Dokumentu iesniegšana maģistra studijām

Lai pieteiktos maģistra studijām, nosaki, kurā pretendentu grupā esi un ievēro laika termiņus.

Reģistrācijas maksa studijām (par katru studiju programmu), iesniedzot pieteikumu SZF 30€.

Iesniedzot pieteikumu LUIS sistēmā 25€.

  Pieteikšanās  
Pretendentiem, kuri absolvējuši LU līdz 2002. gadam un citu augstskolu beidzējiem Pretendentiem, kuri absolvējuši LU sākot no 2003. gada Pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās)
No 3. līdz 14. jūlijam (laikā no plkst. 10:00 - 13:00 un no 14:00 - 18:00) Sociālo zinātņu fakultātē 220. telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV un maksājumu apliecinošs dokuments par veikto reģistrācijas maksu,
vai aizpildot elektronisko veidlapu un augšuplādējot norādītos dokuments (PDF formātā), elektroniskā veidlapa būs pieejama no 4.jūlija plkst.  9.00.
elektroniski* www.luis.lu.lv no 3.jūlija līdz 13. jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV elektroniski** www.luis.lu.lv no 3. jūlija līdz 6. jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV
Iestājpārbaudījumi
 • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP: 18. jūlijā plkst. 10.00, iestājpārbaudījums notiks tiešsaistē ZOOM. ZOOM piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu. 
 • Diplomātijas MSP: 17. jūlijā plkst. 13.00, klātienē 208. telpā.
 • Komunikācijas zinātnes MSP: 17. jūlijā plkst. 10.00, iestājpārbaudījums notiks tiešsaistē ZOOM. ZOOM piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu. 
 • Kultūras un sociālā antropoloģija MSP: 17. jūlijā plkst. 15.00, klātienē 203. telpā.
 • Politikas zinātnes MSP: 17. jūlijā plkst. 9.00, klātienē 208. telpā.
 • Socioloģijas MSP: 19. jūlijā plkst. 10.00, iestājpārbaudījums notiks tiešsaistē ZOOM. ZOOM piekļuves saite tiks nosūtīta uz Jūsu e-pastu.
Rezultātu paziņošana (pēc iestājpārbaudījumiem)
 • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP: 19. jūlijā plkst. 10:00
 • Diplomātijas MSP: 18. jūlijā plkst. 10:00
 • Komunikācijas zinātnes MSP: 18. jūlijā plkst. 10:00
 • Kultūras un sociālā antropoloģija: 18. jūlijā plkst. 10:00
 • Politikas zinātnes MSP: 18. jūlijā plkst. 10:00
 • Socioloģijas MSP: 20. jūlijā plkst. 10:00

vai www.luis.lu.lv

Reģistrācija studijām, līgumu slēgšana
Konkursa kārtībā reģistrētajiem pretendentiem  
No rezultātu paziņošanas līdz 21. jūlijam, darba dienās no plkst. 10.00-13.00 un 14.00-17.00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā  

* Tikai ar Citadele, Swedbank, Nordea vai SEB bankas internetbanku
**Tas pats

Par uzņemšanu maģistra studiju programmās konsultējies ar Ingu Poļaku, rakstot inga.polaka@lu.lv vai zvanot 67140022.