2021. gada RUDENS semestra konsultāciju grafiks

Doc. Zane Radzobe 
BSP direktore
Otrdienās plkst.14.00 -15.30, iepriekš piesakoties e-pastā.
426.kab.
zane.radzobe@lu.lv
Doc. Viktors Freibergs,
nodaļas vadītājs
Otrdienās plkst.16.30 – 17.30
427.kab.m iepriekš piesakoties e-pastā. Iespējams e-pastā vienoties par konsultāciju laiku MS-Teams.

viktors.freibergs@lu.lv

Doc. Olga Kazaka Individuāli vienojoties e-pastā olga.kazaka@lu.lv
Lekt. Inga Latkovska Otrdienās plkst. 14.00 325. kab., iepriekš piesakoties e-pastā inga.latkovska@lead.lv
Doc. Inta Urbanoviča

Otrdienās no 14.00 līdz 14.30, 318. aud. Konsultācijas iespējamas arī attālināti MS-Teams, iepriekš vienojoties.

inta.urbanovica@lu.lv

Lekt. Lolita Stašāne

Piektdienās plkst. 14.00 407. kab., iepriekš piesakoties e-pastā. Attālinātās konsultācijas pēc vienošanās.

lolita.stasane@lu.lv
Lekt. Roberts Vīksne Piektdienās plkst.10.00 – 11.00, iepriekš piesakoties e-pastā.
412. kab. Iespējams e-pastā vienoties par citu laiku.
roberts.viksne@lu.lv
Asoc. prof. Marita Zitmane Trešdienās plkst. 11.00 – 13.00
407.kab., iepriekš piesakoties e-pastā.
marita.zitmane@lu.lv
Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs Sākot ar 13.10.2021. konsultācijas trešdienās no 17.15 līdz 18.30, 413. kab. pierakstīšanās uz konsultācijām: https://zcal.co/i/jAZ4zymA visvaldis.valtenbergs@lu.lv
 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Iveta Reinholde     311.
prof. Juris Rozenvalds     317.
asoc. prof. Toms Rostoks Ceturtdiena 16.00 – 18.00 314.
asoc. prof. Daunis Auers Trešdiena 13.00 – 14.30 313.
doc. Valts Kalniņš Otrdiena 14.30 315.
prof. Jānis Ikstens     221.
 
Pasniedzējs Diena Laiks Kabinets
asoc. prof. Baiba Bela Trešdiena 15.00–17.00 329.
asoc. prof. Inta Mieriņa     215.
prof. Tālis Tisenhofs     304.
asoc. prof. Līga Rasnača     304.
doc. Mareks Niklass Ceturtdiena 16.00–17.30 328.
prof. Aija Zobena Ceturtdiena 13.00–14.00 307.
doc. Jurijs Ņikišins Pirmdiena 16.30–17.30 303.
doc. Renārs Felcis Pirmdiena 16.00–17.00 303.
doc. Ieva Ozola     332.
Docētājs Diena Laiks Kabinets
asoc.prof. Baiba Holma

Trešdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā baiba.holma@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

11.00–12.30 418.
doc. Daina Pakalna Otrdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā daina.pakalna@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)
14.30–16.00 411.
prof. Viesturs Zanders

Piektdiena 
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā viesturs.zanders@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

Iespējams vienoties par konsultāciju citā laikā Latvijas Nacionālajā bibliotēkā, iepriekš par to vienojoties e-pastā

17.00-18.00 401.
lekt. p.i. Sandra Cīrule

Ceturtdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā sandra.cirule@gmail.com par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)

12.30–13.30 421.a
lekt. Liene Viļuma Pirmdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā liene.viluma@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)
12.30–14.00 400.
lekt. p.i. Baiba Īvāne Trešdiena
(2 dienas iepriekš ir jāvienojas e-pastā baiba.ivane@lu.lv par konsultācijas mērķi un precīzo konsultācijas laiku)
12.30–13.30 421.a