Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina vidusskolēnus sešas sestdienas apmeklēt profesionālās izaugsmes kursus, lai iegūtu gan dziļāku izpratni par sociālajām zinātnēm, gan praktiskas zināšanas savas profesionālās karjeras veidošanai jebkurā nozarē.

Bezmaksas nodarbības sabiedrībā zināmu profesionāļu un LU SZF mācībspēku komandas vadībā norisināsies no 2023. gada 28. janvāra attālināti, platformā Zoom.

Šo nodarbību – Jauno profesionāļu skolu – mērķis ir sniegt motivētiem vidusskolēniem atspēriena punktu un vērtīgas zināšanas, kas var noderēt, uzsākot savu nākamo izglītības posmu un karjeru.

Kopīgajās lekcijās ar savu pieredzi dalīsies (lekciju saraksts vēl tiks papildināts un precizēts):

28.01. Rihards Bambals, Valsts kancelejas Stratēģiskās komunikācijas koordinācijas departamenta vadītājs “Vai Latvija zaudēs informatīvajā karā?”
04.02. Inga Spriņģe,  žurnāliste, viena no “Re:Baltica” dibinātājām "Kā atpazīt nepatiesu informāciju?"
11.02. Rasma Pīpiķe, zināšanu pārneses kustības RA.DU aizsācēja un biedrības "Latvijas Pilsoniskā alianse" dibinātāja  "Tu esi prezidente/s!"
18.02. Olga Kazaka, sabiedrisko attiecību aģentūras “A. W. Olsen & Partner” partnere, Latvijas Universitātes docente "Vai tu gribētu būt draugos ar sevi sociālajos medijos?"
25.02. Ance Kristāla, dzejniece, socioloģe, LKA Zinātniskās pētniecības centra zinātniskā asistente, lektore "Socioloģiskā iztēle jeb nostaigāt jūdzi cita kurpēs"
04.03. Uldis Zariņš, Kultūras ministrijas valsts sekretāres vietnieks kultūrpolitikas jautājumos, bibliotēku nozares stratēģis, pēdējo desmit gadu laikā aktīvi piedalījies bibliotēku nozares un digitālo bibliotēku attīstības procesos kā Latvijā, tā Eiropā.   "Datos balstīta (kultūr)politikas veidošana"
 

Pēc kopīgajām lekcijām vidusskolēni tālāk var izvēlēties apmeklēt 6 dažādu programmu moduļus.

Jaunums: Jauno antropologu skola - kurā skolēni varēs uzzināt plašāk par to, kas ir antropoloģija, par tās priekšvēsturi, attīstību un izpētes virzieniem, kā arī dažādām metodēm un pētījuma ētiku. Vidusskolēni noskaidros, kādas ir māju robežas, kā antropologi pēta cilvēku attiecības un dzimti, kā arī, kas ir atkritumi antropoloģijā un kā cilvēki veido savus paradumus un priekšstatus.

Jauno politiķu skolā vidusskolēni varēs uzzināt vairāk par to, ko Krievijas karš Ukrainā nozīmē Eiropas un starptautiskajai drošībai, un diskutēt, vai politiķis spēj mainīt pasauli, noskaidrot, kāpēc cilvēki vēl joprojām balso un kur ir klimata pārmaiņas mūsdienu politiskajā dienaskārtībā. Visbeidzot skolēni varēs atklāt, kā cīnīties pret apdraudējumiem kibertelpā un piedalīties inovāciju laboratorijā.

Jauno komunikācijas speciālistu skolā skolēni iepazīsies ar filmēšanas, montāžas un grafiskā dizaina teorētisko pusi jeb, ko nozīmē "radošajam lidojumam labvēlīgi laikapstākļi", uzzinās, kas ir mediju notikumi un kā izvairīties no dezinformācijas slazdiem, kā arī to, ko nozīmē būt žurnālistam 21. gadsimtā un vai "influenceris" ir nākotnes profesija.

Jauno sociologu skolā varēs iepazīties ar socioloģijas darba lauku, uzzināt vairāk par ilgtspējīgas attīstības vadību, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās par sociālo mediju pētījumiem, migrācijas jautājumiem un pasaules (ne)kārtību.

Jauno informācijas speciālistu skolā vidusskolēni apgūs informācijas pārvaldības pamatprincipus, trenēs godīgo citēšanu un uzzinās vairāk par tekstu kā radošuma produktu.

Jauno sociālo darbinieku skolā vidusskolēni iepazīs, kā mainījusies un mainās sabiedrība, kas ir dzīvesspēka pieeja sociālajā darbā, un to, kā speciālisti strādā ar jauniešiem ielu vidē un dažādās kopienās. Skolēni arī uzzinās vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, par sociālās nevienlīdzības cēloņiem un par brīvprātīgā darba iespējām un perspektīvām.

Nodarbības norisināsies no plkst. 10.00 līdz 13.30 2023. gada 28. janvārī, 4., 11., 18. un 25. februārī un 4. martā.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās nodarbībām: līdz 25.01.2023.

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie Elzas Lāmas (elza.lama@lu.lv).


NB!

 
  • Apmācību programma tiek piedāvāta vidusskolu 10.-12. klašu skolēniem un citiem interesentiem
  • Apmācību programmai var pieteikties jebkurš vidusskolas 10.-12. klašu skolēns vai cits interesents
  • Punktus varēs saņemt jebkurš interesents, kurš piedalīsies, bet punktus varēs izmantot tie, kuri stāsies uz SZF attiecīgo bakalaura programmu TIKAI 2023. gada un 2024. gadā. Tātad pamatskolēns punktus varēs dabūt, bet izmantot nevarēs, jo viņš divu gadu laikā sava neatbilstošā vecuma dēļ nevarēs tos izmantot. 
  • Piedaloties "Jauno profesionāļu skolā" divus gadus pēc kārtas un saņemot punktus, dalībniekiem ir tiesības piedalīties konkursā uz studiju vietām SZF attiecīgajā bakalaura studiju programmā ar augstāko iegūto punktu skaitu. (Tātad, ja es šogad iegūšu 100 punktus, bet nākamgad 75 punktus, es varēšu piedalīties ar saviem 100 punktiem.) 
  • Iegūtie punkti tiks summēti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vai vidusskolas atestāta atzīmēm, piedaloties konkursā uz studiju vietām attiecīgajā SZF bakalaura studiju programmā 2023. un 2024. gadā (konkursa rezultāti, piedaloties konkursā uz studiju vietām, tiek ņemti vērā kārtējā un nākamajā gadā pēc konkursa).

 

Jauno politiķu skola

Politika kontrolē visu. Tā nosaka mūsu dienaskārtību: cik stundas dienā mēs strādājam, kādas drēbes valkājam un no kurām valstīm šīs drēbes ir iepirktas, cik lielu daļu no saviem ienākumiem mēs samaksājam nodokļos un ko mēs saņemam pretī no valsts. Politikas zinātne interesējas, kā tiek pieņemti lēmumi un kādi faktori ietekmē lēmumu izpildi.

"Jauno politiķu skolas" programma:

28.01. Toms Rostoks, Edvīns Severs

Ko Krievijas karš Ukrainā nozīmē Eiropas un starptautiskajai drošībai? 

LR Ārlietu ministrijas darbinieka, LU SZF absolventa pieredze Ukrainā (vēstniecības evakuācija, kara sākums, situācija Kijevā utt.) un karjeras iespējas jauniešiem, kuri studē politikas zinātni. 

04.02. Ivars Ijabs Vai politiķi spēj mainīt pasauli?     
11.02. Jānis Ikstens Kāpēc cilvēki joprojām balso? Arī Latvijā.    
18.02. Daunis Auers Kādas pārmaiņas notiek Eiropas Savienībā?     
25.02. Elīna Baltroka-Budreviča
Mihails Potapovs
Klimata pārmaiņas mūsdienu politiskajā dienaskārtībā 
Kā cīnīties pret apdraudējumiem kibertelpā? 
04.03. Iveta Reinholde, Malvīne Stučka      Inovāciju laboratorija    

 

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno politiķu skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

 

Jauno komunikācijas speciālistu skola

Komunikācija, informācija un mediji ir būtiska mūsu ikdienas daļa. No vienas puses, izteikties un paust savu viedokli šobrīd ir vieglāk kā jebkad. No otras puses – izcelties, pateikt ko vērtīgu, saprast patiesību un atrast svarīgāko ir grūtāk nekā iepriekš. Studijas palīdzēs faktus un notikumus, stāstus un idejas pārvēst stratēģijās un plānos, raidījumos un intervijās, reklāmās, iedvesmojošās runās un tvītos.

"Jauno komunikācijas speciālistu skolas" programma:

28.01. Klinta Ločmele Kā neiekrist dezinformācijas lamatās: praktiski faktu pārbaudes paņēmieni
04.02. Inga Latkovska Profesionālā vide attālināti un klātienē. Korporatīvā komunikācija
11.02. Anastasija Tetarenko Ko nozīmē būt žurnālistam 21.gadsimtā?
18.02. Roberts Vīksne Filmēšana, montāža, grafiskais dizains - "radošajam lidojumam labvēlīgi laikapstākļi"
25.02. Marija Vorkule Influenceris - nākotnes profesija, komunikācijas speciālista ikdienas neatņemama sastāvdaļa un izaicinājumu pilna darbības joma
04.03. Laura Ardava-Āboliņa Mediju notikumi vai notikumi medijos?
 

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno komunikācijas speciālistu skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Jauno sociologu skola

Ja psihologi pēta to, kas notiek cilvēkā, tad sociologi to, kas notiek starp cilvēkiem: ģimenē, klasē, valstī. Šī zinātne vistiešāk skar un attiecas uz katra mūsu ikdienu, jo nodarbojas ar atbilžu meklēšanu uz jautājumiem: kā notiek? Kas notiek? Kāpēc notiek?

Datu vākšana līdzinās intelektuālam detektīvromāna sižetam. Katrs pētījums var piedāvāt negaidītus pavērsienus. Sociologa uzdevums līdzīgi kā detektīvam ir aizrakties līdz cēloņiem. Savukārt iegūtās zināšanas par sabiedrību ļauj labāk izprast un prognozēt dzīves attīstības tendences, ieskatīties nākotnē.

"Jauno sociologu skolas" programma:

28.01. Aija Zobena Kas ir socioloģija un ko dara sociologi? Praktiskā nodarbība: treniņš problēmu formulēšanā un jautājumu uzdošanā
04.02. Renārs Felcis Ilgtspējīga attīstība - vai esam gatavi pārmaiņām?
11.02. Mareks Niklass Politiķi, kaķi un citi zvēri. Twitter, praktiskā nodarbība
18.02. Līga Rasnača Laika zīmes pilsētu ainavā. Urbānā nākotne, praktiskā nodarbība
25.02. Elgars Felcis Kapitālisms, Post-koloniālisms un Pasaules (ne)kārtība
04.03. Baiba Bela Migrācija, diaspora, reremigrācija, praktiskā nodarbība

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno sociologu skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Jauno informācijas speciālistu skola

Mūsdienās gudrs un veiksmīgs nav tas, kurš zina visu, bet gan tas, kurš zina, kur vajadzīgo meklēt. Līdz ar to studijas Informācijas pārvaldībā sniedz neatņemamus informācijas meklēšanas un navigācijas rīkus, kas palīdzēs jebkurā dzīves jomā. Ar šim zināšanās iespējams operatīvi atrast informāciju, atlasīt un organizēt to, veidot mājas lapas, digitālos arhīvus un datu bāzes, apmācīt citus un apgūt jauno pats vienā no dinamiskākajām nozarēm pasaulē.

"Jauno informācijas speciālistu skolas" programma:

28.01. Baiba Holma Vai informāciju var pārvaldīt? Informācijas pārvaldība piemēros 
04.02. Gatis Karlsons Izlasīt informāciju pirms un pēc 100 gadiem 
11.02. Daina Pakalna Kā godīgi citēt un nepieļaut plaģiātu? Godīgās citēšanas treniņš
18.02. Santa Darģe Informācijpratības izaicinājumi mūsdienu informācijas telpā. Viegli pieejama informācija = ticama informācija?
25.02. Liene Viļuma Stāstniecība kā pārmaiņu rīks 
04.03. Sandra Cīrule Lasīšanas paplašinātā nozīme. Teksts kā radošuma produkts 

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno informācijas speciālistu skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Jauno sociālo darbinieku skola

Sociālais darbinieks ir sabiedrībā nedzirdēto, nesaprasto un nepieņemto cilvēku balss. Viņš/-a rūpējas arī par sociālo vidi - par apkārtējo apstākļu pilnveidošanu, pakalpojumu attīstīšanu, lai visiem dzīvi padarītu pilnīgāku un labāku. 

28.01. Līga Rasnača Kā mainās sabiedrība?
04.02. Endija Rezgale – Straidoma     Jaunieši ielu vidē
11.02. Elīza Kupča Ceļš līdz sociālā darba studijām
18.02. Aiga Romāne-Meiere Dzīvesspēka pieeja sociālajā darbā 
25.02. Jonas Buechel Sociālais darbs kopienās
04.03. Aiga Romāne-Meiere Brīvprātīgo darbs - iespējas un perspektīvas

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno politiķu skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Jauno antropologu skola

Antropologs pēta cilvēkus šī jēdziena visplašākajā nozīmē. Cilvēku prakšu padziļināta izpēte un analīze, uzklausot arī citkārt ne vienmēr nedzirdamo un neredzamo personu balsis, ļauj labāk izprast, kā mēs organizējam savu ikdienu, un līdz ar to radīt cilvēku vajadzībām atbilstošākus produktus un publiskos pakalpojumus. Cilvēki ar antropoloģijas izglītību pasaulē ir pieprasīti publiskajā pārvaldē, plānošanā, attīstības projektos, medicīnas iestādēs, komunikācijā, mārketingā, kā arī inovācijās. 

28.01. Anna Griķe Antropoloģijas priekšvēsture, attīstība un izpētes virzieni
04.02. Ilze Mileiko Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika
11.02. Kārlis Lakševics Māju robežas: privātums, diskriminācija un klimats
18.02. Līna Orste Atkritumi antropoloģijā: paradumi, priekšstati un materiālu plūsmas
25.02. Marta Muižniece Antropoloģija un dzimte
04.03. Māra Neikena Antropoloģija un attiecības: cilvēki, vietas, lietas un dzīvnieki

Pieteikšanās skolām ir noslēgusies.

Kursu apguve – bez maksas.

Dalībnieki, kas sekmīgi nokārtos “Jauno antropologus skolas” noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomus un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai

NB!

Jauno antropologu skolas ietvaros tiek organizētas sešas nodarbības, par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu nodarbības beigās iespējams saņemt 10 punktus. Jauno antropologu skolas darbības noslēgumā dalībniekiem tiek piešķirti kopumā 10, 20, 30, 40, 50 vai 60 punkti. 

Dalībnieki ar iegūto punktu skaitu saņem diplomu un priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija”. Iegūtie punkti tiek summēti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vai vidusskolas atestāta atzīmēm, piedaloties konkursā uz studiju vietām SZF bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” 2023. un 2024. gadā (konkursa rezultāti, piedaloties konkursā uz studiju vietām, tiek ņemti vērā kārtējā un nākamajā gadā pēc konkursa). Piedaloties “Jauno antropologu skolā” divus gadus pēc kārtas un saņemot punktus, dalībniekiem ir tiesības piedalīties konkursā uz studiju vietām SZF bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” ar augstāko iegūto punktu skaitu.