MĀCĪBSPĒKI

Renārs Felcis

docents, Socioloģijas nodaļas vadītājs, SPPI pētnieks

renars.felcis@lu.lv 
Lauvas iela 4, 303. telpa
Pirmdienās 16.00-17.00

Aivars Tabuns

emeritētais profesors

Tālis Tisenkopfs

profesors

talis.tisenkopfs@lu.lv
Lauvas iela 4, 332. telpa

VAIRĀK >>

Aija Zobena

profesore, Socioloģijas BSP direktore, SPPI vadošā pētniece, SPPI direktore

aija.zobena@lu.lv
Lauvas iela 4, 307. telpa

Baiba Bela

asociētā profesore, Socioloģijas MSP direktore, SPPI vadošā pētniece

baiba.bela@lu.lv
Lauvas iela 4, 329. telpa
Trešdienās 15.00-17.00

Mareks Niklass

asociētais profesors, SPPI vadošais pētnieks

mareks.niklass@lu.lv
Lauvas iela 4, 328. telpa
Ceturtdienās 16.00-17.30

Līga Rasnača

asociētā profesore, Sociālā darba PMSP direktore

liga.rasnaca@lu.lv 

Jurijs Ņikišins

docents, SPPI vadošais pētnieks

jurijs.nikisins@lu.lv
Lauvas iela 4, 303. telpa
Pirmdienās 16.30-17.30

Ieva Ozola

docente

ieva.ozola@lu.lv
Lauvas iela 4, 304. telpa

Pieaicinātie docētāji

Kristiāna Diāna Bebre

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

kristiana.diana.bebre@lu.lv 

VAIRĀK>>

Anete Butkēviča

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

anete.butkevica@lu.lv

VAIRĀK >>

Elgars Felcis

viesdocētājs, SPPI zinātniskais asistents

Weronika Bronislawa Felcis

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Garēts Hamiltons (Gareth Euan Hamilton)

SZF Antropoloģijas studiju nodaļas pasniedzējs

Evija Kļave

viesdocētāja, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece

Ilva Nakurte

viesdocētāja, LU Ķīmijas fakultātes docente

Kristīne Parasiga-Parasiņa

viesdocētāja, LU Ķīmijas fakultātes lektore

Mārtiņš Pričins

viesdocētājs,  SPPI zinātniskais asistents

martins.pricins@lu.lv 

VAIRĀK >>

Aivita Putniņa

viesdocētāja, SZF Antropoloģijas studiju nodaļas asociētā profesore, vadošā pētniece, Antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja, Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP un MSP direktore

aivita.putnina@lu.lv

VAIRĀK >>

Iveta Reinholde

viesdocētāja, SZF Politikas zinātnes nodaļas profesore, SPPI vadošā pētniece

iveta.reinholde@lu.lv 

Endija Rezgale-Straidoma

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Aiga Romāne-Meiere

viesdocētāja, Sociālā PBSP studiju direktore, SPPI zinātniskā asistente

aiga.romane-meiere@lu.lv

Ieva Strode

viesdocētāja, SPPI zinātniskā asistente

Anvars Zavackis

viesdocētājs

VIESDOCĒTĀJI

Jonas Büchel

viesdocētājs

 

Modrīte Mazure-Vucāne

viesdocētāja

Vija Melbārde

viesdocētāja

Jūlija Zencova

viesdocētāja 

yulia_p@inbox.lv 

VAIRĀK >>

Jānis Šīre

viesdocētājs, Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs

Santa Usāne

viesdocētāja

santa.usane@gmail.com

VAIRĀK >>

Inga Vanaga

viesdocētāja

Daina Vanaga

viesdocētāja

Krišjānis Veitners

viesdocētājs