LivingMemories

Projekts “LIVINGMEMORIES” ir starpdisciplinārs sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kura uzmanības centrā ir sociālās atmiņas problemātika, konfliktu un protestu kustību nospiedumi atmiņā un identitātē. Projekta ietvaros kopā strādā pētnieku grupas no Helsinku Universitātes, kas ir vadošā partnere, Permas Valsts politehniskās Universitātes, Tartu Universitātes, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātes, Koča Universitātes Stambulā un Latvijas Universitātes. Tas ir pirmais sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kas Latvijā tiek īstenots programmā ERA.NET RUS PLUS (EU-FP7). Tā ir Eiropas Savienības 7. Ietvara programma, kas vērsta uz Eiropas Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu.

Skatīt projekta tīmekļvietni: www.livingmemories-era.net

Nacionālā identitāte

2013. gadā Sociālās atmiņas pētniecības centrs īstenoja valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektu “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte”. Projekta ietvaros tika veikti pētījumi par pagātnes sensitīvajiem jautājumi (okupācija, Otrais pasaules karš, holokausts, represijas, Latvijas Trešā atmoda u.c. ) nacionālajā identitātē un sociālajā atmiņā, analizētas vēstures un sociālās atmiņas lomas Latvijas etnisko grupu identitātē, vēstures politikas, masu un komemoratīvo pasākumu ietekmes uz nacionālo identitāti un sociālo atmiņu. Būtiski šī projekta mērķi bija pētījumu rezultātu pieejamības un pielietojamības sabiedrībā veicināšana un jauno zinātnieku ataudzes sekmēšana.