Plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas, politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba nozaru doktorantūras padome

 

prof. Daunis Auers, LU – padomes priekšsēdētājs

asoc. prof. Marita Zitmane, LU  - padomes priekšsēdētāja vietniece

prof. Vita Zelče, LU

asoc. prof. Baiba Holma, LU

prof. Viesturs Zanders, LU

prof. Deniss Hanovs (Latvijas Mākslas akadēmija)

prof. Jurģis Šķilters, LU

Gustavs Strenga, Latvijas Nacionālās bibliotēkas  vadošais pētnieks

prof. Jānis Ikstens, LU

prof. Iveta Reinholde, LU

vad. pētn. Ieva Bērziņa, Latvijas Nacionālā aizsardzības akadēmija

asoc. prof. Juris Pupčenoks, Marista Koledža, Ņujorkas štats, ASV

prof. Aija Zobena, LU

prof. Tālis Tisenkopfs, LU

asoc. prof. Baiba Bela, LU

asoc. prof. Līga Rasnača, LU

tenūrprofesore Inta Mieriņa, LU

asoc. prof. Mareks Niklass, LU

dr.sc.pol. Feliciana Rajevska

Dr.sc.comm. Jānis Buholcs, Vidzemes Augstskola