Kolektīvās atmiņas pētniecības laboratorija

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Kolektīvās atmiņas pētniecības laboratorija (KoL) veic starpdisciplinārus kolektīvās atmiņas, pagātnes lomas šodienā, atmiņas un vēstures politikas, pagātnes reprezentācijas medijos, publiskajā telpā un kultūrā, kā arī identitātes pētījumus.

Kolektīvās atmiņas pētniecības laboratorijas darbības mērķi:

  • starpdisciplināras kolektīvās atmiņas pētniecības veicināšana LU, tās rezultātu integrēšana akadēmiskajā apritē, akadēmiskajā izglītībā un popularizēšana sabiedrībā
  • piedalīšanās starptautisko un vietējo zinātnisko un lietišķo pētījumu programmu un uzsaukumu izsludinātājos atklātajos konkursos un finansējuma piesaiste
  • dažādu pētniecības perspektīvu (sociālo, humanitāro, dabas un eksakto zinātņu) attīstīšana balstoties kolektīvās atmiņas pētnieciskajās pieejās
  • kolektīvās atmiņas pētniecības profilu attīstīšana un nostiprināšana Latvijas zinātniskajā apritē
  • Latvijas kolektīvās atmiņas pētniecisko aktivitāšu iesaistīšana starptautiskajā kolektīvās atmiņas izzināšanas apritē, profesionālās sadarbības koordinēšana un veicināšana;
  • jauno zinātnieku atbalstīšana un iesaistīšana starptautiskajā apritē

No 2013. līdz 2022. gadam Kolektīvās atmiņas pētniecības laboratorija darbojās ar nosaukumu –Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūta Sociālās atmiņas pētniecības centrs (SAPC).

Kolektīvās atmiņas pētniecības laboratorijas aktualitātes Facebook lapā.

Direktore

Dr. hist. Vita Zelče