2020. gada RUDENS semestra konsultāciju grafiks

Doc. Zane Radzobe (kā pie pasniedzējas) Ceturtdienās plkst.14.30 – 16.00, iepriekš piesakoties e-pastā.
Sestdienās: 17.oktobrī un 28.novembrī plkst. 12.30 - 13.30, iepriekš piesakoties e-pastā.
426.kab.

zane.radzobe@lu.lv

Doc. Zane Radzobe 
BSP direktore
Otrdienās plkst.15.15 -16.45 kā programmas direktore, iepriekš piesakoties e-pastā.
426.kab.
zane.radzobe@lu.lv
Prof. Vita Zelče
MSP direktore
Piektdienās plkst. 16.00-17.00
408. kab.

vita.zelce@lu.lv

Doc. Viktors Freibergs
nodaļas vadītājs
Otrdienās plkst.14.00 – 16.00
427.kab.

viktors.freibergs@lu.lv

Doc. Olga Kazaka Individuāli vienojoties e-pastā olga.kazaka@lu.lv
Lekt. Inga Latkovska Otrdienās plkst. 12.00, iepriekš piesakoties e-pastā inga.latkovska@lead.lv
Pētn. Dite Liepa

Pirmdienās, plkst. 9:00 vai 16:00, iepriekš piesakoties e-pastā

dite.liepa@lu.lv

Pasn. Vija Melbārde Individuāli vienojoties e-pastā vija.melbarde@va.lv
Pasn. Andris Morkāns Individuāli vienojoties e-pastā andris.morkans@gmail.com
Pasn. Jānis Pencis

Ceturtdienās plkst. 16.30, 204. kab., iepriekš piesakoties e-pastā
Neklātienei sestdienās, iepriekš piesakoties e-pastā

janis.pencis@gmail.com
Pasn. Mārtiņš Pričins Individuāli vienojoties e-pastā martins.pricins@lu.lv
Pasn. Justīne Savitska Individuāli vienojoties e-pastā justine.savitska@gmail.com
Lekt. Lolita Stašāne

Pirmdienās plkst. 8.30 - 9.30, iepriekš piesakoties e-pastā. Attālinātās video konsultācijas pēc vienošanās, iepriekš piesakoties e-pastā
407. kab

lolita.stasane@lu.lv
Pasn. Jānis Šīre Individuāli vienojoties e-pastā janis.sire@lu.lv
Pasn. Ilze Šulmane

Pirmdienās plkst. 15.00 - 17.00, 417. telpā

ilze.sulmane@lu.lv
Pasn. Vikija Valdmane-Rozenberga Individuāli vienojoties e-pastā vikija.valdmane@lu.lv
Lekt. Roberts Vīksne Ceturtdienās plkst.10.00 – 12.00, iepriekš piesakoties e-pastā
412. kab.
roberts.viksne@lu.lv
Pasn. Modrīte Vucāne Trešdienās plkst. 16.00 - 17.00, 217. kab., iepriekš piesakoties e-pastā. Modrite.Vucane@lu.lv
Pasn. Viktors Zaķis Individuāli vienojoties e-pastā viktors.zakis@inbox.lv
Asoc. prof. Marita Zitmane Piektdienās plkst. 9.00 – 11.00
407.kab.
marita.zitmane@lu.lv
Lekt. Anastasija Tetarenko Individuāli vienojoties e-pastā anastasija.tetarenko@gmail.com
Lekt. Kristīne Juhņeviča Individuāli vienojoties e-pastā kristine.juhnevica@lu.lv
Klinta Ločmele Individuāli vienojoties e-pastā klinta.locmele@lu.lv 
Ilmārs Punka Individuāli vienojoties e-pastā ilmars.punka@lu.lv
Visvaldis Valtenbergs irmdienās no 16.30-18.30, pierakstīšanās uz konsultācijām: https://zvite.co/i/udjVO7DV visvaldis.valtenbergs@lu.lv
 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Iveta Reinholde Otrdiena, iepriekš piesakoties e-pastā: iveta.reinholde@lu.lv 17.00 – 18.00 311.
prof. Juris Rozenvalds Ceturtdiena, iepriekš piesakoties e-pastā: juris.rozenvalds@lu.lv 15.00 – 17.00 317.
asoc. prof. Toms Rostoks Ceturtdiena 16.00 – 18.00 314.
asoc. prof. Daunis Auers Trešdiena 10.00 – 11.30 313.
doc. Valts Kalniņš Pirmdiena 12.30 315.
prof. Jānis Ikstens Otrdiena 16.00 – 18.00  221.
 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Baiba Bela Ceturtdiena 15.00–17.00 329.
asoc. prof. Inta Mieriņa Pirmdiena, iepriekš piesakoties e-pastā: inta.mierina@lu.lv 17.00 - 18.00 215.
prof. Tālis Tisenhofs Trešdiena 15.30 - 16.30 332.
asoc. prof. Līga Rasnača Otrdiena līdz 31.10., iepriekš piesakoties e-pastā: liga.rasnaca@lu.lv 16.30–18.00 304.
doc. Mareks Niklass Ceturtdiena 16.00–17.30 328.
prof. Aija Zobena Ceturtdiena 13.00–14.00 307.
doc. Jurijs Ņikišins Pirmdiena 15.00–16.00 303.
doc. Renārs Felcis Trešdiena 15.00–17.00 303.
doc. Ieva Ozola Ceturtdiena 10.00–12.00 304.
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc.prof. Baiba Holma

Ceturtdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā baiba.holma@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

12.30–14.00 418.
doc. Daina Pakalna Trešdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā daina.pakalna@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)
15.00–16.30 411.
prof. Viesturs Zanders Piektdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā viesturs.zanders@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)
15.00-16.00 400.
lekt. Sandra Cīrule

Trešdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā sandra.cirule@gmail.com par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

14.00–15.00 421.a
lekt. Liene Viļuma Otrdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā liene.viluma@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)
11.00–12.00 400.

G.Kreicbergas pieņemšanas laiki 219.telpā

Pirmdiena
(brīvs 19.10., 23.11., 7.12.)

10:00-13:00
14:00-16:30

Otrdiena

10:00-13:00
14:00-16:30

Trešdiena

10:00-13:00 
14:00-16:30

Ceturtdiena

10:00-13:00 
14:00-16:30

Piektdiena

 

Sestdiena
(12.09., 17.10., 21.11., 5.12)

9:00-13:00
14:00-15:00

Plānotā prombūtne (ikgadējais atvaļinājums): 28.09. - 2.10.