2019. gada pavasara semestra konsultāciju grafiks

Doc. Zane Radzobe
BSP direktora p.i.
Ceturtdienās plkst. 14.30 – 17.00
Vēlams iepriekš pieteikties e-pastā
426.kab.

Zane.radzobe@lu.lv

Prof. Vita Zelče
MSP direktore
Pirmdienās plkst. 14.10 – 15.10
iepriekš pieteikties e-pastā, norādot sarunas tēmu
410.kab.

vita.zelce@lu.lv

Doc. Viktors Freibergs
nodaļas vadītājs
Otrdienās plkst. 16.30 – 18.00
427.kab.

viktors.freibergs@lu.lv

Pasn. Ivars Auce

Individuāli vienojoties e-pastā

i@aa.lv
Pasn. Kristīne Āboliņa Individuāli vienojoties e-pastā

kristine.abolina@lu.lv

Doc. Didzis Bērziņš Otrdienās plkst. 10.00 – 12.00
404.kab.

didzis.berzins@lu.lv

Doc. Līva Brice Individuāli vienojoties e-pastā liva.brice@lu.lv
Pasn. Kārlis Dagilis Individuāli vienojoties e-pastā karlis.dagilis@gmail.com
29565322
Lekt. Vita Dreijere Ceturtdienās no plkst. 16.00, iepriekš piesakoties e-pastā
403.kab.
vita.dreijere@gmail.com
Pasn. Raimonds Gekišs Individuāli vienojoties e-pastā gekiss.raimonds@gmail.com
Pasn. Arta Ģiga Individuāli vienojoties e-pastā arta.giga@gmail.com
Doc. Olga Kazaka Individuāli vienojoties e-pastā olga.kazaka@lu.lv
Pasn. Tatjana Kunda Individuāli vienojoties e-pastā tatjana.kunda@gmail.com
Emer. prof. Skaidrīte Lasmane Individuāli vienojoties e-pastā skaidrite.lasmane@lu.lv<
Lekt. Inga Latkovska Individuāli vienojoties e-pastā inga.latkovska@lead.lv
Pasn. Vija Melbārde Individuāli vienojoties e-pastā vija.melbarde@va.lv
Pasn. Andris Morkāns Individuāli vienojoties e-pastā andris.morkans@gmail.com
Pasn. Jānis Pencis Individuāli vienojoties e-pastā janis.pencis@gmail.com
Pasn. Dmitrijs Petrenko Individuāli vienojoties e-pastā dmitrijs.petrenko@gmail.com
Pasn. Zanda Rutkovska Individuāli vienojoties e-pastā rutkovska.metodes@inbox.lv
Pasn. Kaspars Rūklis Individuāli vienojoties e-pastā kaspars.ruklis@gmail.com
Pasn. Velta Skolmeistere Individuāli vienojoties e-pastā velta.sk@gmail.com
Asoc. prof. Ojārs Skudra Otrdienās plkst. 15.00 – 18.00, iepriekš piesakoties e-pastā
417.kab.
ojars.skudra@lu.lv
Pasn. Justīne Savitska Individuāli vienojoties e-pastā justine.savitska@gmail.com
Pasn. Kristīne Smirnova Individuāli vienojoties e-pastā kalsere@yahoo.com
Pasn. Guna Spurava Pirmdienās plkst. 16.00 – 17.00, iepriekš piesakoties e-pastā
412.kab.
Guna.Spurava@gmail.com
Lekt. Lolita Stašāne Pirmdienās plkst.12.00 vai trešdienās plkst.18.00, kā arī sestdienās un Skype/WhatsApp pēc atsevišķas vienošanās.
Visos gadījumos lūgums iepriekš pieteikties un saskaņot konkrētu dienu un laiku e-pastā
407.kab.
lolita.stasane@lu.lv
Pasn. Ieva Strode Individuāli vienojoties e-pastā ieva.strode@gmail.com
Pasn. Jānis Šīre Individuāli vienojoties e-pastā janis.sire@lu.lv
Pasn. Ilze Šulmane Ceturtdienās plkst. 14.00 – 16.00, iepriekš piesakoties e-pastā
417.kab.
ilze.sulmane@lu.lv
Pasn. Rolands Tjarve Individuāli vienojoties e-pastā
410.kab.
rolands.tjarve@gmail.com
Pasn. Vikija Valdmane-Rozenberga Individuāli vienojoties e-pastā vikijav@lu.lv
Vad. pētn. Visvaldis Valtenbergs Individuāli vienojoties e-pastā visvaldis.valtenbergs@lu.lv
Pasn. Roberts Vīksne Individuāli vienojoties e-pastā roberts.viksne@lu.lv
Lekt. Modrīte Vucāne Individuāli vienojoties e-pastā Modrite.Vucane@lu.lv<
Prof. Anna Vulāne Individuāli vienojoties e-pastā anna.vulane@lu.lv
Pasn. Viktors Zaķis Individuāli vienojoties e-pastā viktors.zakis@inbox.lv
Doc. Marita Zitmane Trešdienās plkst. 12.30 – 15.00
407.kab.
marita.zitmane@lu.lv
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Iveta Reinholde Pirmdiena 14.30 – 16.30 311.
asoc. prof. Ivars Ijabs Otrdiena 9.00 – 10.30 319.
prof. Juris Rozenvalds Ceturtdiena 16.00 – 18.00 317.
asoc. prof. Toms Rostoks Ceturtdiena 15.00 – 17.00 314.
asoc. prof. Daunis Auers Trešdiena 10.00 – 12.00 313.
asoc.prof. Daina Bāra (vienojoties e-pastā daina.bara@lu.lv)   312.
doc. Valts Kalniņš Pirmdiena valts.kalnins@lu.lv 9.30 315.
prof. Jānis Ikstens Otrdiena 16.00 – 18.00  221.
prof. Žaneta Ozoliņa Pirmdiena 16.00 – 18.00 306.

 

Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Baiba Bela Otrdiena 14.00 – 16.30 329.
asoc.prof. LīgaRasnača Ceturtdiena 16.00 – 17.30 304.
doc. Mareks Niklass Otrdiena 16.00 – 17.30 328.
prof. Aija Zobena Pirmdiena 14.00 – 18.00 307.
doc. Jurijs Ņikišins Pirmdiena 14.00 – 15.00 303.
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
Asoc.prof. B. Holma Otrdiena
(iepriekš piesakoties e-pastā baiba.holma@lu.lv)
14.30–16.00 418.
Doc. D. Pakalna Ceturtdiena
(iepriekš piesakoties e-pastā daina.pakalna@lu.lv)
16.00–17.30 411.
Prof. V. Zanders Piesakoties e-pastā viesturs.zanders@lu.lv   400.
Lekt. S. Cīrule Pirmdiena (februāris – marts)
Piektdiena (aprīlis – maijs)

(iepriekš piesakoties e-pastā sandra.cirule@gmail.com)
15.00–16.00
11.30–12.30
421. a
Lekt. L. Viļuma Ceturtdiena
(iepriekš piesakoties e-pastā liene.viluma@lu.lv vai rakstiski e-pastā vienojoties par citu laiku)
10.00–12.00 400.