Meklē, krāj, atlasi, organizē, uzglabā, izplati un tirgo informāciju. Laba nodarbošanās izvēle informācijas gadsimtā. Darba devēji:
  • Valsts un komercstruktūras, kurās strādā ar informāciju
  • Bibliotēkas
  • Arhīvi
  • Informācijas centri
  • Informācijas sistēmu veidotāji un uzturētāji
Tu vari būt: Arhivārs. Arhivārs pieņem un uzglabā arhīvā uzglabājamās lietas. Uzkrāj, izvērtē un apraksta dokumentus. Tu vari nodrošināt, lai arhīva sistēmas efektīvi nodrošina pieeju materiāliem. Bibliotekārs. Darbinieks, kurš komplektē un kataloģizē dokumentus un grāmatas, pārzina bibliotēkas informācijas resursus un nodrošina meklēšanas sistēmu. Tu vari palīdzēt cilvēkam atrast svarīgu informāciju vai ieteikt aizraujošu lasāmvielu. Dokumentu pārvaldības speciālists. Speciālists, kurš, balstoties uz normatīvajiem aktiem un standartiem, spēj pareizi noformēt un sagatavot dažāda veida dokumentus. Tavs darbs palīdz iecerēm attīstīties bez aizķeršanās aiz “papīru lietām”. Dokumentu sistēmu vadītājs. Veido, pārvalda, kontrolē un auditē dokumentu sistēmu. Tu nodrošināsi, lai katrs dokuments ir atrodams savā vietā. Bibliotēku informācijas speciālists. Speciālists, kurš pārzina un veido bibliotēku informācijas sistēmas, ievieš tajās modernās informācijas un komunikācijas tehnoloģijas. Tu vari pilnveidot bibliotēku iespējas, padarot tās ērtākas un populārākas. Informācijas sistēmu speciālists. Pārzina jaunākos informācijas un komunikācijas tehnoloģiju risinājumus, novērtē informācijas sistēmas lietderību un atbilstību lietotāju vajadzībām, nosaka lietotāju apmierinātību. Tu varēsi ieviest un attīstīt jaunus, efektīvākus risinājumus informācijas pārvaldībā. Informācijas analītiķis. Apkopo un analizē informāciju, sagatavo pārskatus un priekšlikumus, balsoties uz analīzes rezultātiem. Balstoties uz tavu analīzi un ieteikumiem, iespējams pilnveidot organizācijas procesus jebkurā nozarē. Informācijas centru darbinieks. Informācijas centri piedāvā klientam dažāda veida specifisku informāciju, piemēram, tūrisma, nodarbinātības vai fondu jautājumos. Tu gādāsi, lai šī informācija būtu sagatavota, sakārtota un gatava pasniegšanai. Informatīvo materiālu veidotājs. Speciālists, kurš izstrādā un sagatavo materiālus par informācijas pārvaldību. Tu vari nodrošināt uzņēmumiem, sabiedrībai darbiniekiem un klientiem zināšanas par aktualitātēm nozarē.