Sociālo un politisko pētījumu institūts

Sociālo un politisko pētījumu institūts (SPPI) tika nodibināts 2004. gadā ar mērķi attīstīt Latvijas sociālo zinātņu potenciālu, veicināt Latvijas zinātnieku sadarbību Latvijas un starptautiskajā mērogā, un kalpot sabiedrībai tās problēmu analīzē un attīstības prognozēšanā, sekmēt zinātnē pamatotas pārmaiņas Latvijas sociālajos un politiskajos procesos. SPPI ir Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes institūts. Stratēģiskā institūcija ir padome, kuras locekļi ir fakultātes nodaļu pārstāvji. Pārvaldes institūcija ir padome, ko veido nodaļu deleģēti profesori un asociēti profesori.

Institūtam ir četri galvenie pētniecības virzieni:

  1. Latvija starptautiskajās attiecībās, īpaši attiecības ar Krieviju un jaunajiem Eiropas kaimiņiem.
  2. Demokrātija un minoritātes. 
  3. Reģionālā attīstība Latvijā.
  4. Mediji, informācija un kultūra.

Institūtā strādā vairāk nekā 40 vadošie pētnieki, pētnieki un zinātniskie asistenti.

Direktore

Dr. soc. Aija Zobena