KALENDĀRS NOSLĒGUMA DARBU SAGATAVOŠANAI 2023./2024. STUDIJU GADAM

Rudens semestris

Bakalaura darba tēmu iesniegšana līdz 18.10.2023 plkst. 12:00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā
Bakalaura darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 11.11.2023.

Pavasara semestris

Detalizēta bakalaura darba plāna iesniegšana 14.02.2024.
Bakalaura darba melnrakstu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam. 18.03.2024. plkst. 12:00.
Bakalaura darba priekšaizstāvēšana 01.04.2024.

Bakalaura darbu iesniegšana (iesniedz lietvedei 2 eksemplāros: vadītājam un recenzentam) 03.06.2024. plkst. 12:00.

Bakalaura darbu aizstāvēšana 10.06.2024. 204. auditorija plkst. 10.00

KALENDĀRS MAĢISTRA DARBU SAGATAVOŠANAI 2023./2024.STUDIJU GADĀ

RUDENS SEMESTRIS

Maģistra darba tēmu iesniegšana 18.10.2023. līdz plkst. 17.00. Iesniedzot tēmu, jāpievieno plānotā darba apraksts 1 lpp. apjomā

Maģistra darba tēmu un vadītāju apstiprināšana līdz 01.11.2023.

PAVASARA SEMESTRIS

Maģistra darba rakstīšanas plāna iesniegšana lietvedei 15.02.2024

Maģistra darbu melnrakstu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 3.04.2024. līdz plkst. 17.00

Maģistra darbu priekšaizstāvēšana 10.04.2024

Maģistra darbu iesniegšana (2 eks.: vadītājam un recenzentam) lietvedei 06.06.2024. līdz plkst. 17.00.

Maģistra darbu aizstāvēšana 13.06.2024.