LU Sociālo zinātņu fakultāte apvieno 4 informācijas gadsimtam noderīgākās un aktuālākās nodaļas – komunikācijas zinātni, politikas zinātni, informācijas pārvaldību un socioloģiju, nodrošinot zināšanas, ar ko vienmēr un visur spēt atrast, analizēt, izprast, ietekmēt un radīt informāciju, viedokli un notikumus.

Tādējādi mēs esam viens no mūsdienīgākajiem informācijas nesējiem Latvijā un pasaulē, kas piedāvā:

 • Mūsdienīgu un kvalitatīvu akadēmisko augstāko izglītību visos 3 līmeņos;
 • Starptautiski atzītu studiju kvalitāti, jo Eiropas Sociālā fonda ietvaros veiktajā augstākās izglītības programmu izvērtēšanā visas 4 LU SZF piedāvātās bakalaura programmas ir saņēmušas maksimālo iespējamo punktu skaitu [1];
 • Apmaiņas programmas ar universitātēm Dānijā, Polijā, Igaunijā, Lietuvā, Zviedrijā, Somijā, Islandē, Vācijā, Austrijā, Beļģijā, Francijā, Itālijā, Spānijā, Portugālē, Turcijā, Grieķijā;
 • Starptautiski atzītu un aktīvu pētniecību sadarbībā ar Nīderlandi, Lielbritāniju, Itāliju, Franciju, Spāniju, Brazīliju, Ugandu, Vāciju, Dāniju, Portugāli, Poliju, Turciju, Lietuvu, Indiju un visu Eiropu;
 • Atzītāko akadēmiķu un populārāko praktiķu lekcijas un vieslekcijas, veiksmīgi apvienojot teoriju ar praksi;
 • Pievienošanos atpazīstamākajiem un spējīgākajiem absolventiem;
 • Modernas telpas un mūsdienīgas tehnoloģijas;
 • Spēju atrast labu darbu vai radīt pašam savu biznesu;
 • Praktisku darbošanos SZF televīzijā, komunikācijas aģentūrā, multimediju studijā, žurnālistikas portālā, blogos, debašu klubā un vasaras skolās;
 • Piekļuvi mūsdienīgākajai bibliotēkai un elektroniskajiem resursiem;
 • Jautrākos pasākumus, studentu pašpārvaldi un sportu;
 • Sakarus, kontaktus un informācijas resursus.

[1] Augstākās izglītības padomes īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts „Augstākās izglītības studiju programmu izvērtēšana un priekšlikumi kvalitātes paaugstināšanai” (2011.-2013. gads)