Studiju virziena

“Informācijas un komunikācijas zinātne” padome

 

apstiprināta ar  LU 19.06.2020. norādījumu Nr. 1-3/36

 

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

Baiba Holma

asociētā profesore, bakalaura studiju programmas “Informācijas pārvaldība” direktore – padomes priekšsēdētāja;

 

Vita Zelče

profesore, studiju virziena “Informācijas un komunikācijas zinātnes” vadītāja, maģistra studiju programmas “Komunikācijas zinātne” direktore;

 

Daina Pakalna

docente, maģistra studiju programmas “Bibliotēkzinātne un informācija” direktore;

 

Marita Zitmane asociētā profesore, bakalaura studiju programmas “Komunikācijas zinātne” direktora pienākumu izpildītāja;

Viesturs Zanders

profesors;

Olga Kazaka

docente;

Inga Latkovska

lektore;

Lolita Stašāne

lektore;

Darba devēju un sadarbības partneru pārstāvji: 

Katrīna Kukaine

Latvijas Nacionālās bibliotēkas Attīstības departamenta direktore;

 

Studējošo pārstāvji (SZF Studējošo pašpārvaldes izvirzītie pārstāvji): 

Marta Zirnīte                   

 

 

Paula Silava   

 

 

Laura Luīze Dumbre

 

 

bakalaura studiju programmas “Informācijas pārvaldība” studējošā;

 

bakalaura studiju programmas “Komunikācijas

 zinātne” studējošā;

 

bakalaura studiju programmas “Komunikācijas zinātne” studējošā.