Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
22.05. visas dienas laikā Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati Pasn. Jānis Šīre, pasn. Liene Brizga-Kalniņa tests e-studijās
07.06. 10.00-13.00 Lietotāju grupas - bērni un pusaudži Doc. Daina Pakalna 106.aud.
07.06. 13.30-15.00 Novadpētniecība bibliotēkās Doc. Daina Pakalna 106.aud.
08.06. 10.00-11.30 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I Lekt. Vineta Apse 105.aud.
12.06. 10.00 - 11.30 Medijpratības pamati informācijas speciālistiem Asoc.prof. Baiba Holma 103.aud.
13.06. 10.00-12.00 Dokumentu pārvaldības pamati Pasn. Gatis Karlsons 206.aud.
14.06. 10:00-12:00 Informācijas organizēšana Pasn. Eduards Skvireckis 103. aud.
16.06. 9.30-14.00 Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā Prof. Viesturs Zanders 106.aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
31.03. 15.00-16.30 Elektroniskie dokumenti: digitālā saglabāšana Pasn. Gatis Karlsons 105.aud.
13.04. 12.30-14.00 Informācijas institūciju publicitāte Doc. Sandra Cīrule 106.aud.
27.04., 28.04.   Kursa darbs (aizstāvēšana)    
23.05. 09.30-11.30 Informācijas sistēmas Pasn. Iveta Kurme, pasn. Gatis Karlsons 103.aud.
24.05. 10.00 Informācijpratība Asoc.prof. Baiba Holma, doc. D.Pakalna attālināti
25.05. 14.30-16.00 Ievads informācijas zinātnē Asoc.prof. Baiba Holma 105.aud.
20.06. 12.00-14.00 Akadēmiskā prakse (informācijas resursu pārvaldība) Doc. Sandra Cīrule 207.aud.
27.06. 10.00-12.00 Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās) Pasn. Gatis Karlsons 206.aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
30.03.   Informācijas sabiedrības teorijas Doc. Sandra Cīrule  
14.04. 18.15-19.45 Kritiskā domāšana augstskolā un tālākizglītībā Pasn. M.Priedols, prof. Z.Rubene 414.aud.
03.06. 10.00-11.00 Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi Prof. Viesturs Zanders LNB
08.06. 18.15-19.45 Informācijas karš Asoc.prof. S.Pokhomenko attālināti
16.06. 15.30-16.30 Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija Doc. Daina Pakalna 106.aud.
16.06. 17.00-18.30 Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze Doc. Daina Pakalna 105.aud.
22.06. 16.30-18.00 Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes Lekt. A. Baklāne, lekt. R.Vilūns 103.aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids / vieta
02.11. 14.00-15.00 Datu apstrādes teorētiskie koncepti doc. Liene VIļuma attālināti
04.11. 12.30 - 14.00 Informācijas meklēšanas un izguves teorijas asoc. prof. Baiba Holma klātienē SZF
12.01. 14.00-16.00 Informācijas ētika lektora p.i. Baiba Īvāne attālināti
13.01. 16.30-21.30 Teksta datoranalīze un datu vzualizācija pasn. Anda Baklāne attālināti
14.01. 10.00-12.00 Informācijas institūciju pārvaldība pasn. Andris Vilks klātienē LNB
16.01. 14.00-15.30 Informācijas meklējumvalodas asoc. prof. Baiba Holma attālināti
25.01. 16.30-21.30 Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā prof. Vita Zelče attālināti
27.01. 16.30-19.45 Kolektīvā atmiņa un komunikācija prof. Vita Zelče, vad.pētn. G.Strenga attālināti
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
08.03.  -  Civil Protection [ENG group] pasn. R.Ražuks  - 
25.04.  -  Klasiskās antropoloģijas teorijas/ Classical Anthropological Theories lekt. Artūrs Pokšāns  - 
31.05. 10:30-12:00 Ievads mākslas antropoloģijā / Introduction to
the Anthropology of Art
pasn. Anna Elizabete Griķe 318.
05.06. 10:00-11:30 Dzīvnieki antropoloģijā /Animals in anthropology lekt. Māra Neikena  - 
07.06. 10:00-11:15 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā/ Introduction to Biological Anthropology asoc.prof. Aivita Putniņa, pasn. Artūrs Tomsons 105.
09.06.  -  Ievads antropoloģijas metodēs/ Introduction in research methods in anthropology doc. Gareth Hamilton  - 
11.06.  -  Radniecības antropoloģija/ Anthropology of kinship doc. Gareth Hamilton  - 
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
12.05. 10:00-11:30 Etniskās kopienas / Ethnic communities lekt. Māra Neikena -
12.04.-20.04. - Bakalaura darba seminārs / Bachelor Theses Seminar asoc.prof. Aivita Putniņa -
19.05. - Morāles antropoloģija / Anthropology of Moralities lekt. Artūrs Pokšāns -
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
12.05. 10:00-11:30 Etniskās kopienas / Ethnic communities lekt. Māra Neikena  - 
19.05.  -  Morāles antropoloģija / Anthropology of Moralities lekt. Artūrs Pokšāns  - 
07.06. 15:00-16:00 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā / Quantitative research methods in anthropology pasn. Z.Rutkovska 206.
09.06.  -  Politikas antropoloģija / Political Anthropology doc. Gareth Hamilton  - 
13.06.  -  Ekonomikas antropoloģija / Economic Anthropology doc. Gareth Hamilton  - 
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
07.06.  - Vīrieši un sievietes sabiedrībā / Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa  -
14.06.  - Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās / Introduction to science and technology studies lekt. Artūrs Pokšāns  -
15.06.  - Postmodernisms un antropoloģija / Postmodernism and Anthropology asoc.prof. Aivita Putniņa  -
15.06., 22.06. 16:30-18:00 Antropoloģijas lauka darbs II / Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 316.
21.06.  - Patēriņa antropoloģija / Anthropology of Consumption doc. Gareth Hamilton  -
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
09.01. 18:00-20:00 Slimības un veselības antropoloģija /Anthropology of Health and Illness asoc.prof. A.Putniņa
13.01. 18:00-20:00 Biotehnoloģijas un sabiedrība / Biotechnologies and Society asoc.prof. A.Putniņa
13.01. - Postsociālisma antropoloģija/ Anthropology of postsocialism doc. Gareth Hamilton
20.01. - Starptautiskā biznesa antropoloģija / Anthropology of International Business doc. Gareth Hamilton
24.01. - Pieredze, patība, rīcībspēja / Experience, self, agency doc. Gareth Hamilton

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Auditorija

SOCIĀLAIS DARBS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Brīvprātīgo darba vadīšana sociālās labklājības jomā

Pasn. Aiga Romāne- Meiere

02.06.

14.30-16.00

325.

Ievads tiesu psihiatrijā

pasn. Aleksandra Koņevņina

05.06.

 

Vērtējumu izlikšana

Sociālais darbs vardarbības mazināšanai

Pasn. Endija Rezgale-Straidoma

17.06.

 

Vērtējumu izlikšana

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

 

1.

Ievads komunikācijas studijās

Pasn. Mārtiņš Pričins

05.01

10.00-11.30

210. aud.

2.

Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem

Pasn. Andris Ķepals

08.01

1. grupa

9.00-10.00

2. grupa

11.30-12.30

3. grupa

14.30-15.30

216. aud.

3.

Ievads studijās un pētniecībā

Pasn. Elza Lāma

10.01

12.30

Attālināti

4.

Teksts, autors un žanrs

Doc. Zane Radzobe

12.01

11.00

210. aud.

5.

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Dr. Dite Liepa

17.01

10.00-11.30

Attālināti

6.

Komunikācijas psiholoģija

Pasn. Velta Skolmeistere

19.01

10.30-12.00

210. aud.

7.

Komunikācijas ētika

Pasn. Ilze Andresone

22.01

9.00

210. aud.

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

 

1.

Sabiedrisko attiecību teksti

Pasn. Viktors Zaķis

07.11.2023.

8.30

204. aud.

2.

Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas

Asoc. prof. Marita Zitmane

22.11.2023.

14.30

210. aud.

3.

Komunikācijas teorijas

Pasn. Mārtiņš Pričins

Pasn. Anastasija Tetarenko-Supe

04.01.2024.

10:00

210. aud.

4.

Ziņu žurnālistika

Pasn. Anastasija Tetarenko-Supe

08.01.2024.

10.00

MS Teams

5.

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā

Pasn. Justīne Savitska

09.01.2024.

9.00

103. aud.

6.

Reklāmas stratēģijas un taktika

Pasn. Jānis Pencis

09.01.2024.

16.01.2024.

9.00

MS Teams

7.

Rakstošās žurnālistikas žanri

Pasn. Raivis Vilūns

11.01.2024.

14.00

203. aud.

8.

Vēsture naratīvi propagandā: Krievijas un Ukrainas piemērs

Asoc. prof. Sergii Pakhomenko

15.01.2024.

10.00

Attālināti

9.

Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Doc. Renārs Felcis

19.01.2024.

10.00-11.00

E-studijās

10.

Komunikācijas tiesības

Pasn. Ilmārs Punka

23.01.2024

11.00

210. aud.

11.

Civilā aizsardzība

Pasn. Rolands Parasigs-Parasiņš

-

-

-

12.

Reklāmas teksti

Pasn. Reinis Piziks

-

-

-

13.

Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika

Lekt. Inga Latkovska

-

-

-

 

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

1.

Digitālā fotografēšana

Lekt. Roberts Vīksne

16.11.2023

10.30

425. aud.

2.

Multimediju producēšana II

Lekt. Roberts Vīksne

20.12.2023

10.30-16.00

423. aud.

3.

Starptautiskā un globālā komunikācija

Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

26.12.2023

9.00-20.00

414. aud.

4.

Radio un televīzijas žurnālistika

Pasn. Justīne Savitska

Lekt. Roberts Vīksne

05.01.2024

8.30

103. aud.

5.

Reklāmas kampaņas

Asoc. prof. Marita Zitmane

05.01.2024

9.00

203. aud.

6.

Organizāciju komunikācijas prakse

Lekt. Inga Latkovska

08.01.2024

10.30

Attālināti

7.

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

Pasn. Didzis Bērziņš

08.01.2024.

14.30-16.00

Attālināti

8.

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

Pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

09.01.2024.

10.30

335.aud.

9.

Līderība

Lekt. Inga Latkovska

10.01.2024.

10.30

Attālināti

10.

Vizuālā komunikācija kino naratīvā

Pasn. Daira Āboliņa-Ilješāne

11.01.2024.

14.30-18.00

210. aud.

11.

Radio un televīzijas runa

Pasn. Madara Melne-Tomsone

12.01.2024

12.40

Berlina aud.

12.

Vēstures naratīvi propagandā: Krievijas un Ukrainas piemērs

Asoc. prof. Sergii Pakhomenko

15.01.2024

10.00

Attālināti

13.

Ekonomikas teorijas pamati

Pasn. Vija Melbārde

16.01.2024.

9.00-10.30

335. aud.

14.

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

Doc. Olga Kazaka

16.01.2024.

12.00-13.00

Attālināti

15.

Digitālā mārketinga risinājumi

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

-

-

-

16.

Dzimte un mediji

Asoc. prof. Marita Zitmane

-

-

-

17.

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

Asoc. prof. Marita Zitmane

-

-

-

 

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Ievads starptautiskajā politikā

pasn. Sigita Struberga

06.06.

10:00

316.

Ievads salīdzināmā politikā

prof. Daunis Auers

12.06.

10.00-12.00

207.

Ievads publiskajā administrācijā

prof. Iveta Reinholde

13.06.

13.00

316.

Pētniecības metodes politoloģijā

pasn. Aleksandra Kjakste

16.06.

10.00-12.00

217.

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

19.06.

10.00

206.; 207.

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Globālā dienaskārtība

asoc. prof. Toms Rostoks

30.05.; 31.05.

   

Kursa darbu aizstāvēšana

darbu vadītāji

02.06.

9.00

204.; 206.

Eiropas Savienība I: integrācija un institūcijas

prof. Daunis Auers

08.06.

10.30-12.00

206.

Vēlēšanu analīze demokrātijās

prof. Jānis Ikstens

15.06.

12.30

204.

Metodes un statistika

asoc. prof. Mareks Niklass

19.06.

10.30-12.00

103.

Demokrātijas modeļi

prof. Juris Rozenvalds

Eksāmena datums tiks precizēts

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

POLITIKAS ZINĀTNES MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

08.06.

18.00

204.

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

12.06.

18.00-20.00

204.

Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

prof. Iveta Reinholde

13.06.

17.00

316.

Politisko risku vadība

prof. Daunis Auers

15.06.

16.30

206.

Lēmumu pieņemšanas kvanitatīvās un kvalitatīvās metodes

asoc. prof. Baiba Bela, doc. Renārs Felcis

15.06.

18.00-20.00

Plānots e-studijās

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

DIPLOMĀTIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

08.06.

18.00

204.

Eiropas integrācija: teorija un prakse

prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

12.06.2023

18:00-20:00

204.

Starptautisko ekonomisko attiecību politika

lekt. Egils Fortiņš

10.06.2023

9.00 - 12.00

 

Publiskā diplomātija

asoc. prof. Ivars Ijabs

15.06.2023

 

Vērtējumu izlikšana

Starpkultūru komunikācija diplomātijā

asoc. prof. Ivars Ijabs

15.06.2023.

 

Vērtējumu izlikšana

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

asoc. prof. Toms Rostoks

17.06.2023

10:00-12:00

217.

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Auditorija

Lauku socioloģija

prof. Aija Zobena

06.06.

14.30-16.00

203.

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

doc. Jurijs Ņikišins

08.06.

11.00-14.00

203.

Filozofijas pamati

prof. Juris Rozenvalds

12.06.

10.00

206.

Sociālo zinātņu terminoloģija (angļu valoda)

pasn. Anete Butkēviča

14.06.

12.30

103.

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

15.06.

10.00

206.

Statistikas analīzes metodes socioloģiskajos pētījumos

asoc. prof. Mareks Niklass

19.06.

10.30-12.00

103.

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Auditorija

Postmodernās sociālās teorijas

prof. Aija Zobena

05.06.

14.30-16.00

203.

Kvalitatīvās pētījumu metodes socioloģijā

asoc. prof. Baiba Bela, pasn. Endija Rezgale Straidoma, pasn. Anete Butkēviča

07.06.

12.30-14.00

105.

Mārketinga pētījumi

pasn. Jūlija Zencova

08.06.

8.30-10.00

206.

Sociālā politika

asoc. prof. Līga Rasnača

08.06.

13.00-14.00

207.

Socioloģisko pētījumu prakse

doc. Renārs Felcis; pasn.Ieva Strode

15.06.

10.00

309.

Vides un dabas resursu socioloģija

doc. Renārs Felcis

20.06.

10.00

206.

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Auditorija

SOCIOLOĢIJAS MAĢISTRA STUDIJU PROGRAMMA

ES sociālās politikas analīze

asoc. prof. Līga Rasnača

05.06.

18.15 -19.30

206.

Anketu veidošana sociālajiem pētījumiem

doc. Jurijs Ņikišins

08.06.

17.00-19.00

204.

Datu analīzes metodes socioloģijā

Asoc. prof. Baiba Bela; asoc. prof. Mareks Niklass

13.06.

18.15-19.30

e-studijas

Mūsdienu sociālās teorijas

Doc. Renārs Felcis, asoc. prof. Inta Mieriņa

19.06.

18.15-19.30

206.

Akadēmiskā rakstība

asoc. prof. Baiba Bela

20.06.

18.15-19.30

e-studijas