Uzvārds, Vārds

Amats

Ardava-Āboliņa Laura

pētnieks (Dr.)

Auers Daunis

vadošais pētnieks

Bela Baiba

vadošais pētnieks

Birka Ieva

vadošais pētnieks

Butkēviča Anete

zinātniskais asistents

Deivisa Kristiāna Diāna

zinātniskais asistents

Felcis Elgars

zinātniskais asistents

Felcis Renārs

pētnieks (Dr.)

Felcis Weronika Bronislawa

zinātniskais asistents

Holma Baiba

vadošais pētnieks

Ijabs Ivars

vadošais pētnieks

Ikstens Jānis

vadošais pētnieks

Kļaviņš Didzis

vadošais pētnieks

Lasmane Skaidrīte

vadošais pētnieks

Lāma Elza

zinātniskais asistents

Ločmele Klinta

pētnieks (Dr.)

Melgalve Anete Elizabete

zinātniskais asistents

Niklass Mareks

vadošais pētnieks

Ņikišins Jurijs

vadošais pētnieks

Ozoliņa Žaneta

vadošais pētnieks

Pakalna Daina

pētnieks (Dr.)

Pričins Mārtiņš

zinātniskais asistents

Radzobe Zane

pētnieks (Dr.)

Reinholde Iveta

vadošais pētnieks

Rezgale-Straidoma Endija

zinātniskais asistents

Romāne-Meiere Aiga

zinātniskais asistents

Rozenvalds Juris

vadošais pētnieks

Skolmeistere Velta

zinātniskais asistents

Skudra Ojārs

vadošais pētnieks

Strode Ieva

zinātniskais asistents

Stučka Malvīne

zinātniskais asistents

Valtenbergs Visvaldis

vadošais pētnieks

Zanders Viesturs

vadošais pētnieks

Zelče Vita

vadošais pētnieks

Zitmane Marita

vadošais pētnieks

Zobena Aija

vadošais pētnieks