Baiba Bela

asociētā profesore,
socioloģijas nodaļas vadītāja,
socioloģijas MSP direktore

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa
Trešdienās 15.00-17.00


Tālis Tisenkopfs

profesors
SPPI projekta vadītājs

talis.tisenkopfs@lu.lv
Lauvas iela 4, 332. telpa


Mareks Niklass

asoc. prof.
SPPI pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
Lauvas iela 4, 328. telpa
Ceturtdienās 16.00-17.30


Ieva Ozola

docente

ieva.ozola@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa


Jonas Büchel

Vieslektors
Mag.soc.d.
Jonas.Buechel@lu.lv
Lauvas iela 4, 329a. telpa

Aija Zobena

profesore,
SPPI direktore,
socioloģijas BSP direktore

aija.zobena@lu.lv
Lauvas iela 4, 307. telpa


Jurijs Ņikišins

docents
SPPI pētnieks

jurijs.nikisins@lu.lv
Lauvas iela 4, 303. telpa
Pirmdienās 16.30-17.30


Renārs Felcis

docents

renars.felcis@lu.lv 
Lauvas iela 4, 303. telpa
Pirmdienās 16.00-17.00


Inta Mieriņa

asociētā profesore
SPPI pētniece

inta.mierina@lu.lv
Lauvas iela 4, 215. telpa