Konsultāciju grafiks

Komunikācijas studiju nodaļas pasniedzēju konsultāciju grafiks
2023./2024. akadēmiskā gada rudens semestrī

Asoc. prof. Marita Zitmane
Nodaļas vadītāja
BSP direktora p.i.

Trešdienās plkst. 12.00-14.00 iepriekš vienojoties e-pastā
407. kab.

marita.zitmane@lu.lv

Prof. Vita Zelče
MSP direktore

Prombūtnē

vita.zelce@lu.lv

Doc. Laura Ardava-Āboliņa
MSP direktora p.i.

Individuāli vienojoties e-pastā
407. kab.

laura.ardava@lu.lv

Prof. Jānis Ikstens
Dekāns

Pirmdienās 16.00 - 18.00
iepriekš vienojoties e-pastā
221. kab.

janis.ikstens@lu.lv

Doc. Klinta Ločmele

Individuāli vienojoties e-pastā
404. kab.

klinta.locmele@lu.lv

Doc. Olga Kazaka

Individuāli vienojoties e-pastā

olga.kazaka@lu.lv

Doc. Zane Radzobe

Individuāli vienojoties e-pastā

zane.radzobe@lu.lv

Doc. Renārs Felcis

Individuāli vienojoties e-pastā

renars.felcis@lu.lv

Lekt. Inga Latkovska

Individuāli vienojoties e-pastā

inga.latkovska@lead.lv

Lekt. Lolita Stašāne

Individuāli vienojoties e-pastā
407. kab.

lolita.stasane@lu.lv

Lekt. Roberts Vīksne

Individuāli vienojoties e-pastā
412. kab.

roberts.viksne@lu.lv

Pasn. Anastasija Tetarenko-Supe

Individuāli vienojoties e-pastā

anastasija.tetarenko@gmail.com

Pasn. Andris Ķepals

Otrdienās plkst. 16.10-17.40 iepriekš vienojoties e-pastā
216. kab.

andris.kepals@rtu.lv

Pasn. Andris Morkāns

Individuāli vienojoties e-pastā

andris.morkans@gmail.com

Pasn. Daira Āboliņa-Ilješāne

Individuāli vienojoties e-pastā

daira.abolina@gmail.com

Pasn. Didzis Bērziņš

Individuāli vienojoties e-pastā

didzis.berzinsh@gmail.com

Pasn. Dite Liepa

Individuāli vienojoties e-pastā

dite.liepa@gmail.com, dite.liepa@lu.lv

Pasn. Elza Lāma

Individuāli vienojoties e-pastā
404. kab.

elza.lama@lu.lv

Pasn. Ilmārs Punka

Individuāli vienojoties e-pastā

ilmars.punka@lu.lv, ilmars@punka.lv

Pasn. Ilze Andresone

Individuāli vienojoties e-pastā

ilze.andresone@gmail.com

Pasn. Jānis Pencis

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.pencis@gmail.com

Pasn. Jānis Šīre

Individuāli vienojoties e-pastā

janis.sire@lu.lv

Pasn. Justīne Savitska

Individuāli vienojoties e-pastā

justine.savitska@gmail.com

Pasn. Madara Melne-Tomsone

Individuāli vienojoties e-pastā

madaramelne@piedabas.lv

Pasn. Marija Vorkule

Individuāli vienojoties e-pastā

marija.vorkule@gmail.com

Pasn. Mārtiņš Pričins

Individuāli vienojoties e-pastā

martins.pricins@lu.lv

Pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

Individuāli vienojoties e-pastā

vucane@lu.lv

Pasn. Raivis Vilūns

Individuāli vienojoties e-pastā

raivis.viluns@gmail.com

Pasn. Rolands Parasigs-Parašiņš

Individuāli vienojoties e-pastā

rolands.parasins@lu.lv

Pasn. Velta Skolmeistere

Individuāli vienojoties e-pastā
404. kab.

velta.skolmeistere@lu.lv

Pasn. Vija Melbārde

Individuāli vienojoties e-pastā

vija.melbarde@va.lv

Pasn. Vikija Valdmane- Rozenberga

Individuāli vienojoties e-pastā

vikija.valdmane@lu.lv

Pasn. Viktors Zaķis

Individuāli vienojoties e-pastā

viktors.zakis@inbox.lv

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc. prof. Toms Rostoks

Pirmdiena

10.00-12.00

314.

doc. Valts Kalniņš

Pirmdiena

12.00

315.

prof. Jānis Ikstens

Pirmdiena

16.00-18.00

221.

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc. prof.  Līga Rasnača

Trešdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

14.00-15.30

304.

doc.  Mareks Niklass

Otrdiena

14.00-16.00

328.

doc. Jurijs  Ņikišins

Trešdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

17.00

303.

doc. Renārs Felcis

Trešdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

14.30

303.

doc. Ieva Ozola

Otrdiena  (iepriekš piesakoties e-pastā)

 

332.

Prof. Tālis Tisenkopfs

Pirmdiena (iepriekš piesakoties e-pastā)

17.00-18.00

304.

       

INFORMĀCIJAS UN BIBLIOTĒKU STUDIJU NODAĻAS PASNIEDZĒJU

KONSULTĀCIJU LAIKI 2023.rudens semestris

Pasniedzējs

Diena

Laiks

Kabinets

asoc.prof. Baiba Holma

Otrdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz baiba.holma@lu.lv )

*konsultācijas notiek līdz 31.10. – pēc tam asoc.profesore dodas atvaļinājumā līdz semestra beigām

16.10 – 17.40

418.

doc. Daina Pakalna

Ceturtdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz daina.pakalna@lu.lv)

13.00 – 14.30

411.

prof. Viesturs Zanders

Pirmdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  viesturs.zanders@lu.lv )

16.00 – 17.00

400.

doc. Sandra Cīrule

Ceturtdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz  sandra.cirule@lu.lv)

09.20-10.20

421.a

doc. Liene Viļuma

Pirmdiena

(2 dienas iepriekš ir jāvienojas par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku, rakstot uz liene.viluma@lu.lv)

12.30-14.00

400.

attālināti MS Teams (skatīt laikus un pieteikties: https://calendly.com/lienev/teamskons)

Iepriekš saskaņojot

Iepriekš saskaņojot

 

   

Lūgums iepriekš saskaņot konsultāciju ar docētājiem, vismaz dienu pirms konsultācijas, ja nav norādīts citādāk, klātienē vai izmantojot e-pastu.

Please apply for consultation at least 1 day in advance, unless otherwise specified.

Asoc. prof. Aivita Putniņa             

Trešdienās / Wednesday 14:00

333. telpa

aivita.putnina@lu.lv

Pasn. Gareth Euan Hamilton

Trešdienās /  Wednesday 14:30,
iepriekš piesakoties 2 dienas pirms konsultācijas /  apply for consultation at least 2 days in advance

334. telpa

gareth.hamilton@lu.lv

Lekt. Kārlis Lakševics                 

Pirmdienās / Monday 12:00

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku / Other days – please apply individually

334. telpa

karlis.laksevics@lu.lv

Lekt. Artūrs Pokšāns                  

Otrdienās / Tuesday 14:30

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku / Other days – please apply individually

334. telpa

arturs.poksans@lu.lv

Lekt. Māra Neikena                    

Pirmdienās / Monday 12:00

Citās dienās - individuāli vienojoties par laiku / Other days – please apply individually

334. telpa

mara.neikena@lu.lv

Pasn. Anna E.Griķe

Trešdienās / Wednesday - laiks pēc individuālas vienošanās / by agreement

iepriekš piesakoties 2 dienas pirms konsultācijas /  apply for consultation at least 2 days in advance

334. telpa

anna_elizabete.grike@lu.lv

Prof. Valdis Muktupāvels

Trešdienās / Wednesday 17:00-18:00

HZF Visvalža iela 4a, 304.telpa

valdis.muktupavels@lu.lv