Dokumentu iesniegšana maģistra studijām

Lai pieteiktos maģistra studijām, nosaki, kurā pretendentu grupā esi un ievēro laika termiņus.

Reģistrācijas maksa studijām (par katru studiju programmu), iesniedzot pieteikumu SZF 30€.

Iesniedzot pieteikumu LUIS sistēmā 25€.

  Pieteikšanās  
Pretendentiem, kuri absolvējuši LU līdz 2002. gadam un citu augstskolu beidzējiem Pretendentiem, kuri absolvējuši LU sākot no 2003. gada Pretendentiem uz ārpuskonkursa reģistrāciju (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās)

No 1.– 10.jūlijam un 12.jūlijā no plkst.10:00-13:00 un 14:00-18:00, 11. jūlijā no plkst.8.00-13.00 un 14.00-15.00 Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV un maksājumu apliecinošs dokuments par veikto reģistrācijas maksu,

vai sūtot visus iepriekš minētos dokumentus e-pasta vēstulē: inga.polaka@lu.lv

elektroniski* www.luis.lu.lv no 2.–11.jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV elektroniski** www.luis.lu.lv no 1.– 5.jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV
Iestājpārbaudījumi
 
  • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP  16. jūlijā plkst.10.00, 413. telpā
  • Diplomātijas MSP  16. jūlijā plkst.13.00, 309. telpā
  • Komunikācijas zinātnes MSP  15. jūlijā plkst.10.00, 208. telpā
  • Politikas zinātnes MSP  16. jūlijā plkst.9.30, 323. telpā
  • Socioloģijas MSP  15.jūlijā plkst.10.00, 203. telpā
 
Rezultātu paziņošana
 
  • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP 17. jūlijā plkst.10.00
  • Diplomātijas MSP  17. jūlijā plkst.10.00
  • Komunikācijas zinātnes MSP  16. jūlijā plkst.10.00
  • Politikas zinātnes MSP  17. jūlijā plkst.10.00
  • Socioloģijas MSP  16. jūlijā plkst.10.00

vai www.luis.lu.lv

Reģistrācija studijām, līgumu slēgšana
Konkursa kārtībā reģistrētajiem pretendentiem Ārpuskārtas pretendentiem
15.-19.jūlijs, darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā. No rezultātu paziņošanas līdz 15.jūlijam, darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā
Brīvo budžeta vietu aizpildīšana
Brīvo budžeta vietu pārreģistrācija no maksas studiju vietām notiks 20.jūlijā. Studenti par budžeta studiju vietu iegūšanu tiks informēti elektroniski 10.-20.jūlijam.

* Tikai ar Citadele, Swedbank, Nordea vai SEB bankas internetbanku
**Tas pats