Dokumentu iesniegšana bakalaura studijām

Dokumentu iesniegšana studijām sastāv no vairākām obligātajām darbībām:

  1. Elektroniskā pieteikuma pieteikšana portālā www.latvija.lv
  2. Dokumentu uzrādīšana un pieteikuma apstiprināšana Latvijas Universitātē vai kādā citā vienotajā uzņemšanā iesaistītajā augstskolā
  3. Konkursa rezultātu aprēķināšana un paziņošana www.latvija.lv, sms un e-pastā
  4. Reģistrācija studijām un līguma parakstīšana
Kas? Kad? Kur?
Pieteikšanās studijām
Elektroniskā pieteikšanās studijām 25.jūnijs–9.jūlijs
plkst. 16.00
e-pakalpojums portālā www.latvija.lv  var norādīt vairākas studiju programmas (prioritātes), svarīgi apdomāt to secību!
Pieteikuma apstiprināšana un dokumentu iesniegšana

2.–9.jūlijs 
plkst. 9.00-18.00

6.jūlijs
plkst. 9.00-13.00

Latvijas Universitātē (Raiņa bulvārī 19), filiālēs un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.
Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir).

Iestājpārbaudījumi
NAV, jo konkursa rezultātu aprēķināšana notiek balstoties uz CE sertifikātu rezultātiem (latviešu valodā un angļu, vācu vai franču valodā) vai vidusskolas dokumenta vērtējumiem (ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004.gada). Papildus iegūtajam rezultātam tiek pieskaitīti arī punkti, ko iespējams iegūt radošajos vai ZPD konkursos, kā arī "Jauno politiķu skolā".
Konkursa 1. kārtas rezultāti
Konkursa 1. kārtā studiju vietas iegūst tikai tie, kas ir izturējuši konkursu 1. prioritātē.  Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies Tava izvēlētā 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi un ir nepieciešams reģistrēties konkursa 2. kārtai.
Rezultātu paziņošana  12. jūlijs portālā www.latvija.lv , īsziņu un elektroniskās vēstules veidā (skatīties e-pastu!!)
Reģistrēšanās studijām un studiju līguma parakstīšana

15. jūlijs
plkst.10.00–16.30

16. jūlijs
plkst.10.00–15.00

LU SZF, 103.telpa. Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir), kā arī visu šo dokumentu kopijas
Konkursa 2. kārtas rezultāti
Līdz 16.jūlija plkst. 16.00  studenti www.latvija.lv aktivizē dalību 2. kārtā izvēlnē „Pieteikties 2. kārtai” ar vēlmi iegūt studiju vietu. Dalība konkursa 2. kārtā ļauj iegūt studiju vietu Tev vēlamākajā studiju programmā no prioritārā secībā sakārtotā vēlamo studiju programmu saraksta, jo papildus vari pretendēt arī uz tām studiju vietām, kurās studenti nav reģistrējušies 1. konkursa kārtas rezultātā. 
Rezultātu paziņošana 16. jūlijs
plkst. 17.00
portālā www.latvija.lv , īsziņu un elektroniskās vēstules veidā
Reģistrēšanās studijām

17. jūlijs 
plkst.10.00–18.00

18. jūlijs
plkst.10.00–16.30

19. jūlijs
pkst.10.00–15.30

LU SZF, 103.telpa. Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir), kā arī visu šo dokumentu kopijas.
Rezervistu reģistrēšana
Pretendentiem, kas nav ieguvuši studiju vietu nevienā no studiju programmām, tiek izskatīta iespēja reģistrēties 1.prioritātes studiju programmā uz maksas studiju vietām.
Rezervistu reģistrēšana uz brīvajām maksas studiju vietām 19. jūlijs
plkst.16.30–17.30
LU SZF, 103.telpa. Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir), kā arī visu šo dokumentu kopijas.

Par uzņemšanu bakalauru studiju programmās konsultējies pie Ingas Poļakas, zvanot uz 67140022 vai 28378019, vai rakstot inga.polaka@lu.lv