Studiju virziena

“Socioloģija, politoloģija un antropoloģija” padome

 

apstiprināta ar  LU 19.06.2020. norādījumu Nr. 1-3/37

 

Akadēmiskā personāla pārstāvji: 

Aija Zobena

profesore, bakalaura studiju programmas “Socioloģija” direktore – padomes priekšsēdētāja;

Tālis Tisenkopfs

profesors, doktora studiju programmas “Socioloģija” direktors;

Baiba Bela

asociētā profesore, maģistra studiju programmas “Socioloģija” direktore;

Jānis Ikstens

profesors, maģistra studiju programmas “Politikas zinātne” direktors;

Toms Rostoks

asociētais profesors, bakalaura studiju programmas “Politikas zinātne” direktors, doktora studiju programmas “Diplomātija” direktors;

Ieva Reinholde

profesore;

Inta  Mieriņa

asociētā profesore;

Aivita Putniņa

asociētā profesore;

 

Renārs Felcis docents, Socioloģijas nodaļas vadītājs;

Darba devēju un sadarbības partneru pārstāvji: 

Andris Pelšs   LR Ārlietu ministrijas valsts sekretārs

Signe Kaņējeva

 

“KANTAR Latvia” lielo klientu direktore, personāla pētījumu eksperte;

 

Studējošo pārstāvji (SZF Studējošo pašpārvaldes izvirzītie pārstāvji): 

Amanda Čuhnova

akadēmiskās bakalaura studiju programmas studējošā;

 

Samanta Adlere

akadēmiskās bakalaura studiju programmas studējošā;

 

Eva Kiršteine

akadēmiskās bakalaura studiju programmas studējošā.