Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (LU SZF) aicina vidusskolēnus sešas sestdienas apmeklēt profesionālās izaugsmes kursus, lai iegūtu gan dziļāku izpratni par sociālajām zinātnēm, gan praktiskas zināšanas savas profesionālās karjeras veidošanai jebkurā nozarē.

Bezmaksas nodarbības sabiedrībā zināmu profesionāļu un LU SZF mācībspēku komandas vadībā norisināsies 2024. gadā -  datumi tiks precizēti.

Šo nodarbību – Jauno profesionāļu skolu – mērķis ir sniegt motivētiem vidusskolēniem atspēriena punktu un vērtīgas zināšanas, kas var noderēt, uzsākot savu nākamo izglītības posmu un karjeru.

Pēc kopīgajām lekcijām vidusskolēni tālāk var izvēlēties apmeklēt 6 dažādu programmu moduļus.

Jauno antropologu skola - kurā skolēni varēs uzzināt plašāk par to, kas ir antropoloģija, par tās priekšvēsturi, attīstību un izpētes virzieniem, kā arī dažādām metodēm un pētījuma ētiku. Vidusskolēni noskaidros, kādas ir māju robežas, kā antropologi pēta cilvēku attiecības un dzimti, kā arī, kas ir atkritumi antropoloģijā un kā cilvēki veido savus paradumus un priekšstatus.

Jauno politiķu skolā vidusskolēni varēs uzzināt vairāk par to, ko Krievijas karš Ukrainā nozīmē Eiropas un starptautiskajai drošībai, un diskutēt, vai politiķis spēj mainīt pasauli, noskaidrot, kāpēc cilvēki vēl joprojām balso un kur ir klimata pārmaiņas mūsdienu politiskajā dienaskārtībā. Visbeidzot skolēni varēs atklāt, kā cīnīties pret apdraudējumiem kibertelpā un piedalīties inovāciju laboratorijā.

Jauno komunikācijas speciālistu skolā skolēni iepazīsies ar filmēšanas, montāžas un grafiskā dizaina teorētisko pusi jeb, ko nozīmē "radošajam lidojumam labvēlīgi laikapstākļi", uzzinās, kas ir mediju notikumi un kā izvairīties no dezinformācijas slazdiem, kā arī to, ko nozīmē būt žurnālistam 21. gadsimtā un vai "influenceris" ir nākotnes profesija.

Jauno sociologu skolā varēs iepazīties ar socioloģijas darba lauku, uzzināt vairāk par ilgtspējīgas attīstības vadību, kā arī piedalīties praktiskās nodarbībās par sociālo mediju pētījumiem, migrācijas jautājumiem un pasaules (ne)kārtību.

Jauno informācijas speciālistu skolā vidusskolēni apgūs informācijas pārvaldības pamatprincipus, trenēs godīgo citēšanu un uzzinās vairāk par tekstu kā radošuma produktu.

Jauno sociālo darbinieku skolā vidusskolēni iepazīs, kā mainījusies un mainās sabiedrība, kas ir dzīvesspēka pieeja sociālajā darbā, un to, kā speciālisti strādā ar jauniešiem ielu vidē un dažādās kopienās. Skolēni arī uzzinās vairāk par sociālo uzņēmējdarbību, par sociālās nevienlīdzības cēloņiem un par brīvprātīgā darba iespējām un perspektīvām.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās nodarbībām un nodarbību grafiki tiks precizēti.

 


NB!

  • Apmācību programma tiek piedāvāta vidusskolu 10.-12. klašu skolēniem un citiem interesentiem
  • Apmācību programmai var pieteikties jebkurš vidusskolas 10.-12. klašu skolēns vai cits interesents
  • Punktus varēs saņemt jebkurš interesents, kurš piedalīsies, bet punktus varēs izmantot tie, kuri stāsies uz SZF attiecīgo bakalaura programmu TIKAI 2023. gada un 2024. gadā. Tātad pamatskolēns punktus varēs dabūt, bet izmantot nevarēs, jo viņš divu gadu laikā sava neatbilstošā vecuma dēļ nevarēs tos izmantot. 
  • Piedaloties "Jauno profesionāļu skolā" divus gadus pēc kārtas un saņemot punktus, dalībniekiem ir tiesības piedalīties konkursā uz studiju vietām SZF attiecīgajā bakalaura studiju programmā ar augstāko iegūto punktu skaitu. (Tātad, ja es šogad iegūšu 100 punktus, bet nākamgad 75 punktus, es varēšu piedalīties ar saviem 100 punktiem.) 
  • Iegūtie punkti tiks summēti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vai vidusskolas atestāta atzīmēm, piedaloties konkursā uz studiju vietām attiecīgajā SZF bakalaura studiju programmā 2023. un 2024. gadā (konkursa rezultāti, piedaloties konkursā uz studiju vietām, tiek ņemti vērā kārtējā un nākamajā gadā pēc konkursa).

 

Jauno politiķu skola

Politika kontrolē visu. Tā nosaka mūsu dienaskārtību: cik stundas dienā mēs strādājam, kādas drēbes valkājam un no kurām valstīm šīs drēbes ir iepirktas, cik lielu daļu no saviem ienākumiem mēs samaksājam nodokļos un ko mēs saņemam pretī no valsts. Politikas zinātne interesējas, kā tiek pieņemti lēmumi un kādi faktori ietekmē lēmumu izpildi.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās datumi nodarbībām un nodarbību grafiks tiks precizēti.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Kontaktinformācija

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Lemšas (Agnese.Lemsa@lu.lv).

Tīmekļa vietnes adrese 

https://www.szf.lu.lv/gribu-studet-szf/skoleniem/jauno-profesionalu-skolas/jauno-politiku-skola/

Skolas  adrese

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4, Rīga

Jauno komunikācijas speciālistu skola

Komunikācija, informācija un mediji ir būtiska mūsu ikdienas daļa. No vienas puses, izteikties un paust savu viedokli šobrīd ir vieglāk kā jebkad. No otras puses – izcelties, pateikt ko vērtīgu, saprast patiesību un atrast svarīgāko ir grūtāk nekā iepriekš. Studijas palīdzēs faktus un notikumus, stāstus un idejas pārvērst stratēģijās un plānos, raidījumos un intervijās, reklāmās, iedvesmojošās runās un tvītos.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās datumi nodarbībām un nodarbību grafiks tiks precizēti.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Kontaktinformācija

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Lemšas (Agnese.Lemsa@lu.lv).

Tīmekļa vietnes adrese 

www.szf.lu.lv/gribu-studet-szf/skoleniem/jauno-profesionalu-skolas/jauno-komunikacijas-specialistu-skola/

Skolas adrese

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4, Rīga

Jauno sociologu skola

Ja psihologi pēta to, kas notiek cilvēkā, tad sociologi to, kas notiek starp cilvēkiem: ģimenē, klasē, valstī. Šī zinātne vistiešāk skar un attiecas uz katra mūsu ikdienu, jo nodarbojas ar atbilžu meklēšanu uz jautājumiem: kā notiek? Kas notiek? Kāpēc notiek?

Datu vākšana līdzinās intelektuālam detektīvromāna sižetam. Katrs pētījums var piedāvāt negaidītus pavērsienus. Sociologa uzdevums līdzīgi kā detektīvam ir aizrakties līdz cēloņiem. Savukārt iegūtās zināšanas par sabiedrību ļauj labāk izprast un prognozēt dzīves attīstības tendences, ieskatīties nākotnē.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās datumi nodarbībām un nodarbību grafiks tiks precizēti.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Kontaktinformācija

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Lemšas (Agnese.Lemsa@lu.lv).

Tīmekļa vietnes adrese 

https://www.szf.lu.lv/gribu-studet-szf/skoleniem/jauno-profesionalu-skolas/jauno-sociologu-skola/

Skolas adrese

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4, Rīga

 

Jauno informācijas speciālistu skola

Mūsdienās gudrs un veiksmīgs nav tas, kurš zina visu, bet gan tas, kurš zina, kur vajadzīgo meklēt. Līdz ar to studijas Informācijas pārvaldībā sniedz neatņemamus informācijas meklēšanas un navigācijas rīkus, kas palīdzēs jebkurā dzīves jomā. Ar šim zināšanās iespējams operatīvi atrast informāciju, atlasīt un organizēt to, veidot mājas lapas, digitālos arhīvus un datu bāzes, apmācīt citus un apgūt jauno pats vienā no dinamiskākajām nozarēm pasaulē.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās datumi nodarbībām un nodarbību grafiks tiks precizēti.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Kontaktinformācija

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Lemšas (Agnese.Lemsa@lu.lv).

Tīmekļa vietnes adrese 

https://www.szf.lu.lv/gribu-studet-szf/skoleniem/jauno-profesionalu-skolas/jauno-informacijas-parvaldnieku-skola/

Skolas adrese

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4, Rīga

Jauno sociālo darbinieku skola

Sociālais darbinieks ir sabiedrībā nedzirdēto, nesaprasto un nepieņemto cilvēku balss. Viņš/-a rūpējas arī par sociālo vidi - par apkārtējo apstākļu pilnveidošanu, pakalpojumu attīstīšanu, lai visiem dzīvi padarītu pilnīgāku un labāku.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 100 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās datumi nodarbībām un nodarbību grafiks tiks precizēti.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai.

Kontaktinformācija

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Lemšas (Agnese.Lemsa@lu.lv).

Tīmekļa vietnes adrese

www.szf.lu.lv/gribu-studet-szf/skoleniem/jauno-profesionalu-skolas/jauno-socialo-darbinieku-skola/

Skolas adrese

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4, Rīga

Jauno antropologu skola

Antropologs pēta cilvēkus šī jēdziena visplašākajā nozīmē. Cilvēku prakšu padziļināta izpēte un analīze, uzklausot arī citkārt ne vienmēr nedzirdamo un neredzamo personu balsis, ļauj labāk izprast, kā mēs organizējam savu ikdienu, un līdz ar to radīt cilvēku vajadzībām atbilstošākus produktus un publiskos pakalpojumus. Cilvēki ar antropoloģijas izglītību pasaulē ir pieprasīti publiskajā pārvaldē, plānošanā, attīstības projektos, medicīnas iestādēs, komunikācijā, mārketingā, kā arī inovācijās.

Dalībnieki, kuri sekmīgi nokārtos skolas noslēguma pārbaudījumu, saņems diplomu un iegūs īpašas priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā atbilstīgā bakalaura studiju programmā – līdz pat 60 papildu punktiem, palielinot iespējas studēt par valsts budžeta līdzekļiem.

Pieteikšanās datumi nodarbībām un nodarbību grafiks tiks precizēti.

Kursu apguve – bez maksas.

Skolas nolikums un noteikumi punktu iegūšanai

Kontaktinformācija

Ar jautājumiem par nodarbībām vērsties pie LU SZF sabiedrisko attiecību speciālistes Agneses Lemšas (Agnese.Lemsa@lu.lv).

Tīmekļa vietnes adrese

https://www.szf.lu.lv/gribu-studet-szf/skoleniem/jauno-profesionalu-skolas/jauno-antropologu-skola/

Skolas adrese

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte, Lauvas iela 4, Rīga

NB!

Jauno antropologu skolas ietvaros tiek organizētas sešas nodarbības, par katru sekmīgi nokārtotu uzdevumu nodarbības beigās iespējams saņemt 10 punktus. Jauno antropologu skolas darbības noslēgumā dalībniekiem tiek piešķirti kopumā 10, 20, 30, 40, 50 vai 60 punkti. 

Dalībnieki ar iegūto punktu skaitu saņem diplomu un priekšrocības studiju uzsākšanai LU SZF īstenotajā bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija”. Iegūtie punkti tiek summēti ar centralizēto eksāmenu rezultātiem vai vidusskolas atestāta atzīmēm, piedaloties konkursā uz studiju vietām SZF bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” 2023. un 2024. gadā (konkursa rezultāti, piedaloties konkursā uz studiju vietām, tiek ņemti vērā kārtējā un nākamajā gadā pēc konkursa). Piedaloties “Jauno antropologu skolā” divus gadus pēc kārtas un saņemot punktus, dalībniekiem ir tiesības piedalīties konkursā uz studiju vietām SZF bakalaura studiju programmā “Kultūras un sociālā antropoloģija” ar augstāko iegūto punktu skaitu.