Mācībspēki

Vita Zelče

profesore, komunikācijas zinātnes MSP un DSP direktore

vita.zelce@lu.lv
Lauvas iela 4, 408. telpa

VAIRĀK>>

Zane Radzobe

docente, komunikācijas zinātnes BSP direktore

zane.radzobe@lu.lv
Lauvas iela 4, 426. telpa

VAIRĀK>>

Viktors Freibergs

docents

viktors.freibergs@lu.lv
Lauvas iela 4, 427. telpa

VAIRĀK>>

Marita Zitmane

asociētā profesore, vadošā pētniece, Komunikācijas studiju nodaļas vadītāja

marita.zitmane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

VAIRĀK>>

Līva Kalnača

docente

liva.brice@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa

VAIRĀK>>

Olga Kazaka

docente

olga.kazaka@lu.lv

VAIRĀK>>

Laura Ardava-Āboliņa

docente

laura.ardava@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

VAIRĀK>>

Inga Latkovska

lektore

inga.latkovska@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Kārlis Streips

lektors

karlis.streips@lu.lv
Lauvas iela 4, 404. telpa

Roberts Vīksne

lektors, Multimediju studijas vadītājs

roberts.viksne@lu.lv
Lauvas iela 4, 412. telpa

VAIRĀK>>

Lolita Stašāne

lektore

lolita.stasane@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Visvaldis Valtenbergs

asociētais profesors (ilgstošā prombūtnē)

visvaldis.valtenbergs@lu.lv
Lauvas iela 4, 413. telpa

Viespasniedzēji

Zanda Rubene

LU PPMF profesore, prodekāne zinātnes jautājumos, vadošā pētniece

zanda.rubene@lu.lv

VAIRĀK >>

Viktors Zaķis

Filologs, latviešu valodas un literatūras pasniedzējs
viktors.zakis@inbox.lv

VAIRĀK>>

Anda Baklāne

Viespasniedzēja

anda.baklane@lu.lv

VAIRĀK>>

Ilona Ozoliņa

Viespasniedzēja

ilona.ozolina1@gmail.com

VAIRĀK >>

Justīne Savitska

Viesdocētāja
justine.savitska@gmail.com 

VAIRĀK >>

Marija Vorkule

Viespasniedzēja, Mg.sc.soc.

marija.vorkule@gmail.com

VAIRĀK >>