LivingMemories

Projekts “LIVINGMEMORIES” ir starpdisciplinārs sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kura uzmanības centrā ir sociālās atmiņas problemātika, konfliktu un protestu kustību nospiedumi atmiņā un identitātē. Projekta ietvaros kopā strādā pētnieku grupas no Helsinku Universitātes, kas ir vadošā partnere, Permas Valsts politehniskās Universitātes, Tartu Universitātes, Frankfurtes pie Mainas Gētes Universitātes, Koča Universitātes Stambulā un Latvijas Universitātes. Tas ir pirmais sociālo un humanitāro zinātņu projekts, kas Latvijā tiek īstenots programmā ERA.NET RUS PLUS (EU-FP7). Tā ir Eiropas Savienības 7. Ietvara programma, kas vērsta uz Eiropas Savienības dalībvalstu zinātnieku sadarbības ar Krievijas zinātniekiem veicināšanu.

Skatīt projekta tīmekļvietni: www.livingmemories-era.net

Nacionālā identitāte

2013. gadā Sociālās atmiņas pētniecības centrs īstenoja valsts pētījumu programmas “Nacionālā identitāte” projektu “Latvijas sociālā atmiņa un identitāte”. Projekta ietvaros tika veikti pētījumi par pagātnes sensitīvajiem jautājumi (okupācija, Otrais pasaules karš, holokausts, represijas, Latvijas Trešā atmoda u.c. ) nacionālajā identitātē un sociālajā atmiņā, analizētas vēstures un sociālās atmiņas lomas Latvijas etnisko grupu identitātē, vēstures politikas, masu un komemoratīvo pasākumu ietekmes uz nacionālo identitāti un sociālo atmiņu. Būtiski šī projekta mērķi bija pētījumu rezultātu pieejamības un pielietojamības sabiedrībā veicināšana un jauno zinātnieku ataudzes sekmēšana.

Children Born of War

Horizon 2020 Marie Curie Innovative Training Network (ITN) “Children Born of War” (CHIBOW) (2015 – 2019).

Starpdisciplinārā projekta uzdevums – radīt zināšanas par 20. un 21. gadsimtā notikušo karu un militāro konfliktu ietekmi uz bērnu dzīvēm, it īpaši par kara laikā dzimušo bērnu likteņiem. Plānots veidot izpratni, kā “kara bērni” ir (vai nav) integrēti sabiedrībā, kā militārās, valdības un nevalstiskās organizācijas iesaistās šajā integrācijā, kāda ir tās politika, kā “kara bērnu” turpmākās dzīves ietekmē atmiņas par karu un sabiedrības normas un uzskati. Liela uzmanība pievērsta arī “kara bērnu” reprezentācijai nacionālajās publiskajās telpās.

Projekta ietvaros Eiropas Savienības valstu universitātēs top 14 “kara bērniem” veltīti promocijas darbi. LU promocijas darbu izstrādā Komunikācijas zinātnes doktora studiju programmas students Oskars Gruziņš. Projekta koordinators ir Birmingemas Universitāte (Apvienotā Karaliste), dalībnieki – Leipcigas Universitāte (Vācija), Augsburgas Universitāte (Vācija), Ruānas Universitāte (Francija), Latvijas Universitāte, Silēzijas Universitāte Katovicē (Polija), Klaipēdas Universitāte (Lietuva), Greifsvaldes Universitāte (Vācija), Ūsti pie Labas Universitāte (Čehija), Ludviga Bolcmana Kara seku pētniecības institūts (Austrija), Dienvidnīderlandes Psihotraumu centrs (Nīderlande) un Utrehtas Universitāte (Nīderlande). Projekta partnerorganizācijas – GESIS Leibnica Sociālo zinātņu institūts (Vācija), ICON institūts (Vācija), teātra mākslas studija “Interperform” (Vācija), Miera un attīstības veicināšanas organizācija (Uganda), BBC (Apvienotā Karaliste) un Krievijas Valsts Humanitārā Universitāte (Krievija). LU projekta īstenošanas grupas vadītāja prof. Vita Zelče.

Skatīt projekta tīmekļvietni: https://www.chibow.org/