Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids Vieta / auditorija
03.01. 12.30-14.00 Informācijas sabiedrības pamati doc. Sandra Cīrule attālināti  
04.01. 10.00-11.30 Elektroniskā izdevējdarbība doc. Liene Viļuma attālināti  
05.01. 10.00-11.00 Ievads socioloģijā prof. Aija Zobena attālināti  
09.01. 13.00-15.00 Ekonomikas teorijas pamati pasn. Vija Melbārde klātienē Biznesa, vadības un ekonomikas fakultāte, Aspazijas bulvāris 5;
518.aud.
10.01. 10.00 - 11.30 Informācijas avoti un meklēšana asoc. prof. Baiba Holma attālināti  
11.01. 10.00-11.30 Ievads studijās un pētniecībā doc. Daina Pakalna attālināti  
11.01. 12.30-14.00 Informācijas infrastruktūra un institūcijas doc. Daina Pakalna attālināti  
12.01. 10.00 - 11.30 Ievads komunikācijas zinātnē pasn. Mārtiņš Pričins, Anastasija Tetarenko attālināti  
19.01. 11.00 - 12.30 Ievads Latvijas tiesību sistēmā pasn. Modrīte Mazure-Vucāne attālināti  
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids Vieta / auditorija
22.11. 16.30-18.00 Civilā aizsardzība lekt. Kristīne Parasiga-Parasiņa klātienē SZF  
05.01. 10.00-15.00 Profesionālā svešvaloda informācijas speciālistiem II (angļu) pasn. Edīte Muižniece klātienē LU Zinātņu māja, Jelgavas iela 3;
301.aud.
06.01. 10.00-12.00 Datubāžu veidošanas pamati doc. Liene Viļuma attālināti  
09.01. 12.20 - 14.00 Dokumentu saglabāšana pasn. Māra Sprūdža attālināti  
10.01. 10.00 - 13.00 Bibliogrāfisko resursu pārvaldība doc. Sandra Cīrule attālināti  
11.01. 10.00 - 11.30 Zināšanu organizēšana asoc. prof. Baiba Holma attālināti  
11.01. 12.00 - 13.30 Informācijas dienesti un centri asoc. prof. Baiba Holma attālināti  
16.01. 10.00 Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs doc. Renārs Felcis attālināti  
19.01. 12.30-14.00 Lietotāju grupas – bērni un pusaudži doc. Daina Pakalna attālināti  
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
31.10. 10.30-14.00 Informacionālās darbības normatīvā bāze doc. Daina Pakalna klātienē SZF
03.01. 12.30 - 14.00 Informācijas sabiedrības pamati doc. Sandra Cīrule attālināti
03.01. 14.00 - 16.00 Informācijas pakalpojumi doc. Sandra Cīrule attālināti
04.01. 10.00 - 11.30 Digitālās bibliotēkas un repozitāriji asoc. prof. Baiba Holma attālināti
04.01. 12.30-14.00 Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes doc. Daina Pakalna attālināti
05.01. 10.00 - 11.30 Ievads metadatos doc. Liene Viļuma attālināti
05.01. 12.00-13.30 Saskarsmes kultūra informācijas institūcijās lektora p.i. Baiba Īvāne attālināti
06.01. 10.00 - 12.00 Datubāžu veidošanas pamati doc. Liene Viļuma attālināti
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
02.11. 14.00-15.00 Datu apstrādes teorētiskie koncepti doc. Liene VIļuma attālināti
12.01. 14.00-16.00 Informācijas ētika lektora p.i. Baiba Īvāne attālināti
13.01. 12.00-13.30 Lasīšanas teorētiskie koncepti doc. S. Cīrule attālināti
18.01. 12.00- 14.00 Informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijas asoc.prof. Baiba Holma, doc. Sandra Cīrule attālināti
19.01. 18.15-21.30 Personāla vadīšana lekt. E. Selga attālināti
20.01. 10.30-12.00 Pētniecības metodes doc. Daina Pakalna attālināti
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids / vieta
02.11. 14.00-15.00 Datu apstrādes teorētiskie koncepti doc. Liene VIļuma attālināti
04.11. 12.30 - 14.00 Informācijas meklēšanas un izguves teorijas asoc. prof. Baiba Holma klātienē SZF
12.01. 14.00-16.00 Informācijas ētika lektora p.i. Baiba Īvāne attālināti
13.01. 16.30-21.30 Teksta datoranalīze un datu vzualizācija pasn. Anda Baklāne attālināti
14.01. 10.00-12.00 Informācijas institūciju pārvaldība pasn. Andris Vilks klātienē LNB
16.01. 14.00-15.30 Informācijas meklējumvalodas asoc. prof. Baiba Holma attālināti
25.01. 16.30-21.30 Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā prof. Vita Zelče attālināti
27.01. 16.30-19.45 Kolektīvā atmiņa un komunikācija prof. Vita Zelče, vad.pētn. G.Strenga attālināti
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
22.11. 16:30-18:00 Civilā aizsardzība lekt. Kristīne Parasiga-Parasiņa
05.01. 10:00-11:30 Ievads studijās un universitātes resursos / Introduction to studies and univercity resources lekt. Māra Neikena
09.01. 10.00-12.00 Seksualitāte un dzimte antropoloģijā / Anthropology of Sexuality and Gender pētn. Ilze Mileiko, pasn. Marta Muižniece
10.01. 10:00-12:00 Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā / Introduction to Social and Cultural Anthropology lekt. Māra Neikena, asoc.prof. Aivita Putniņa
11.01. 10:30-12:00 Ievads performances antropoloģijā /  Introduction to the anthropology of performance pasn. Anna E. Griķe
11.01. 10.00-12.00 Latvian language for beginners I doc. Iveta Narodovska
13.01. - Filozofija / Philosophy pasn. Reinis Vilciņš
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
12.01. 12:30-14:00 Vides antropoloģija / Environmental Anthropology lekt. Kārlis Lakševics, pasn. Līna Orste
13.01. - Filozofija / Philosophy pasn. Reinis Vilciņš
20.01. 10:30-12:00 Ievads pilsētas etnogrāfijā / Introduction to urban anthropology lekt. Kārlis Lakševics
23.01. 10:30-12:00 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija / Anthropology of The Body and Medicine lekt. Artūrs Pokšāns
24.01. 10:30-12:00 Antropoloģijas lauka darbs I / Fieldwork Practice of Anthropology I pasn. Anna E. Griķe, lekt. Artūrs Poškāns
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
05.01. 12:30-14:00 Pētījuma ētika / Anthropological Research Ethics lekt. Artūrs Pokšāns
12.01. 12:30-14:00 Vides antropoloģija / Environmental Anthropology lekt. Kārlis Lakševics, pasn. Līna Orste
13.01. - Filozofija / Philosophy pasn. Reinis Vilciņš
20.01. 10:30-12:00 Ievads pilsētas etnogrāfijā / Introduction to urban anthropology lekt. Kārlis Lakševics
23.01. 10:30-12:00 Ķermeņa un medicīnas antropoloģija / Anthropology of The Body and Medicine lekt. Artūrs Pokšāns
27.01. - Mūsdienu antropoloģijas teorijas/ Contemporary Anthropological Theories doc. Gareth Hamilton
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
09.01. 18:00-20:00 Slimības un veselības antropoloģija /Anthropology of Health and Illness asoc.prof. A.Putniņa
13.01. 18:00-20:00 Biotehnoloģijas un sabiedrība / Biotechnologies and Society asoc.prof. A.Putniņa
13.01. - Postsociālisma antropoloģija/ Anthropology of postsocialism doc. Gareth Hamilton
16.01. 18:00-20:00 Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika / Anthropological Methods and Research Ethics asoc.prof. A.Putniņa
20.01. 18:00-20:00 Sociālās un kultūras teorijas / Theories of the Culture and the Social asoc.prof. A.Putniņa, pasn. Anna E.Griķe
20.01. - Starptautiskā biznesa antropoloģija / Anthropology of International Business doc. Gareth Hamilton
25.01. - Kultūras un sociālā antropoloģija un metodes/ Cultural and Social Anthropology and Methods doc. Gareth Hamilton
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
09.01. 18:00-20:00 Slimības un veselības antropoloģija /Anthropology of Health and Illness asoc.prof. A.Putniņa
13.01. 18:00-20:00 Biotehnoloģijas un sabiedrība / Biotechnologies and Society asoc.prof. A.Putniņa
13.01. - Postsociālisma antropoloģija/ Anthropology of postsocialism doc. Gareth Hamilton
20.01. - Starptautiskā biznesa antropoloģija / Anthropology of International Business doc. Gareth Hamilton
24.01. - Pieredze, patība, rīcībspēja / Experience, self, agency doc. Gareth Hamilton

KURSA NOSAUKUMS

PASNIEDZĒJS

DATUMS

LAIKS

FORMA

TELPA

FAKULTĀTE

Modernās sociālā darba teorijas

asoc. prof. Līga Rasnača

11.01.2023.

18.00

attālināti

   

Latvijas sociālās drošības sistēma starptautiskā perspektīvā

asoc. prof. Līga Rasnača

13.01.2023.

17.00

attālināti

   

Projektu vadīšanas sociālie aspekti

doc. Gunta Kraģe

14.01.2023

 

attālināti

   

Ievads pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā

asoc. prof. Mareks Niklass

20.01.2023.

10.30-12.00

klātiene

209.

LU Dabas māja Jelgavas iela 1

Profesionālā prakse sociālajā darbā I

doc. Ieva Ozola

21.01.2023.

9.00-16.00

klātienē

408.

LU Dabas māja Jelgavas iela 1

Jaunie profesionālā sociālā darba izaicinājumi

doc. Ieva Ozola

27.01.2023.

10.00-16.00

klātiene

408.

LU Dabas māja Jelgavas iela 1

Saskarsme ar dažādām mērķa grupām sociālajā darbā

pasn. Ruta Leišavniece

   

attālināti

   

1

Ievads korporatīvajā komunikācijā un reklāmā

Lāma Elza (pasniedzējs)
Vorkule Marija (pasniedzējs)

14.11.2022.

9.00-10.00

Attālināti

2

Ievads žurnālistikā

Kolāte Sarmīte (pasniedzējs)

29.11.2022.

10.00

LU SZF
210.aud.

3

Kultūras teorija un vēsture

Zelče Vita (profesors)

13.12.2022. / 10.01.2023.

10.30

13.12. LU SZF 210 aud.
10.01 LU Zinātņu māja 103. /104.aud.

4

Latviešu valodas kultūras jautājumi

Liepa Dite (pasniedzējs (Dr.))

22.12.2022.

10.30-12.30

LU SZF
335.aud.

5

Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem

Ķepals Andris (pasniedzējs)

04.01.2023

9.00 / 11.00 / 13.00

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
207.aud.

 

Lekcija kursā "Ievads studijās un pētniecībā"

Radzobe Zane (docents)

11.01.2023.

12.30-16.00

Attālināti

6

Žurnālistika dezinformācijas laikmetā

Ločmele Klinta (docents)

12.01.2023.

10.00

Attālināti

7

Ievads studijās un pētniecībā

Radzobe Zane (docents)

13.01.2023.

10.00

Attālināti

8

Komunikācijas ētika

Andresone Ilze (pasniedzējs)

19.01.2023.

10.00

Attālināti

1

Civilā aizsardzība

Parasiga-Parasiņa Kristīne (lektors)

22.11.2022.

16:30

LU SZF

2

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā

Savitska Justīne (pasniedzējs)

03.01.2023

8.30-12.00

Attālināti

3

Rakstošās žurnālistikas žanri

Vilūns Raivis (pasniedzējs)

05.01.2023

10.00

Attālināti

4

Komunikācija globālā vidē

Pričins Mārtiņš (pasniedzējs)

06.01.2023.

10.00

Attālināti

5

Reklāmas stratēģija un taktika

Pencis Jānis (pasniedzējs)

09.01.2023.

12.00

Attālināti

7

Komunikācijas teorijas

Tetarenko Anastasija (pasniedzējs)
Pričins Mārtiņš (pasniedzējs)

11.01.2023.

12.30

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
103./104. aud.

8

Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas

Zitmane Marita (asociētais profesors)

13.01.2023.

15.30

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
103./104. aud.

9

Pētījumu metodes sociālajās zinātnēs

Renārs Felcis (docents)

16.01.2023.

10:00

Attālināti

10

Komunikācijas tiesības

Punka Ilmārs (pasniedzējs)

17.01.2023.

11.00

Attālināti

11

Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika

Latkovska Inga (lektors)

19.01.2023.

9.00

Attālināti

12

Ziņu žurnālistika

Tetarenko Anastasija (pasniedzējs)

20.01.2023.

9.00

Attālināti

1

Starptautiskā un globālā komunikācija

Pričins Mārtiņš (pasniedzējs)

04.01.2023.

10.00

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
106.aud.

2

Radio un televīzijas žurnālistika

Savitska Justīne (pasniedzējs)
Roberts Vīksne (lektors)

04.01.2023.

radio žurnālistika

14.30-18.00

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
201.aud.

 

Lekcijas kursā "Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā"

Radzobe Zane (docents)

05.01.2023.

10.30-12.00

Attālināti

 

Lekcija kursā "Komunikācija un populārā kultūra"

Radzobe Zane (docents)

05.01.2023.

12.30-16.00

Attālināti

3

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

Kazaka Olga (docents)

06.01.2023.

10.00

Attālināti

4

Radio un televīzijas runa


Bērzs Normunds (pasniedzējs)
Madara Melne-Tomsone (pasniedzēja)

Rijnieks Juris (pasniedzējs)

06.01.2023, 10.01.2023

10.00

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
06.01.2023. - 201.aud.
10.01.2023. - 105.aud.

5

Digitālā fotografēšana

Vīksne Roberts (lektors)

09.01.2023

10.00

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
401.aud.

6

Redakcijas darbs

Valdmane-Rozenberga Vikija (pasniedzējs)
Tihonovs Juris (pasniedzējs)

10.01.2023.

14.30

LU Zinātņu māja

Jelgavas iela 3
202.aud.

7

Organizāciju komunikācijas prakse

Latkovska Inga (lektors)

11.01.2023.

10.00

Attālināti

8

Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā

Radzobe Zane (docents)

12.01.2023.

10.00

Attālināti

 

Lekcija kursā "Komunikācija un populārā kultūra"

Radzobe Zane (docents)

12.01.2023.

12.30-16.00

Attālināti

9

Vēstures naratīvi propagandā: Krievijas un Ukrainas piemērs

Pakhomenko Sergii (asociētais viesprofesors)

16.01.2023.

10.00

Attālināti

10

Komunikācija un populārā kultūra

Radzobe Zane (docents)

17.01.2023.

10.00

Attālināti

11

Reklāmas kampaņas

Zitmane Marita (asociētais profesors)

20.01.2023.

10.00

LU Dabas māja

Jelgavas iela 1
217.aud.

12

Reklāmas teksti

Piziks Reinis (pasniedzējs)
Marita Zitmane (asociētais profesors)

-

-

-

13

Dzimte un mediji

Zitmane Marita (asociētais profesors)

-

-

-

14

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

Zitmane Marita (asociētais profesors)

-

-

-

KURSA NOSAUKUMS

PASNIEDZĒJS

DATUMS

LAIKS

FORMA

TELPA

FAKULTĀTE

1.kurss

Civilā aizsardzība

lekt. Kristīne Parasiga-Parasiņa

22.11.2022.

16.30-18.00

klātienē

1.aud

SZF

Ievads politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens; pasn. Aleksandra Kjakste

03.01.2023.

10.00-12.00

attālināti

518.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

05.01.2023

10.00-11.00

attālināti

   

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

09.01.2023.

10.00-12.00

klātienē

518.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Ievads studijās politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens

11.01.2023.

10.00-12.00

klātienē

305.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Svešvaloda (politikas terminoloģija)

pasn. Malvīne Stučka

13.01.2023.

10.30-12.00

klātienē

301.

LU Zinātņu māja Jelgavas iela 3

Ievads Latvijas tiesību sistemā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

19.01.2023.

11.00-12.30

attālināti

   

2.kurss

Reģionālā drošības politika

pasn. Sigita Struberga

04.01.2023.

10.00-12.00

attālināti

   

Latvijas politika (politiskā sistēma)

pasn. Malvīne Stučka

09.01.2023.

14.30-16.00

klātienē

203.

LU Zinātņu māja Jelgavas iela 3

Populsims un radikāli labējais populisms

pasn. Louis John Wierenga

10.01.2021

13.00-15.00

klātienē

305.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Ārpolitikas analīze

asoc. prof. Toms Rostoks

12.01.2023.

10.00-12.00

klātienē

301.

LU Zinātņu māja Jelgavas iela 3

Starptautisko ekonomisko attiecību pārvaldība

pasn. Viesturs Bērziņš

14.01.2023

12.00

attālināti

 

Studentiem jānosūta eseja līdz 14.01.2023, 12.00

Politikas teorija

doc. Valts Kalniņš

16.01.2023

10.30-12.00

klātienē

621.

LU Dabas māja Jelgavas iela 1

Kursa darba izstrāde politikas zinātnē I

 

20.01.2023.

9.00

attālināti

   

3.kurss

Publiskā sektora vadība

prof. Iveta Reinholde

12.12.2022.

16.30-18.00

klātienē

 

kursa pēdējā lekcija ir 05.12.

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

05.01.2023

10.00-12.00

attālināti

   

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

10.01.2023.

10.00

attālināti

   

Eiropas Savienība II: politika un lēmumu pieņemšana

asoc. prof. Daunis Auers

12.01.2023

10.00-12.00

attālināti

   

Starptautisko ekonomisko attiecību pārvaldība

pasn. Viesturs Bērziņš

14.01.2023

12.00

attālināti

 

Studentiem jānosūta eseja līdz 14.01.2023, 12.00

Praktikums nozares politikās

prof. Iveta Reinholde

26.01.2023.

17.00-20.00

attālināti

   

KURSA NOSAUKUMS

PASNIEDZĒJS

DATUMS

LAIKS

FORMA

TELPA

FAKULTĀTE

POLITIKAS ZINĀTNE

Politiskais process Latvijā

prof. Jānis Ikstens

03.01.2023.

18.15-20.00

klātienē

406.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Projektu vadība politikā

prof. Iveta Reinholde

05.01.2023.

18.15-21.30

attālināti

   

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

07.01.2023.

09.00-14.00

klātiene

401.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Politikas filozofija

prof. Juris Rozenvalds

10.01.2023.

18.15

attālināti

   

Lobēšanas prakse un regulējums Eiropā un Ziemeļamerikā

doc. Valts Kalniņš

16.01.2023

18.15-19.45

attālināti

   

Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas

prof. Daunis Auers

17.01.2023.

18.00-20.00

attālināti

   

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

18.01.2023.

18.15-21.15

attālināti

   

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

prof. Daunis Auers

18.01.2023.

18.00-20.00

attālināti

   

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

19.01.2023.

18.15-21.30

attālināti

   

Latvija pasaules politikā

pasn. Veiko Spolītis

20.01.2023.

18.00

attālināti

   

Staptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

21.01.2023.

14.00-16.00

attālināti

   

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

28.01.2023.

14.00-16.00

attālināti

   

DIPLOMĀTIJA

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

07.01.2023.

09.00-14.00

klātienē

401.

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

18.01.2023.

18.15-21.15

attālināti

   

Nacionālās drošības izaicinājumi un risinājumi

pasn. Kristīne Atmante

18.01.2023.

nav noteikts

attālināti/iesniegšanas datums

   

Latvija pasaules politikā

pasn.Veiko Spolītis

20.01.2023.

18.00

attālināti

   

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

21.01.2023.

14.00-16.00

attālināti

   

Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

pasn. Didzis Kļaviņš

23.01.2023.

18.00-20.30

attālināti

   

Diplomātijas attīstības posmi

prof. Ēriks Jēkabsons

25.01.2023. (vērtējuma izlikšanas datums)

 

pārrunas vienojoties ar pasniedzēju par konkrētu datumu un laiku klātienē

 

BVEF Aspasijas bulvāris 5

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

28.01.2023.

14.00-16.00

attālināti

   

KURSA NOSAUKUMS

PASNIEDZĒJS

EKSĀMENA DATUMS

EKSĀMENA LAIKS

 

TELPA

FAKULTĀTE

1.kurss

Civilā aizsardzība

Kristīne Parasiga-Parasiņa

22.11.2022.

16.30-18.00

klātienē

1. audit.

SZF

Ievads socioloģijā - teorija un pētījumu virzieni Latvijā

prof. Aija Zobena

05.01.2023

10.00-11.00

attālināti

   

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

09.01.2023.

13.00-15.00.

klātiene

518

BVEF Aspazijas bulvāris 5

Klasiskās socioloģiskās teorijas

prof. Aija Zobena

11.01.2023.

 

attālināti

   

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

19.01.2023.

11.00-12.30

attalināti

   

Statistisko un sociālo pētījumu datu avoti

asoc. prof. Mareks Niklass

20.01.2023.

9.00-10.30

klātiene

209

LU Dabas māja Jelgavas iela 1

2.kurss

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

05.01.2023

10.00-12.00

attālināti

   

Kursa darbs

 

9.01.2023. un 10.01.2023.

9.00

attālināti

   

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

11.01.2023.

 

attālināti

   

Jaunākās pilsētu pētniecības tendences

asoc. prof. Līga Rasnača

16.01.2023.

10.00 (2.kurss); 13.00 (3.kurss)

attālināti

   

Patēriņa socioloģija

doc. Renārs Felcis

17.01.2023.

 

attālināti

   

Modernās sociālās teorijas

doc. Renārs Felcis; pasn. Elgars Felcis

18.01.2023.

10.30-16.00

klātienē

406

LU Dabas māja Jelgavas iela 1

3.kurss

Sociālās inovācijas un sociālā ekonomika

prof. Aija Zobena

03.01.2023.

10.00-11.00

attālināti

   

Praktikums socioloģiskās informācijas izmantošanā pārvaldē un organizācijās

prof. Aija Zobena

03.01.2023

11.00-12.00

attālināti

   

Vardarbības socioloģija

pasn. Staņislavs Šeiko

21.12.2022. un 09.01.2023.

09.00-13.00

attālināti

   

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

prof. Tālis Tisenkopfs

11.01.2023.

10.30-12.00

attālināti

   

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

13.01.2022.

10.00

attālināti

   

Jaunākās pilsētu pētniecības tendences

asoc. prof. Līga Rasnača

16.01.2023.

10.00 (2.kurss); 13.00 (3.kurss)

attālināti

   

Patēriņa socioloģija

doc. Renārs Felcis

17.01.2023.

 

attālināti

   

KURSA NOSAUKUMS

PASNIEDZĒJS

EKSĀMENA DATUMS

LAIKS

Biznesa komunikācija

lekt. Lolita Stašāne

22.11.2022.

20.00-21.30

Slimības un veselības antropoloģija

asoc. prof. Aivita Putniņa

09.01.2023.

18.00-20.00

Ilgtspējīga attīstība

prof. Tālis Tisenkopfs

12.01.2023

18.00-20.00

Biotehnoloģijas un sabiedrība

asoc. prof. Aivita Putniņa

13.01.2023.

18.00-20.00

Mārketinga pētījumi un patērētāja uzvedība

pasn. Santa Usāne

17.01.2023

18.00-20.00

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

doc. Jurijs Ņikišins; doc. Renārs Felcis

19.01.2023.

18.00-20.00