Dokumentu iesniegšana bakalaura studijām

Pieteikties studijām var gan elektroniski, gan arī ierodoties uz vietas augstskolā.

1. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana (sākot no 2019. gada vidusskolu apsolventiem) Latvijas valsts  portālā www.latvija.lv no 14. jūlija līdz 24. jūlijam plkst. 16.00.
Papildus informācija: ŠEIT

2. Elektroniskā pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē (vidējā izglītība iegūta pirms 2019. gada vai ir kāds nosacījums, kas neļauj pašam apstiprināt elektronisko pieteikumu).
Pieteikties: Latvijas valsts portālā www.latvija.lv 
Apstiprināt: no 18. jūlija līdz 24. jūlijam.
Papildus informācija: ŠEIT

3. Pieteikšanās un pieteikuma apstiprināšana klātienē 
Papildus informācija: ŠEIT

Kas? Kur?
Pieteikšanās studijām
Elektroniskā pieteikšanās studijām E-pakalpojums portālā www.latvija.lv  var norādīt vairākas studiju programmas (prioritātes), svarīgi apdomāt to secību!
Pieteikuma apstiprināšana un dokumentu iesniegšana Latvijas Universitātē (Raiņa bulvārī 19), filiālēs un citos vienotajā uzņemšanā iesaistīto augstskolu uzņemšanas punktos.
Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir).
Iestājpārbaudījumi
NAV, jo konkursa rezultātu aprēķināšana notiek balstoties uz CE sertifikātu rezultātiem (latviešu valodā un angļu, vācu vai franču valodā un matemātikā (vidusskolas absolventiem no 2009.gada)) vai vidusskolas dokumenta vērtējumiem (ja vidējā izglītība iegūta pirms 2004.gada). Papildus iegūtajam rezultātam tiek pieskaitīti arī punkti, ko iespējams iegūt radošajos vai ZPD konkursos, kā arī SZF rīkotajās jauno profesionāļu skolās.
Konkursa 1. kārtas rezultāti

Konkursa 1. kārtā studiju vietas iegūst tikai tie, kas ir izturējuši konkursu 1. prioritātē.  Ja konkursa rezultātā neapstiprināsies Tava izvēlētā 1. prioritāte, tad konkursa 1. kārtā studiju vietu vēl neiegūsi un ir nepieciešams reģistrēties konkursa 2. kārtai.

Rezultātu paziņošana portālā www.latvija.lv , īsziņu    un elektroniskās vēstules veidā (skatīties e-pastu!)
Reģistrēšanās studijām un studiju līguma parakstīšana LU SZF, Berlina auditorijā Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir), kā arī visu šo dokumentu kopijas
Konkursa 2. kārtas rezultāti
Studenti www.latvija.lv aktivizē dalību 2. kārtā izvēlnē „Pieteikties 2. kārtai” ar vēlmi iegūt studiju vietu. Dalība konkursa 2. kārtā ļauj iegūt studiju vietu Tev vēlamākajā studiju programmā no prioritārā secībā sakārtotā vēlamo studiju programmu saraksta, jo papildus vari pretendēt arī uz tām studiju vietām, kurās studenti nav reģistrējušies 1. konkursa kārtas rezultātā. 
Rezultātu paziņošana portālā www.latvija.lv , īsziņu un elektroniskās vēstules veidā
Reģistrēšanās studijām LU SZF, Berlina auditorija Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir), kā arī visu šo dokumentu kopijas.
Rezervistu reģistrēšana
Pretendentiem, kas nav ieguvuši studiju vietu nevienā no studiju programmām, tiek izskatīta iespēja reģistrēties 1.prioritātes studiju programmā uz maksas studiju vietām.
Rezervistu reģistrēšana uz brīvajām maksas studiju vietām LU SZF, 220.telpa. Līdzi jāņem pase vai ID, vidējo izglītību apliecinošs dokuments, sekmju izraksts, CE sertifikāts (ja tāds ir), diplomi par dalību konkursos (ja ir), kā arī visu šo dokumentu kopijas.

Par uzņemšanu bakalauru studiju programmās konsultējies pie Ingas Poļakas, rakstot inga.polaka@lu.lv.  vai zvanot 67140022.