Konsultāciju grafiks

Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēju konsultāciju grafiks
2023./2024. akadēmiskā gada pavasara semestrī

Asoc. prof. Marita Zitmane
Nodaļas vadītāja
BSP direktora p.i.

Trešdienās plkst. 12.00-14.00 iepriekš vienojoties e-pastā
407. kab.

marita.zitmane@lu.lv

Prof. Vita Zelče
MSP direktore

Ceturtdienās plkst. 16.10-17.10

Citi laiki - individuāli vienojoties

408. kab.

vita.zelce@lu.lv

Prof. Jānis Ikstens
Dekāns

Ceturtdienās 14.00 - 15.00 iepriekš piesakoties e-pastā

Piektdienās 17.00 - 18.00 iepriekš piesakoties e-pastā
221. kab.

janis.ikstens@lu.lv

Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

Individuāli vienojoties e-pastā

visvaldis.valtenbergs@lu.lv

Doc. Klinta Ločmele

Individuāli vienojoties e-pastā
404. kab.

klinta.locmele@lu.lv

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

Ceturtdienās 14.30-16.00 iepriekš piesakoties e-pastā

407. kab.

laura.ardava@lu.lv

Doc. Olga Kazaka

Individuāli vienojoties e-pastā

olga.kazaka@lu.lv

Doc. Zane Radzobe

Trešdienās plkst.16.00 iepriekš piesakoties e-pastā

426. kab.

zane.radzobe@lu.lv

Lekt. Inga Latkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

inga.latkovska@lead.lv

Lekt. Lolita Stašāne

Individuāli vienojoties e-pastā
407. kab.

lolita.stasane@lu.lv

Lekt. Roberts Vīksne

Individuāli vienojoties e-pastā
412. kab.

roberts.viksne@lu.lv

Pasn. Anastasija Tetarenko-Supe

Individuāli vienojoties e-pastā

anastasija.tetarenko@lu.lv

Pasn. Andris Ķepals

Individuāli vienojoties e-pastā

andris.kepals@rtu.lv

Pasn. Daira Āboliņa-Ilješāne

Individuāli vienojoties e-pastā

daira.abolina@gmail.com

Pasn. Didzis Bērziņš

Individuāli vienojoties e-pastā

didzis.berzinsh@gmail.com

Pasn. Aleksis Jarockis

Individuāli vienojoties e-pastā

Aleksis.Jarockis@gmail.com

Pasn. Dite Liepa

Individuāli vienojoties e-pastā

dite.liepa@gmail.com, dite.liepa@lu.lv

Pasn. Elza Lāma

Individuāli vienojoties e-pastā
Attālināti

elza.lama@lu.lv

Pasn. Ilmārs Punka

Individuāli vienojoties e-pastā

ilmars.punka@lu.lv, ilmars@punka.lv

Pasn. Jānis Pencis

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.pencis@gmail.com

Pasn. Jānis Šīre

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.sire@lu.lv

Pasn. Justīne Savitska

Individuāli vienojoties e-pastā

justine.savitska@gmail.com

Pasn. Mārtiņš Pričins

Otrdienās plkst. 14.00-16.00 iepriekš piesakoties e-pastā

403. kab.

martins.pricins@lu.lv

Pasn. Raivis Vilūns

Individuāli vienojoties e-pastā

raivis.viluns@gmail.com

Pasn. Velta Skolmeistere

Individuāli vienojoties e-pastā
404. kab.

velta.skolmeistere@lu.lv

Pasn. Vija Melbārde

Individuāli vienojoties e-pastā

vija.melbarde@va.lv

Pasn. Vikija Valdmane- Rozenberga

Individuāli vienojoties e-pastā

vikija.valdmane@lu.lv

Pasn. Viktors Zaķis

Individuāli vienojoties e-pastā

viktors.zakis@inbox.lv

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc. prof. Toms Rostoks

Pirmdiena

10.00-12.00

314.

doc. Valts Kalniņš

Pirmdiena

12.00

315.

prof. Jānis Ikstens

Pirmdiena

16.00-18.00

221.

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc. prof.  Līga Rasnača

Trešdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

14.00-15.30

304.

doc.  Mareks Niklass

Otrdiena

14.00-16.00

328.

doc. Jurijs  Ņikišins

Trešdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

17.00

303.

doc. Renārs Felcis

Trešdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

14.30

303.

doc. Ieva Ozola

Otrdiena  (iepriekš piesakoties e-pastā)

 

332.

Prof. Tālis Tisenkopfs

Pirmdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

17.00-18.00

304.

       

INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻAS PASNIEDZĒJU

KONSULTĀCIJU LAIKI 2024. pavasara semestris

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc.prof. Baiba Holma 

Ceturtdiena 

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz baiba.holma@lu.lv ) 

14.30-16.00 

418. 

doc. Daina Pakalna 

Ceturtdiena* 

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz daina.pakalna@lu.lv

*no 06.05. docente būs atvaļinājumā 

16.00-17.30 

106. 

prof. Viesturs Zanders 

Otrdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  viesturs.zanders@lu.lv ) 

14.00-15.00 

400. 

doc. Sandra Cīrule 

Ceturtdiena 

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  sandra.cirule@lu.lv) 

13.00-14.00 

421.a 

doc. Liene Viļuma 

Otrdienas, ceturtdienas 

konsultāciju laikus skatīt un rezervēt šiet: calendly.com/lienev/teamskons 

Lūdzu, skatīt norādītajā saitē 

konsultācijas notiek attālināti 

 

   

Lūgums iepriekš saskaņot konsultāciju ar docētājiem, vismaz dienu pirms konsultācijas, ja nav norādīts citādāk, klātienē vai izmantojot e-pastu.

Please apply for consultation at least 1 day in advance, unless otherwise specified.
 

Mācībspēks / Teaching staff

Diena, laiks / Day, time

e-pasts / email

Asoc. prof. Aivita Putniņa

Trešdienās / Wednesday 14:00

333. telpa

aivita.putnina@lu.lv

Pasn. Gareth Euan Hamilton

Pirmdienās / Monday 12:30

iepriekš piesakoties 2 dienas pirms konsultācijas /  apply for consultation at least 2 days in advance

334. telpa

gareth.hamilton@lu.lv

Doc. Zane Linde-Ozola

Trešdiena/ Wednesday

Citās dienās – vienojoties par laiku individuāli / Other days – please apply individually

334. telpa

zane.linde-ozola@lu.lv

Lekt. Kārlis Lakševics

Pirmdienās / Monday 14:00

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku / Other days – please apply individually

334. telpa

karlis.laksevics@lu.lv

Lekt. Artūrs Pokšāns

Trešdiena/Wednesday 14:30

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku / Other days – please apply individually

334. telpa

arturs.poksans@lu.lv

Lekt. Māra Neikena

Pirmdienās / Monday - laiks pēc individuālas vienošanās / by agreement

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku / Other days – please apply individually

334. telpa

mara.neikena@lu.lv

Pasn. Anna E.Griķe

Trešdienās / Wednesday - laiks pēc individuālas vienošanās / by agreement

iepriekš piesakoties 2 dienas pirms konsultācijas /  apply for consultation at least 2 days in advance

334. telpa

anna_elizabete.grike@lu.lv

Pasn. Ilze Mileiko

Otrdiena/Tuesday - laiks pēc individuālas vienošanās / by agreement

334.telpa

ilzemileiko@yahoo.com