Studiju virziena

“Sociālā labklājība” padome

 

apstiprināta ar  LU 15.09.2020. norādījumu Nr. 1-3/43, grozījumi apstiprināti ar  LU 26.10.2020. norādījumu Nr. 1-3/48

 

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

Līga Rasnača

asociētā profesore, maģistra studiju programmas “Sociālais darbs” direktore – padomes priekšsēdētāja;

Baiba Bela

asociētā profesore, studiju virziena “Sociālā labklājība” vadītāja, profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” direktora p.i.;

Aiga Romāne-Meiere

zinātniskā asistente, profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” studiju direktore;

Darba devēju un sadarbības partneru pārstāvji: 

Dace Blaževica

nodibinājuma “Sociālo pakalpojumu aģentūra “ valdes priekšsēdētāja;

 

Studējošo pārstāvji (SZF Studējošo pašpārvaldes izvirzītie pārstāvji): 

Ģirts Immers

profesionālā bakalaura studiju programmas “Sociālais darbs” studējošais