Studiju virziena

“Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” padome

 

apstiprināta ar  LU 19.06.2020. norādījumu Nr. 1-3/37, grozījumi apstiprināti ar  LU 29.10.2021. norādījumu Nr. 1-21/40, LU 30.11.2021. norādījumu Nr. 1-21/45,  LU 21.01.2022. norādījumu 1-21/4

 

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

Aija Zobena

profesore, bakalaura studiju programmas “Socioloģija” direktore – padomes priekšsēdētāja;

Tālis Tisenkopfs

profesors, doktora studiju programmas “Socioloģija” direktors;

Baiba Bela

asociētā profesore, maģistra studiju programmas “Socioloģija” direktore;

Jānis Ikstens

profesors, maģistra studiju programmas “Politikas zinātne” direktors;

Juris Rozenvalds

vadošais pētnieks;

Toms Rostoks

asociētais profesors, bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” direktors, doktora studiju programmas “Diplomātija” direktors;

Ieva Reinholde

profesore;

Inta  Mieriņa

asociētā profesore;

Aivita Putniņa

asociētā profesore;

 

Darba devēju un sadarbības partneru pārstāvji: 

Andris Pelšs   LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Signe Kaņējeva

 

“KANTAR Latvia” lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte;

 

Studējošo pārstāvji (SZF Studējošo pašpārvaldes izvirzītie pārstāvji): 

Sabīne Strautiņa,

akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” studējošā;

 

Daniela Leiškalne

akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” studējošā;

 

Alise Prancāne,

akadēmiskās bakalaura studiju programmas “Socioloģija” studējošā.