Konsultāciju grafiks

Asoc. prof. Marita Zitmane

Nodaļas vadītāja

Piektdienās plkst. 14:00-15:00, iepriekš saskaņojot ar asociēto profesori e-pastā

407. kab.

marita.zitmane@lu.lv

Doc. Zane Radzobe

BSP direktore

Ceturtdienās plkst. 12:30-14:00, iepriekš saskaņojot ar docenti e-pastā

426. kab.

zane.radzobe@lu.lv

Prof. Vita Zelče

MSP direktore

Individuāli vienojoties e-pastā

408. kab.

vita.zelce@lu.lv

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

Individuāli vienojoties e-pastā

407. kab.

laura.ardava@lu.lv

Doc. Līva Kalnača

Individuāli vienojoties e-pastā

404. kab.

liva.kalnaca@lu.lv

Doc. Olga Kazaka

Individuāli vienojoties e-pastā

olga.kazaka@lu.lv

Pasn. Sarmīte Kolāte

Individuāli vienojoties e-pastā

sarmite.kolate@gmail.com

Pasn. Andris Ķepals

Trešdienās plkst. 14:15, iepriekš saskaņojot ar pasniedzēju e-pastā

andris.kepals@latja.lv

Lekt. Inga Latkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

inga.latkovska@lead.lv

Pasn. Elza Lāma

Individuāli vienojoties e-pastā

elza.lama@lu.lv

Pētn. Dite Liepa

Individuāli vienojoties e-pastā

dite.liepa@gmail.com vai

dite.liepa@lu.lv

Doc. Klinta Ločmele

Ceturtdienās plkst. 14:30, iepriekš saskaņojot ar docenti e-pastā

klinta.locmele@lu.lv

Pasn. Vija Melbārde

Individuāli vienojoties e-pastā

vija.melbarde@va.lv

Pasn. Andris Morkāns

Individuāli vienojoties e-pastā

andris.morkans@gmail.com

Pasn. Jānis Pencis

Pēc lekcijām

(skatīt lekciju saraktu szf.lu.lv)

janis.pencis@gmail.com

Pasn. Mārtiņš Pričins

Individuāli vienojoties e-pastā

martins.pricins@inbox.lv

Pasn. Justīne Savitska

Individuāli vienojoties e-pastā

justine.savitska@gmail.com

 

Lekt. Lolita Stašāne

Individuāli vienojoties e-pastā

407. kab.

lolita.stasane@lu.lv

Pasn. Jānis Šīre

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.sire@lu.lv

Pasn. Vikija Valdmane- Rozenberga

Individuāli vienojoties e-pastā

vikija.valdmane@lu.lv

Pasn. Raivis Vilūns

Individuāli vienojoties e-pastā

Konsultācijas iespējamas klātienē, Zoom vai MS Teams vidē

raivis.viluns@gmail.com

Lekt. Roberts Vīksne

Individuāli vienojoties e-pastā

412. kab.

roberts.viksne@lu.lv

Pasn. Marija Vorkule

Individuāli vienojoties e-pastā

marija.vorkule@gmail.com

Pasn. Viktors Zaķis

Iepriekš vienojoties pa tālruni 29476754

viktors.zakis@inbox.lv

 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
prof. Iveta Reinholde     311.
vad. pētn. Juris Rozenvalds     317.
asoc. prof. Toms Rostoks Ceturtdiena 16.00 – 18.00 314.
prof. Daunis Auers Trešdiena 13.00 – 14.30 313.
doc. Valts Kalniņš Otrdiena 14.30 315.
prof. Jānis Ikstens     221.
 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Baiba Bela Trešdiena 15.00–17.00 329.
asoc. prof. Inta Mieriņa     215.
prof. Tālis Tisenhofs     304.
asoc. prof. Līga Rasnača     304.
asoc. prof. Mareks Niklass Ceturtdiena 16.00–17.30 328.
prof. Aija Zobena Ceturtdiena 13.00–14.00 307.
doc. Jurijs Ņikišins Pirmdiena 16.30–17.30 303.
doc. Renārs Felcis Pirmdiena 16.00–17.00 303.
doc. Ieva Ozola     332.

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc.prof. Baiba Holma

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz baiba.holma@lu.lv )

14:30-16:

418.

doc. Daina Pakalna

Trešdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz daina.pakalna@lu.lv)

10:00-11:30

411.

prof. Viesturs Zanders

Trešdiena*
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  viesturs.zanders@lu.lv )

*konsultācijas notiek līdz 01.11. – pēc tam profesors dodas akadēmiskajā atvaļinājumā

16:00-17:00

Latvijas Nacionālā bibliotēka

doc. Sandra Cīrule

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  sandra.cirule@lu.lv)

9:15-10:00

421.a

doc. Liene Viļuma

Trešdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz liene.viluma@lu.lv)

14:30-16:00

400.

lekt. p.i. Baiba Īvāne

Ceturtdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz baiba.ivane@lu.lv)

16:15-17:00

konsultācijas notiek attālināti

 

Lūgums iepriekš saskaņot konsultāciju ar docētājiem, vismaz dienu pirms konsultācijas, ja nav norādīts citādāk, klātienē vai izmantojot e-pastu
     
Asoc. prof. Aivita Putniņa              Trešdienās plkst. 14:00

333. telpa
aivita.putnina@lu.lv
Doc. Gareth Euan Hamilton Pirmdienās plkst. 16:30,
iepriekš piesakoties 2 dienas pirms konsultācijas

334. telpa
gareth.hamilton@lu.lv
Lekt. Kārlis Lakševics                  Pirmdienās plkst. 14:00

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku

334. telpa
karlis.laksevics@lu.lv
Lekt. Artūrs Pokšāns                   Otrdienās 13:00

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku

334. telpa
arturs.poksans@lu.lv
Lekt. Māra Neikena                     Otrdienās 14:00

334. telpa
mara.neikena@lu.lv
Pasn. Līna Orste                         Pirmdienās 14:00

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku 2 dienas pirms plānotās konsultācijas

334. telpa
lina.orste@gmail.com
Pasn. Ilze Mileiko Trešdienas 10:00

334. telpa
ilzemileiko@yahoo.com