Ja esat vai esat bijis citas augstskolas students un vēlaties turpināt studijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, tad KAS JUMS IR JĀDARA? 

 

BEZ E-PARAKSTA

AR E-MOBILE PARAKSTU

1. LĪDZ kārtējā semestra reģistrācijas nedēļai rakstāt studiju metodiķei E-pastu par interesi uzsākt studijas vēlākā studiju posmā LU. 

E-pastam pievienojat:

- augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;

- kā arī augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājaslapā vai LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS). Ar studiju programmas direktora piekrišanu studiju kursu aprakstus var pieņemt arī citā valodā;

 

2. Reģistrācijas nedēļas laikā tiek veikta Jūsu iepriekš apgūto kursu pielīdzināšana šobrīd spēkā esošās LU studiju programmas kursiem. No 2022.gada pavasara semestra iepriekš apgūto kursu atzīšana ir maksas pakalpojums. Sīkāku informāciju jautāt studiju programmas metodiķei.

Sagatavoto pielīdzinājuma projektu un provizorisko studiju plānu Jūs saņemat E-pastā un izdarat izvēli par studiju uzsākšanu LU. Par savu lēmumu informējat studiju metodiķi.

 

3. Ja izvēlaties uzsākt studijas LU, tad, klātienē, pieņemšanas laikā, pie programmas studiju metodiķes  jāraksta iesniegums (2) par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos, iesniegumā norādot iepriekš ar programmas direktoru saskaņotu studiju formu (klātiene/neklātiene) un studiju semestri.

Pie metodiķes aizpildiet arī veidlapu par atjaunošanos studijām/studiju turpināšanu (1)  LU. Uzrādiet pasi vai ID karti un iesniedziet to kopiju. Iesniegumam par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos jāpievieno:

- vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāts vai diploms) un tam atbilstoša sekmju izraksta kopijas;

- centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;

- augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju (uzrādot oriģinālu), kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā.

 

Metodiķe aizpilda atsevišķas veidlapas sadaļas par reģistrāciju.

 

4. Ar sagatavotajiem dokumentiem jādodas uz Raiņa bulvāri 19, Studentu servisu departamentu:

• informācijas centrā (vestibilā) jāsamaksā 35€ – reģistrācijas maksa; var iepriekš samaksāt internetbankā (3) Rekvizīti . Lūdzu maksājuma uzdevumā norādīt: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums;

• 108. telpā Dacei Simsonei jāiesniedz fakultātē aizpildītā veidlapa (1) un dokumentu kopijas;

• 125. telpā: ja ir nepieciešama studenta apliecība, tad jāaizpilda pieprasījums par studenta apliecības izgatavošanu; ja nepieciešams, jāfotografējas studenta apliecībai;

• 108. telpā jāsaņem studiju līgums, jāizlasa, jāparaksta abi eksemplāri un abi eksemplāri jānogādā atpakaļ SZF studiju metodiķei.

 

5. Metodiķe studiju līgumu nogādā fakultātes dekānam un students dažu dienu laikā var dekanātā pie konkrētās metodiķes saņemt savu līguma eksemplāru.

 

6. Jāsamaksā daļa studiju maksas, lai varētu Jūs imatrikulēt.

 

7. No metodiķes jāsaņem informācija par piekļuvi LUIS profilam un E-studijām, MS Teams u.c.

 

8. Reģistrācija uz kursiem. Lai reģistrētos uz studiju kursiem, pie studiju metodiķes jāraksta atbilstošs iesniegums.

1. LĪDZ kārtējā semestra reģistrācijas nedēļai rakstāt studiju metodiķei E-pastu par interesi uzsākt studijas vēlākā studiju posmā LU. 

E-pastam pievienojat:

- augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;

- kā arī augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājaslapā vai LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS). Ar studiju programmas direktora piekrišanu studiju kursu aprakstus var pieņemt arī citā valodā.

 

2. Reģistrācijas nedēļas laikā tiek veikta Jūsu iepriekš apgūto kursu pielīdzināšana šobrīd spēkā esošās LU studiju programmas kursiem. No 2022.gada pavasara semestra iepriekš apgūto kursu atzīšana ir maksas pakalpojums. Sīkāku informāciju jautāt studiju programmas metodiķei.

Sagatavoto pielīdzinājuma projektu un provizorisko studiju plānu Jūs saņemat E-pastā un izdarat izvēli par studiju uzsākšanu LU. Par savu lēmumu informējat studiju metodiķi.

 

3. Ja izvēlaties turpināt studijas LU, metodiķe nosūta Jums:

1) iesnieguma veidlapu (1), kas nepieciešama, lai uzsāktu studijas vēlākos studiju posmos. Jūs to aizpildāt un neparakstītu nosūtat metodiķei pārbaudei, E-pastam pievienojot pases vai ID kartes (abas puses) kopiju. 

Iesniegumam par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos jāpievieno:

- vidējo izglītību apliecinoša dokumenta (atestāts vai diploms) un tam atbilstoša sekmju izraksta kopijas;

- centralizēto eksāmenu sertifikātu kopijas;

- augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;

2) veidlapu iesniegumam (2) par studiju uzsākšanu vēlākos studiju posmos. Iesniegums jāsagatavo, norādot iepriekš ar programmas direktoru saskaņotu studiju formu (klātiene/neklātiene) un studiju semestri.

 

Metodiķe pārbauda iesniegumus, pievieno uzņemšanas informāciju un nosūta Jums iesniegumus atpakaļ parakstīšanai ar E-parakstu. Jūs iesniegumus parakstāt ar E-parakstu un atsūtat metodiķei atpakaļ.

PIEVĒRSIET UZMANĪBU! Šajā brīdī  jāsamaksā reģistrācijas maksa 35€, ko varēs izdarīt caur internetbanku (rekvizīti LU mājas lapā) (3). Lūdzu maksājuma uzdevumā norādīt: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums. Maksājuma uzdevuma kopija jāatsūta metodiķei uz E-pastu.

 

4. Jāgaida paziņojums E-pastā par to, ka līgums ir sagatavots  un tas jāparaksta ar E-parakstu.

 

5. Jāsamaksā daļa studiju maksas, lai varētu Jūs imatrikulēt.

 

6. Kad būsiet reģistrēts studijām, lai noformētu Studenta apliecību jāsazinās ar LU Studentu Servisu departamentu studentu.serviss@lu.lv.

 

7. No metodiķes jāsaņem informācija par piekļuvi LUIS profilam, E-studijām, MS Teams u.c.

 

8. Reģistrācija uz kursiem. Lai reģistrētos uz uz studiju kursiem, jāraksta atbilstošs iesniegums. Lai saņemtu iesnieguma veidlapu, jāraksta studiju metodiķei. Aizpildītu iesniegumu parakstāt ar e-parakstu un nosūtat metodiķei.   

  1. Pieteikuma un reģistrācijas veidlapa uzņemšanai vēlākos studiju posmos (veidlapa pie metodiķes)
  2. iesniegums adresēts direktorei (veidlapa pie metodiķes)

EUR maksājumiem: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Kods: RIKOLV2X, Konta numurs: LV10RIKO0000082414423