Monika Varakušina

LU SZF Pašpārvaldes priekšsēdētāja
Socioloģijas BSP 1. kursa studente

Laura Šīraka

LU SZF Pašpārpārvaldes priekšsēdētājas vietniece
Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Jo vairāk dara, jo vairāk var izdarīt."

Ilze Anna Putniņa

LU SZF Pašpārvaldes biroja adminstratore/Sabiedrisko attiecību vadītājas vietniece
Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Runāt var ikkatrs, bet darbu uzdrošinās darīt tikai retais."

Rovena Berga

LU SZF Akadēmiskās komisijas vadītāja
Politikas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Vēlos sniegt palīdzīgu roku Pašpārvaldes Akadēmiskajā komisijā, nodrošinot SZF studentiem patīkamu, kvalitatīvu un atmiņām bagātu studiju procesu."

Kristaps Ganiņš

LU SZF Akadēmiskās komisijas vadītājas vietnieks
Socioloģijas BSP 1. kursa students

Marta Kupica

LU SZF Sabiedrisko attiecību komisijas vadītāja
Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Nepalikt komforta zonā un saglabāt zinātkāri, nepārvērsties par sēni."

Aleksandra Moskaļenko

LU SZF Kultūras komisijas vadītāja
Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Nebaidies no grūtībām."

Līna Vilāne

LU SZF Kultūras komisijas vadītājas vietniece
Politikas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Vēlos palīdzēt pašpārvaldē kultūras jautājumus, piedaloties interesantu pasākumu organizēšanā un nodrošinot studentiem labi pavadītus gadus studējot, jo studēšana bez kvalitatīvas atpūtas nav studēšana."

Miks Cepure

LU SZF Kultūras komisijas Sporta apakškomisijas vadītājs
Politikas zinātnes BSP 2. kursa students

"Par aktīviem studentiem, par aktīvu pašpārvaldi!"

Ričards Ozoliņš

LU SZF Kultūras komisijas Sporta apakškomisijas vadītāja vietnieks
Politikas zinātnes BSP 2. kursa students

"Kas darbu dara, tas klusē, un darbs par viņu runā."

Visvaldis Pāvuls

LU SZF Mārketinga komisijas vadītājs

Elvis Mičulis

LU SZF Mārketinga komisijas vadītāja vietnieks
Politikas zinātnes BSP 2. kursa students

"Laikam, kad Jūs studējat šajā fakultātē, ir jābūt neaizmirstamam."

Ieva Sloka

LU SZF Sociālo lietu komisijas vadītāja
Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

"Katru dienu izdari vienu lietu, kas tevi biedē" Eleonore Roosevelt

LU SZF SP biedri

Politikas zinātnes BSP 2. kursa students

"Esmu aktīvi darbojies ar akadēmiskajiem jautājumiem gan fakultātes pašpārvaldē, gan Latvijas Universitātes Studentu padomē. Vēlos turpināt iesākto."

Politikas zinātnes BSP 2. kursa students

"Fakultāte, kurā patīkami atrasties, ir kvalitatīvas izglītības fundaments - uzlabosim to kopā."

Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente 

"Lai kafija ir stipra un pirmdienas īsas."

Politikas zinātnes BSP 1. kursa studente

Komunikācijas zinātnes BSP 1. kursa studente

"A negative mind will never give you a positive life."

Politikas zinātnes BSP 2. kursa students

"Līdz šim esmu aktīvi darbojies kultūras komisijā, papildinot SZF studentu dzīves ar neaizmirstamiem pasākumiem. Vēlos turpināt iesākto, ar vēl lielāku jaudu."

Informācijas pārvaldības BSP 1. kursa studente

"Lai kaut kas notiktu ir jādara, taču sākumā pašpārvaldei jāsāk ar sevi. Vēlos iesaistīties studentu dzīves labuma veicināšanā."