Dokumentu iesniegšana maģistra studijām

Lai pieteiktos maģistra studijām, nosaki, kurā pretendentu grupā esi un ievēro laika termiņus.

Reģistrācijas maksa studijām, iesniedzot pieteikumu SZF 30€.

Iesniedzot pieteikumu elektroniski (sistēmā LUIS) 25€.

Pretendenti Pretendenti, kuri absolvējuši LU sākot ar 2003.gadu Pretendenti, kuriem ir tiesības pretendēt uz ārpuskonkursa reģistrāciju (saskaņā ar nosacījumiem studiju programmās)
Pieteikšanās
No 1. – 12.jūlijam no plkst.10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV elektroniski* www.luis.lu.lv no 2.-11.jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV elektroniski** www.luis.lu.lv no 1. – 4.jūlijam VAI Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā, uzrādot un iesniedzot kopijas personu apliecinošam dokumentam, iepriekšējās izglītības dokumentam un tā pielikumam, kā arī CV
Iestājpārbaudījumi
 
 • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP
 • Diplomātijas MSP
 • Komunikācijas zinātnes MSP
 • Politikas zinātnes MSP
 • Socioloģijas MSP
 • Sociālā darba profesionālā MSP
 
Rezultātu paziņošana
 
 • Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP – 18. jūlijā plkst. 10.00
 • Diplomātijas MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Komunikācijas zinātnes MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Politikas zinātnes MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Socioloģijas MSP – 17. jūlijā plkst. 10.00
 • Sociālā darba profesionālā MSP – 18.jūlijā plkst. 10.00

vai www.luis.lu.lv

Reģistrācija studijām, līgumu slēgšana
No rezultātu paziņošanas līdz 15.jūlijam, darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā 15.-19.jūlijs, darba dienās no plkst. 10:00-13:00 un 14:00-18:00, Sociālo zinātņu fakultātē 220.telpā
Brīvo budžeta vietu aizpildīšana
Brīvo budžeta vietu pārreģistrācija no maksas studiju vietām notiks 20.jūlijā. Studenti par budžeta studiju vietu iegūšanu tiks informēti elektroniski 10.-20.jūlijam.

* Tikai ar Citadele, Swedbank, Nordea vai SEB bankas internetbanku
**Tas pats