Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
09.01. 10.30-12.00 Ievads Latvijas tiesību sistēmā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

335.aud.
10.01. 10.30-12.00 Elektroniskā izdevējdarbība doc. Liene Viļuma 105.aud.
11.01. 12.00 - 16.00 Kultūras teorija un vēsture doc. Sandra Cīrule 106.aud.
15.01. 10.00-11.30 Ievads studijās un pētniecībā doc. Daina Pakalna 105.aud.
15.01. 12.00-13.30 Informācijas infrastruktūra un institūcijas doc. Daina Pakalna 105.aud.
16.01. 10.30-12.00 Ekonomikas teorijas pamati pasn. Vija Melbārde 335.aud.
17.01. 10:30-12:00 Ievads socioloģijā prof. Aija Zobena 335.aud.
18.01. 12.00 - 15.00 Informācijas sabiedrības pamati doc. Sandra Cīrule 106.aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
22.12. 14.30-16.00 Civilā aizsardzība pasn. R.Parasigs-Parasiņš 335.aud.
03.01. 10.00-11.30 Interneta pamatkoncepti un rīki doc. Liene Viļuma 203.aud.
05.01. 10.00-12.00 Vadīšanas teorija pasn. Ilona Ozoliņa 206.aud.
08.01. 12:30-14:00 Dokumentu saglabāšana pasn. Māra Sprūdža 106.aud.
11.01. 12.00 - 16.00 Kultūras teorija un vēsture doc. Sandra Cīrule 106.aud.
17.01. 9:00-10:30 Profesionālā svešvaloda informācijas speciālistiem II (angļu) pasn. Vineta Apse 103.aud.
19.01. 10.00-11.30 Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs doc. Renārs Felcis tests e-studijās attālināti
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
31.10.   Ievads metadatos doc. Liene Viļuma vērtējumi jau izlikti
31.10. 13.00 - 14.30 Digitālās bibliotēkas un repozitāriji asoc. prof. Baiba Holma vērtējumi jau izlikti
03.01. 10.00-11.30 Interneta pamatkoncepti un rīki doc. Liene Viļuma 203.aud.
03.01. 12.00-14.00 Informacionālās darbības normatīvā bāze doc. Daina Pakalna 105.aud.
04.01. 12.00 - 14.00 Informācijas pakalpojumi doc. Sandra Cīrule 106.aud.
08.01. 12.30-14.00 Grāmatniecība un bibliotēku vēsture prof. Viesturs Zanders vērtējumu izlikšana
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
20.10.   Informācijas meklēšanas un izguves teorijas 

asoc. prof. Baiba Holma

vērtējumi jau izlikti
28.10.   Informācijas meklējumvalodas asoc. prof. Baiba Holma vērtējumi jau izlikti
12.01. 13.00-15.00 Krājuma pārvaldība un krājuma pētniecības metodes pasn. Sanita Dubra 106.aud.
12.01. 10.00 - 12.00 Lasīšanas teorētiskie un praktiskie aspekti doc. Sandra Cīrule, prof. Viesturs Zanders 106.aud.
13.01. 10.00-12.00 Pētniecības metodes doc. Daina Pakalna 207.aud.
19.01. 12.30-14.00 Dokumentu un arhīvu pārvaldība II pasn. Gatis Karlsons 106.aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids / vieta
20.10.   Informācijas meklēšanas un izguves  teorijas asoc. prof. Baiba Holma vērtējumi jau izlikti
01.12. 16.30 - 18.30 Bibliofilija un rokrakstu krājumi prof. Viesturs Zanders 204.aud.
07.12. 20.00-21.30 Organizāciju kultūra un komunikācija doc. Olga Kazaka 414.aud.
11.01. 20.00-21.30 Tīkla teorijas asoc.prof. Visvaldis Valtenbergs 414.aud.
12.01. 13.00-15.00 Krājuma pārvaldība un krājuma pētniecības metodes pasn. Sanita Dubra 106.aud.
19.01. 12.30-14.00 Dokumentu un arhīvu pārvaldība II pasn. Gatis Karlsons 106.aud.
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
08.03.  -  Civil Protection [ENG group] pasn. R.Ražuks  - 
25.04.  -  Klasiskās antropoloģijas teorijas/ Classical Anthropological Theories lekt. Artūrs Pokšāns  - 
31.05. 10:30-12:00 Ievads mākslas antropoloģijā / Introduction to
the Anthropology of Art
pasn. Anna Elizabete Griķe 318.
05.06. 10:00-11:30 Dzīvnieki antropoloģijā /Animals in anthropology lekt. Māra Neikena  - 
07.06. 10:00-11:15 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā/ Introduction to Biological Anthropology asoc.prof. Aivita Putniņa, pasn. Artūrs Tomsons 105.
09.06.  -  Ievads antropoloģijas metodēs/ Introduction in research methods in anthropology doc. Gareth Hamilton  - 
11.06.  -  Radniecības antropoloģija/ Anthropology of kinship doc. Gareth Hamilton  - 
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
12.05. 10:00-11:30 Etniskās kopienas / Ethnic communities lekt. Māra Neikena -
12.04.-20.04. - Bakalaura darba seminārs / Bachelor Theses Seminar asoc.prof. Aivita Putniņa -
19.05. - Morāles antropoloģija / Anthropology of Moralities lekt. Artūrs Pokšāns -
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
12.05. 10:00-11:30 Etniskās kopienas / Ethnic communities lekt. Māra Neikena  - 
19.05.  -  Morāles antropoloģija / Anthropology of Moralities lekt. Artūrs Pokšāns  - 
07.06. 15:00-16:00 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā / Quantitative research methods in anthropology pasn. Z.Rutkovska 206.
09.06.  -  Politikas antropoloģija / Political Anthropology doc. Gareth Hamilton  - 
13.06.  -  Ekonomikas antropoloģija / Economic Anthropology doc. Gareth Hamilton  - 
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
07.06.  - Vīrieši un sievietes sabiedrībā / Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa  -
14.06.  - Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās / Introduction to science and technology studies lekt. Artūrs Pokšāns  -
15.06.  - Postmodernisms un antropoloģija / Postmodernism and Anthropology asoc.prof. Aivita Putniņa  -
15.06., 22.06. 16:30-18:00 Antropoloģijas lauka darbs II / Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 316.
21.06.  - Patēriņa antropoloģija / Anthropology of Consumption doc. Gareth Hamilton  -
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
09.01. 18:00-20:00 Slimības un veselības antropoloģija /Anthropology of Health and Illness asoc.prof. A.Putniņa
13.01. 18:00-20:00 Biotehnoloģijas un sabiedrība / Biotechnologies and Society asoc.prof. A.Putniņa
13.01. - Postsociālisma antropoloģija/ Anthropology of postsocialism doc. Gareth Hamilton
20.01. - Starptautiskā biznesa antropoloģija / Anthropology of International Business doc. Gareth Hamilton
24.01. - Pieredze, patība, rīcībspēja / Experience, self, agency doc. Gareth Hamilton

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Civilā aizsardzība

Rolands Parasigs-Parasiņš

22.12.

14.30-16.00

335.auditorija

Vides aizsardzība

Jānis Šīre, L.Brizga-Kalniņa

08.01.

 

Tiešsaistē

Ievads Tiesību zinātnē

Modrīte Mazure-Vucāne

09.01.

10.30-12.00

335.auditorija

Ievads psiholoģijā

Līga Redliha

PLK 11.01. 10:30-12:00,

NLN Rīga 10.01. 18.30,

NLN Jēkabpils 17.01. 18.30,

NLN Kuldīga 11.01. 12.30

10.30-12.00

Tiešsaistē

Ievads sociālajā darbā

Aiga Romāne-Meiere

15.01.

12.00

207.auditorija

Ievads studijās un akadēmiskajā rakstībā

Endija Rezgale- Straidoma

16.01.

12.00

207.auditorija

Ekonomikas teorijas pamati

Vija Melbārde

16.01.

14.30-16.00

335.auditorija

 

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Neformālā izglītība: pieeja un metodes

Rudīte Muraševa, Sintija Lase

14.12.

8.30 - 16.00

325.auditorija

Ievads komunikāciju zinātnē

Mārtiņš Pričins, Anastasija Tetarenko-Supe

19.12

10.30-12.00

217.auditorija

Cilvēktiesību principi sociālajā darbā

Liesma Ose

21.12.

14.30-16.00

325.auditorija

Vides aizsardzība

Jānis Šīre, Liene Brizga-Kalniņa

08.01.

 

Tiešsaistē

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem II

Vineta Apse

10.01.

10.00-11.30

203. auditorija

Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā

Endija Rezgale-Straidoma

10.01.

12.30-14.00

203.auditorija

Ekonomikas teorijas pamati

Vija Melbārde

16.01.

14.30-16.00

335.auditorija

Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Baiba Bela

22.01.

10.00-14.00

105.auditorija (40 min); 206. auditorija

 
Kurss Pasniedzējs Eksāmena datums Laiks Telpa

Neformālā izglītība: pieeja un metodes

Rudīte Muraševa, Sintija Lase

14.12.

8.30 - 16.00

325.audtorija

Iekļaujošā un speciālā izglītība

Egija Laganovska

4.01.

10.00-11.00

Tiešsaistē

Vides aizsardzība

Jānis Šīre, Liene Brizga-Kalniņa

08.01.

 

Tiešsaistē

Sociālo pakalpojumu attīstīšana un novērtēšana

Kristīne Veispale

11.01

8.30

309.auditorija

Sociālā darba projektu vadīšana

Aiga Romāne-Meiere

15.01.

15.00

207.auditorija

Sociālā politika

Līga Rasnača

17.01.

10.30

309.auditorija

Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Baiba Bela

22.01.

10.00-14.00

105.auditorija (40 min); 206. auditorija

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Neformālā izglītība: pieeja un metodes

Rudīte Muraševa, Sintija Lase

14.12.

8.30 - 16.00

325.auditorija

Sociālā un kultūras plānošana (Social and Cultural Planning, angļu valodā)

Jonas Buechel

18.12.

12.30-16.00

217.auditorija

Cilvēktiesību principi sociālajā darbā

Liesma Ose

21.12.

14.30-16.00

325.auditorija

Iekļaujošā un speciālā izglītība

Egija Laganovska

4.01.

10.00-11.00

Tiešsaistē

Vides aizsardzība

Jānis Šīre, L.Brizga-Kalniņa

08.01.

 

Tiešsaistē

Sociālo pakalpojumu attīstīšana un novērtēšana

Kristīne Veispale

11.01.

8.30

309.auditorija

Brīvprātīgo darba vadīšana

Aiga Romāne-Meiere

19.01.

10.00

309.auditorija

Kvalitatīvās pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Baiba Bela

22.01.

10.00-14.00

105.aud. (40 min); 206. aud.

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Sociālais darbs ar mazaizsargātām klientu grupām

pasn. Daina Vanaga

12.01.

9:00

204.auditorija

Sociālā darba izaicinājumi multikulturālā sabiedrībā

pasn. Jonas Buechel

12.01.

18:00

204.auditorija

Profesionālā prakse sociālajā darbā III

doc. Ieva Ozola

19.01.

9.00

204.auditorija

Kvalitatīvās metodes sociālā darba pētījumos

asoc. prof. Baiba Bela

20.01.

10.00

Tiešsaistē

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

 

1.

Ievads komunikācijas studijās

Pasn. Mārtiņš Pričins

05.01

10.00-11.30

210. aud.

2.

Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem

Pasn. Andris Ķepals

08.01

1. grupa

9.00-10.00

2. grupa

11.30-12.30

3. grupa

14.30-15.30

216. aud.

3.

Ievads studijās un pētniecībā

Pasn. Elza Lāma

10.01

12.30

Attālināti

4.

Teksts, autors un žanrs

Doc. Zane Radzobe

12.01

11.00

210. aud.

5.

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Dr. Dite Liepa

17.01

10.00-11.30

Attālināti

6.

Komunikācijas psiholoģija

Pasn. Velta Skolmeistere

19.01

10.30-12.00

210. aud.

7.

Komunikācijas ētika

Pasn. Ilze Andresone

22.01

9.00

210. aud.

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

 

1.

Sabiedrisko attiecību teksti

Pasn. Viktors Zaķis

07.11.2023

8.30

204. aud.

2.

Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas

Asoc. prof. Marita Zitmane

22.11.2023

14.30

210. aud.

3.

Komunikācijas teorijas

Pasn. Mārtiņš Pričins

Pasn. Anastasija Tetarenko-Supe

04.01.2024

10:00

210. aud.

4.

Ziņu žurnālistika

Pasn. Anastasija Tetarenko-Supe

08.01.2024

10.00

MS Teams

5.

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā

Pasn. Justīne Savitska

09.01.2024

9.00

103. aud.

6.

Reklāmas stratēģijas un taktika

Pasn. Jānis Pencis

16.01.2024

9.00

217. aud.

7.

Rakstošās žurnālistikas žanri

Pasn. Raivis Vilūns

11.01.2024

14.00

203. aud.

8.

Vēsture naratīvi propagandā: Krievijas un Ukrainas piemērs

Asoc. prof. Sergii Pakhomenko

15.01.2024

10.00

Attālināti

9.

Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Doc. Renārs Felcis

19.01.2024

10.00-11.00

E-studijās

10.

Komunikācijas tiesības

Pasn. Ilmārs Punka

23.01.2024

11.00

210. aud.

11.

Civilā aizsardzība

Pasn. Rolands Parasigs-Parasiņš

22.12.2023

14.30-16.00

335. aud.

12.

Reklāmas teksti

Pasn. Reinis Piziks

-

-

-

13.

Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika

Lekt. Inga Latkovska

-

-

-

 

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

1.

Digitālā fotografēšana

Lekt. Roberts Vīksne

16.11.2023

10.30

425. aud.

2.

Multimediju producēšana II

Lekt. Roberts Vīksne

20.12.2023

10.30-16.00

423. aud.

3.

Starptautiskā un globālā komunikācija

Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

17.01.2024

10.30-18.00

210. aud.

4.

Radio un televīzijas žurnālistika

Pasn. Justīne Savitska

Lekt. Roberts Vīksne

05.01.2024

8.30

103. aud.

5.

Reklāmas kampaņas

Asoc. prof. Marita Zitmane

05.01.2024

9.00

203. aud.

6.

Organizāciju komunikācijas prakse

Lekt. Inga Latkovska

08.01.2024

10.30

Attālināti

7.

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

Pasn. Didzis Bērziņš

08.01.2024.

14.30-16.00

Attālināti

8.

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

Pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

09.01.2024.

10.30

Attālināti

9.

Līderība

Lekt. Inga Latkovska

10.01.2024.

10.30

Attālināti

10.

Vizuālā komunikācija kino naratīvā

Pasn. Daira Āboliņa-Ilješāne

11.01.2024.

14.30-18.00

210. aud.

11.

Radio un televīzijas runa

Pasn. Madara Melne-Tomsone

12.01.2024

12.40

Berlina aud.

12.

Vēstures naratīvi propagandā: Krievijas un Ukrainas piemērs

Asoc. prof. Sergii Pakhomenko

15.01.2024

10.00

Attālināti

13.

Ekonomikas teorijas pamati

Pasn. Vija Melbārde

16.01.2024.

9.00-10.30

335. aud.

14.

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

Doc. Olga Kazaka

16.01.2024.

12.00-13.00

Attālināti

15.

Digitālā mārketinga risinājumi

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

-

-

-

16.

Dzimte un mediji

Asoc. prof. Marita Zitmane

-

-

-

17.

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

Asoc. prof. Marita Zitmane

-

-

-

 

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Civilā aizsardzība

pasn. Rolands Parasigs-Parasiņš

22.12.2023.

14.30-16.00

335.aud.

pasn. Rolands Parasigs-Parasiņš

15.01.2024.

16.30-18.00

MS Team (parādnieku pieņemšana)

Ievads studijās politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens

04.01.2024.

1030-1200

316.aud.

Ievads Latvijas tiesību sistemā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

09.01.2024.

10.30-12.00

Tiešsaistē

Ievads politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens; pasn. Aleksandra Kjakste

11.01.2024.

1030-1200

316.aud.

Svešvaloda (politikas terminoloģija)

pasn. Malvīne Stučka

12.01.2024.

10.30-12.00

316. aud.

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

16.01.2024.

10.30-12.00

335.aud.

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

17.01.2024.

10.30-12.00

335.aud.

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Reģionālā drošības politika

pasn. Sigita Struberga

14.12.2023.

16.00

Tiešsaistē, MS Teams

Starptautisko ekonomisko attiecību pārvaldība

pasn. Viesturs Bērziņš

03.01 - 05.01.2024

03.01, 9.00 - 05.01, 23.59

Tiešsaistē, MS Teams

Ārpolitikas analīze

asoc. prof. Toms Rostoks

10.01.2024.

10.00-12.00

316. aud.

Politikas teorija

doc. Valts Kalniņš

12.01.2024

10.30-12.00

316.aud.

Latvijas politika (politiskā sistēma)

pasn. Malvīne Stučka

18.01.2024.

10.30-12.00

204. aud.

Kursa darba izstrāde politikas zinātnē I

 

19.01.2024.

9.00

203.; 207.aud.

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

08.01.2024

9.00

325.aud.

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

11.01.2024

10.00

204.aud.

Ievads klimata politikā

pasn. Elīna Baltroka - Budreviča; asoc. prof. Ivars Ijabs

12.01.2024

9.00 – 10.00

325.aud.

Praktikums nozares politikās

prof. Iveta Reinholde

20.01.2024

Līdz šim datumam jāiesniedz prakses atskaite un darba vadītāja atsauksme

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Uzvedības maiņa politikā

pasn. Vita Savicka

22.12.2023.

16.00- 17.00

316.aud.

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

02.01.2024.

18.15

Tiešsaistē

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

06.01.2024.

 

309.aud.

Politiskais process Latvijā

prof. Jānis Ikstens

09.01.2024.

18.15-19.45

316.aud.

Kvalitātes vadības sistēmas

prof. Iveta Reinholde

11.01.2024.

18.00

Tiešsaistē

Politikas filozofija

prof. Juris Rozenvalds

12.01.2024.

18.15-20.30

Tiešsaistē

Latvija pasaules politikā

pasn. Gints Jegermanis

14.01.2024.

Darbu iesniegšanas datums

Parlamentārisms, prezidentālisms un mūsdienu demokrātijas izaicinājumi

doc. Valts Kalniņš

18.01.2024

18.15-19.45

316.aud.

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

20.01.2024.

14.00-16.00

217.aud.

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

23.01.2024.

18.15-21.15

316. aud.

Datu sabiedrības vadība

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

24.01.2024.

18.15

316.aud.

Staptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

26.01.2024.

18.30-20.30

325.aud.

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

20.12.2023.

19.00-21.00

204.aud.

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

pasn. Jana Trahimoviča

12.01.2024.

09.00-23.59

Tiešsaistē

Latvija pasaules politikā

pasn. Gints Jegermanis

14.01.2024.

referātu iesniegšanas datums

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

17.01.2024.

18.15-19.45

217.auditorija

Parlamentārisms, prezidentālisms un mūsdienu demokrātijas izaicinājumi

doc. Valts Kalniņš

18.01.2024

18.15-19.45

316.aud.

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

20.01.2024.

14.00-16.00

217.aud.

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

23.01.2024.

18.15

316. aud.

Diplomātijas attīstības posmi

prof. Ēriks Jēkabsons

24.01.2024.

Vērtējumu izlikšanas datums

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

26.01.2024.

18.30-20.30

325.aud.

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena Datums

Laiks

Telpa

Civilā aizsardzība

Rolands Parasigs-Parasiņs

22.12.

14.30-16.00

335.auditorija

15.01.

16.30-18.00

MS Team (parādnieku pieņemšana)

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

09.01.

10.30-12.00

Tiešaistē

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

16.01.

12.30-14.00

335.auditorija

Ievads socioloģijā - teorija un pētījumu virzieni Latvijā

prof. Aija Zobena

17.01.

10.30-12.00

335.auditorija

Ievads studijā, pētniecībā un elektronisko resursu izmantošanā

pasn. Elgars Felcis

22.01.

10.00

vērtējumu izlikšana

Sociālo zinātņu terminoloģija (angļu valoda)

doc. Jurijs Ņikišins

23.01.

12.30

217.auditorija

Statistisko un sociālo pētījumu datu avoti

asoc. prof. Mareks Niklass

24.01.

10.30-12.00

103.auditorija

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena Datums

Laiks

Telpa 

Kvalitatīvo pētījumu metodes socioloģijā

asoc. prof. Baiba Bela, doc. Renārs Felcis

09.01.

10.30-12.00

105.auditorija

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

11.01.

10.00

204.auditorija

Kursa darbs

 

15.01.; 16.01.

9.00

203.auditorija

Modernās sociālās teorijas

doc. Renārs Felcis; pasn. Elgars Felcis

17.01.

10.30-14.30

208.auditorija

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

23.01.

10.00

217.auditorija

Kurss Pasniedzējs Eksāmena datums Laiks  Telpa

Sociālā un kultūras plānošana (Social and Cultural Planning, angļu valodā)

pasn. Jonas Buechel

18.12.

12.30 - 16.00

217.auditorija

Praktikums socioloģiskās informācijas izmantošanā pārvaldē un organizācijās

prof. Aija Zobena

20.12.

16.00-17.00

 

Vardarbības socioloģija

pasn. Staņislavs Šeiko

21.12.

14.30-16.00

204.auditorija

Politisko procesu pētniecība

pasn. Ieva Strode

10.01.

10.30-12.00

207.auditorija

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

15.01.

9.00

217.auditorija

Sociālās inovācijas un sociālā ekonomika

prof. Aija Zobena

15.01.

11.00-12.00

204.auditorija

Ekonomikas socioloģija

prof. Aija Zobena

15.01.

13.00-14.00

204.auditorija

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

asoc. prof. Inta Mieriņa

18.01.

14.30-18.00

206.auditorija

 

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena Datums

Laiks

Telpa

Ilgtspējīga attīstība

prof. Tālis Tisenkopfs, doc. Renārs Felcis, pasn. Jonas Buechel

08.01.

18.00

Vērtējuma izlikšana

Starptautiskie salīdzinošie pētījumi

asoc. prof. Inta Mieriņa, doc. Jurijs Ņikišins

17.01

18.15

206.auditorija

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

asoc. prof. Inta Mieriņa, doc. Jurijs Ņikišins, doc. Renārs Felcis

22.01.

17.00

309.auditorija

Mūsdienu sociālās transformācijas un sociālās problēmas

asoc. prof. Mareks Niklass, asoc. prof. Līga Rasnača, doc. Jurijs Ņikišins

23.01.

18.15

206.auditorija

Kvalitatīvo datu analīze Nvivo

asoc. prof. Mareks Niklass

24.01.

16.30

103.auditorija

Migrācija un integrācija

asoc. prof. Baiba Bela, asoc. prof. Inta Mieriņa

25.01.

18.15

206.auditorija