>

Laura Ardava-Āboliņa

docente, SPPI pētniece

laura.ardava@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

VAIRĀK>>

Olga Kazaka

docente

olga.kazaka@lu.lv

VAIRĀK>>

Klinta Ločmele

docente, SPPI pētniece

klinta.locmele@lu.lv 

Zane Radzobe

docente, SPPI pētniece 

zane.radzobe@lu.lv
Lauvas iela 4, 426. telpa

VAIRĀK>>

Inga Latkovska

lektore

inga.latkovska@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Lolita Stašāne

lektore

lolita.stasane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Roberts Vīksne

lektors, Multimediju centra vadītājs (Lauvas ielā 4)

roberts.viksne@lu.lv
Lauvas iela 4, 412. telpa

VAIRĀK>>

PIEAICINĀTIE DOCĒTĀJI

Ina Druviete

LU Humanitāro zinātņu fakultātes profesore, vadošā pētniece

 

Zanda Rubene

LU Izglītības zinātņu un psiholoģijas fakultātes profesore

zanda.rubene@lu.lv

VAIRĀK >>

Viesturs Zanders

ESZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas profesors, SPPI vadošais pētnieks

viesturs.zanders@lu.lv 

Baiba Holma

ESZF Informācijas un bibliotēku studiju nodaļas asociētā profesore, Informācijas pārvaldības BSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.holma@lu.lv 

Elza Lāma

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

elza.lama@lu.lv 

Dite Liepa

LU Latviešu valodas institūta pētniece

Kristīne Parasiga-Parasiņa

LU Ķīmijas fakultātes lektore

Mārtiņš Pričins

lektora p.i., SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv

VAIRĀK >>

Velta Skolmeistere

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

velta.skolmeistere@lu.lv 

Ieva Strode

lektora p.i., SPPI zinātniskā asistente

ieva.strode@lu.lv 

Raivis Vilūns

lektora p.i.

VIESDOCĒTĀJI

Inese Andresone

Viesdocētāja

Anda Baklāne

viesdocētāja, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Digitālās attīstības departamenta Digitālās pētniecības pakalpojumu vadītāja

anda.baklane@lu.lv

VAIRĀK>>

Ieva Bērziņa

viesdocētāja, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmijas vadošā pētniece, Vidzemes Augstskolas asociētā profesore

Sanita Bērziņa-Reinsone

viesdocētāja, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta vadošā pētniece

Sarmīte Kolāte

viesdocētāja

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Jānis Oga

viesdocētājs, LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētnieks

Ilona Ozoliņa

viesdocētāja

ilona.ozolina1@gmail.com

VAIRĀK >>

Jānis Pencis

viesdocētājs

Ilmārs Punka

viesdocētājs

Asnāte Rībena

Viesdocētāja

Zane Rutkovska

viesdocētāja

Justīne Savitska

viesdocētāja
justine.savitska@gmail.com 

VAIRĀK >>

Kārlis Streips

viesdocētājs

karlis.streips@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Anastasija Tetarenko-Supe 

viesdocētāja

Vikija Valdmane-Rozenberga

viesdocētāja

Marija Vorkule

viesdocētāja

marija.vorkule@gmail.com

VAIRĀK >>

Inese Volkova

viesdocētāja

Viktors Zaķis

viesdocētājs, filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs

viktors.zakis@inbox.lv

VAIRĀK>>

Daira Āboliņa-Ilješāne  

viesdocētāja 

Madara Melne-Tomsone

viesdocētāja 

Liene Brizga-Kalniņa

viesdocētāja 

Andris Ķepals

viesdocētājs 

In Memoriam

Inta Brikše (1956-2014)

profesore, Sociālo zinātņu fakultātes pirmā dekāne, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja

Rolands Tjarve (1966-2020)

lektors, Multimediju studijas vadītājs

Ābrams Kleckins (1933-2021)

asociētais profesors

Viktors Freibergs

docents, Komunikācijas studiju nodaļas vadītājs