2021. gada RUDENS semestra konsultāciju grafiks

Doc. Zane Radzobe, programmas direktore

Ceturtdienās 13.00-14.15 ar iepriekšēju pieteikšanos e-pastā, 426.telpa

zane.radzobe@lu.lv

Asoc.prof. Marita Zitmane

Nodaļas vadītāja

Individuāli vienojoties e-pastā

marita.zitmane@lu.lv

Prof. Vita Zelče
MSP direktore

Otrdienās, plkst. 16.15-17.15 vai arī individuāli vienojoties par laiku. Pirms konsultācijas jāpiesakās, rakstot uz e-pastu un jānorāda sarunas tēma.

(Ja nepieciešams, konsultācija iespējama arī klātienē, 408.telpā)

vita.zelce@lu.lv

Doc. Viktors Freibergs

Individuāli vienojoties e-pastā

viktors.freibergs@lu.lv

Lekt. Inga Latkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

inga.latkovska@lead.lv

Pasn. Justīne Savitska

Individuāli vienojoties e-pastā

justine.savitska@lu.lv

Lekt. Lolita Stašāne

Otrdienās, pl.12.00, 407.aud., pirms tam noteikti individuāli vienojoties e-pastā

lolita.stasane@lu.lv

Pasn. Jānis Šīre

Pasn. Liene Brizga - Kalniņa

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.sire@lu.lv

liene.brizga@lu.lv

Pasn. Vikija Valdmane-Rozenberga

Individuāli vienojoties e-pastā

vikija.valdmane-rozenberga@lu.lv

Lekt. Roberts Vīksne

Iepriekš piesakoties e-pastā, 412. kabinets

roberts.viksne@lu.lv

Docente

Laura Ardava-Āboliņa

Pirmdienās no 14.30 līdz 16.00, 407.kabinets

laura_ardava@inbox.lv

Docente

Līva Kalnača

Trešdienās, iepriekš vienojoties e-pastā. Klātienē 404.kabinetā

liva.kalnaca@lu.lv

pasniedzēja

Sarmīte Kolāte

Individuāli vienojoties e-pastā

sarmite.kolate@gmail.com

pasniedzēja

Elza Lāma

Individuāli vienojoties e-pastā

elza.lama@lu.lv

pasniedzēja

Marija Vorkule

Individuāli vienojoties e-pastā

marija.vorkule@gmail.com

pasniedzējs

Mārtiņš Pričins

Individuāli vienojoties e-pastā, 403.telpa.

martins.pricins@lu.lv

 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Iveta Reinholde     311.
prof. Juris Rozenvalds     317.
asoc. prof. Toms Rostoks Ceturtdiena 16.00 – 18.00 314.
asoc. prof. Daunis Auers Trešdiena 13.00 – 14.30 313.
doc. Valts Kalniņš Otrdiena 14.30 315.
prof. Jānis Ikstens     221.
 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Baiba Bela Trešdiena 15.00–17.00 329.
asoc. prof. Inta Mieriņa     215.
prof. Tālis Tisenhofs     304.
asoc. prof. Līga Rasnača     304.
doc. Mareks Niklass Ceturtdiena 16.00–17.30 328.
prof. Aija Zobena Ceturtdiena 13.00–14.00 307.
doc. Jurijs Ņikišins Pirmdiena 16.30–17.30 303.
doc. Renārs Felcis Pirmdiena 16.00–17.00 303.
doc. Ieva Ozola     332.

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc.prof. Baiba Holma

Otrdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz baiba.holma@lu.lv )

14:30–16:00

418.

doc. Daina Pakalna

Trešdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz daina.pakalna@lu.lv)

14:30–16:00

411.

prof. Viesturs Zanders

Trešdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  viesturs.zanders@lu.lv )

16:00-17:00

401.

lekt. p.i. Sandra Cīrule

Trešdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  sandra.cirule@lu.lv)

16:10–17:00

421.a

lekt. Liene Viļuma

Pirmdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz liene.viluma@lu.lv)

12:30–14:00

konsultācijas notiek attālināti

lekt. p.i. Baiba Īvāne

Trešdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz baiba.ivane@lu.lv)

12:30-13:30

konsultācijas notiek attālināti

Kamēr studiju process ir attālināts, arī konsultācijas notiek attālināti!