Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzējs

05.01.2021

12:30-14:00

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

06.01.2021.

12:30-14:00

Informācijas infrastruktūra un institūcijas

doc. Daina Pakalna

07.01.2021.

12:30-14:00

Ievads studijās un pētniecībā

doc. Daina Pakalna

08.01.2021.

10:00-12:00

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

11.01.2021.

10:00-11:30

Elektroniskā izdevējdarbība

lekt. Liene Viļuma

12.01.2021.

10:30-12:00

Ievads Latvijas tiesību sistemā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

13.01.2021.

10:00-13:00

Kultūras teorija un vēsture

lekt. Sandra Cīrule 3.kurss

14.01.2021.

10:00-11:30

Informācijas avoti un meklēšana

asoc. prof. Baiba Holma

 

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzējs

14.12.2020.

16:30-18:00

Civilā aizsardzība

pasn. Kristīne Juhņeviča

04.01.2021.

9:00-12:00

Sociālo tīklu analīzes metodes

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

05.01.2021.

11.00-13.00

Ievads metadatos

lekt. Liene Viļuma

05.01.2021

13.00-15.00

Datubāžu veidošanas pamati

lekt. Liene Viļuma

06.01.2021.

10.00-11.30

Pētniecība informācijas zinātnē

doc. Daina Pakalna

07.01.2021.

11.00-13.00

Bibliogrāfisko resursu pārvaldība

lekt. Sandra Cīrule

08.01.2021.

10:00

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem

pasn. Edīte Muižniece

13.01.2021.

15.00-17.00

Daiļliteratūras krājums bibliotekās: teorija un prakse

lekt. Sandra Cīrule

14.01.2021.

13.00-14.30

Zināšanu organizēšana

asoc. prof. Baiba Holma

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzējs

04.01.2021.

9:00-12:00

Sociālo tīklu analīzes metodes

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

05.01.2021.

9:00

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

doc. Didzis Bērziņš

05.01.2021.

11:00-13:00

Ievads metadatos

lekt. Liene Viļuma

05.01.2021.

13:00-15:00

Datubāžu veidošanas pamati

lekt. Liene Viļuma

06.01. 2021

11:00-13:00

Informācijas pakalpojumi

lekt. Sandra Cīrule

07.01.2021.

10:00-11:30

Kvaltitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes

doc. Daina Pakalna

08.01.2021.

10:00-11:30

Digitālās bibliotēkas un repozitāriji

asoc. prof. Baiba Holma

13.01.2021.

10:00-13:00

Kultūras teorija un vēsture

lekt. Sandra Cīrule 3.kurss

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

04.01.2021.

10:00

Ievads studijās un pētniecībā

doc. Z.Radzobe

06.01.2021.

09:00

Latviešu valodas kultūras jautājumi

lekt. D.Liepa

8.01.2021.

10:00

Ievads komunikācijas studijās

lekt. M.Pričins

11.01.2021.

10:00

Teksts, autors un žanrs

doc. Z.Radzobe

13.01.2021.

Līdz 13.01. jāiesūta gala pārbaudījums

Angļu valoda komunikācijas zinātnes studentiem

doc. V.Freibergs

15.01.2021.

10:00

Kultūras teorija un vēsture

prof. V.Zelče

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

14.12.2020.

16:30-18:00

Civilā aizsardzība

lekt. K. Juhņeviča

17.12.2020.

9:00-10:45

Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas

asoc.prof. M. Zitmane

22.12.2020.

14:00-16:00

Sabiedrisko attiecību teksti

lekt. V. Zaķis

04.01.2021.

10:00-11:30

Komunikācijas teorijas

lekt.M. Pričins un lekt. A. Tetarenko

06.01.2021.

12:30-14:00

Ekonomikas teorijas pamati

lekt. V. Melbārde

07.01.2021.

visu dienu

Sabiedrisko attiecību un reklāmas vēsture un teorijas

asoc.prof. M. Zitmane

07.01.2021.

10:00-12:00

Multimediju producēšana I

lekt. R. Vīksne

07.01.2021.

12:00-17:00

Reklāmas stratēģija un taktika

lektk. J. Pencis

08.01.2021.

8.30-10.00

Žurnālistika dezinformācijas laikmetā

Dr. K. Ločmele

11.01.2021.

8.30-10.00

Ziņu žurnālistika

lekt. A. Tetarenko

11.01.2021.

10.30-12.00

Informācijas vākšanas metodes žurnālistikā

lekt. J. Savitska

12.01.2021.

10:30-12:00

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

lekt. M. Mazure-Vucāne

14.01.2021.

9:00-10:00

Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika

lekt. I. Latkovska

15.01.2021.

14:00

Komunikācijas tiesības

lekt. I. Punka

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.12.2020.

09:00

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

asoc.prof. M. Zitmane

04.01.2021.

9.00-10.30

Organizāciju komunikācijas prakse

lekt. L. Stašāne

04.01.2021. un 28.01.2021.

12:00-16:00

Radio un televīzijas runa

lekt. A.Morkāns

05.01.2021.

10:00-10:30

Digitālā fotografēšana

lekt. R. Vīksne

05.01.2021.

15.30-17.30

Redakcijas darbs

lekt. V. Valdmane-Rozenberga

06.01.2021.

10:00-11:00

Radio un televīzijas žurnālistika

lekt. R. Vīksne

06.01.2021.

13.30-15.00

Reklāmas teksti

asoc.prof. M. Zitmane (lekt. R. Piziks)

07.01.2021.

09:00

Starptautiskā un globālā komunikācija

asoc.prof. V. Valtenbergs

08.01.2021.

10:00-12:00

Multimediju producēšana II

lekt. R. Vīksne

8.01.2021.

visu dienu rakstisks eksāmens

Reklāmas kampaņas

asoc.prof. M. Zitmane

11.01.2021.

10.00-11.30

Komunikācijas psiholoģija

lekt. I. Šulmane

11.01.2021.

14:00

Komunikācija un populārā kultūra

doc. Z. Radzobe

13.01.2021.

visu dienu

Dzimte un mediji

asoc.prof. M. Zitmane

14.01.2021.

10:00

Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā

doc.Z. Radzobe

15.01.2021.

9.30-11.00

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

doc. O. Kazaka

15.01. 2021.

10:00 prezentācijas

Reklāmas kampaņas

asoc.prof. M. Zitmane

18.01.2021.

10:00

Vizuālā komunikācija kino naratīvā

doc.V. Freibergs

20.01.2021.

10:00

Kino un jaunie mediji

doc.V. Freibergs

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

14.12.2021.

16:30-18:00

Civilā aizsardzība

lekt. Kristīne Juhņeviča

05.01.2021.

10.30-12.30

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

06.01.2021.

10.30-12.30

Ievads studijās politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens

08.01.2021.

10:00-12:00

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

12.01.2021.

10.30-12.00

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

13.01.2021.

10.30-12.00

Svešvaloda (politikas terminoloģija)

pasn. Malvīne Stučka

15.01.2021.

10:00

Ievads politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens; pasn. Aleksandra Kjakste

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

08.01.2021.

10.00-12.00

Reģionālā drošības politika

pasn. Sigita Struberga

11.01.2021.

10:00-13:00

Ārpolitikas analīze

asoc. prof. Toms Rostoks

11.01.2021.

14.00-16.00

Organizāciju teorija

prof. Iveta Reinholde

13.01.2021

10.00-11.30

Politikas teorija

doc. Valts Kalniņš

14.01.2021.

 

Populsims un radikāli labējais populisms

Louis John Wierenga

15.01.2021.

9:00

Demokrātijas modeļi

prof. Juris Rozenvalds

22.01.2021.

9:00

Kursa darba izstrāde politikas zinātnē I

 

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

05.01.2021.

9:00

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

doc. Didzis Bērziņš

08.01.2021.

10.00-12.00

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

08.01.2021.

16.00-18.00

Publiskā sektora vadība

prof. Iveta Reinholde

11.01.2021.

9:00-11:00

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

13.01.2021.

11.30-13.00

Eiropas Savienība II: politika un lēmumu pieņemšana

asoc. prof. Daunis Auers

25.01.2021.

10.00 (prakses dokumentu iesniegšana)

Praktikums nozares politikās

prof. Iveta Reinholde

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

14.12.2020.

16:30-18:00

Civilā aizsardzība

lekt. Kristīne Juhņeviča

04.01.2021.

 

Ievads studijās, pētniecībā un elektronisko resursu izmantošanā

pasn. Elgars Felcis

05.01.2021.

10.00-15:00

Sociālo zinātņu terminoloģija

pasn. Anete Butkēviča

06.01.2021.

10.30-12.00

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

08.01.2021.

10:00-12:00

Ievads socioloģijā: teorija un pētījumu virzieni Latvijā mūsdienās

prof. Aija Zobena

12.01.2021.

10.30-12.00

Ievads Latvijas tiesību sistemā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

21.01.2021.

10.30-12.00

Statistisko un sociālo pētījumu datu avoti

doc. Mareks Niklass

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.01.2021.;  07.01.2021.

9:00

Kursa darbs

 

08.01.2021.

10.00-12.00

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

11.01.2021.

10:00-12:00

Kvalitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

asoc. prof. Baiba Bela, pasn. Anete Butkēviča, pasn. Endija Rezgale-Straidoma

12.01.2021.

10:00-12:00

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

15.01.2021.

10.00-12.00

Lauku socioloģija

prof. Aija Zobena

25.01.2021.

10:00-16:00

Modernās sociālās teorijas

doc. Renārs Felcis

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

04.01.2021.

10:00-12:00

Praktikums: socioloģiskās informācijas izmantošana pārvaldē un organizācijās

prof. Aija Zobena

05.01.2021.

10:00-12:00

Sociālās innovācijas un sociālā ekonomika

prof. Aija Zobena

06.01.2021.

10:00-12:00

Organizāciju socioloģijskā pētniecība

pasn. Anete Butkēviča

08.01.2021.

10:00-13:00

Jaunākās pilsētu pētniecības tendences

asoc. prof. Līga Rasnača

12.01.2021.

10:00-12:00

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

13.01.2021.

13:00-15:00

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

15.01.2021.

10.00-12.00

Lauku socioloģija

prof. Aija Zobena

18.01.2021.

10:00

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

prof. Tālis Tisenkopfs

18.01.2021.

12:00 -14:00

Vardarbības socioloģija

pasn. Endija-Rezgale Straidoma

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzēji

04.01.2021.

 

Ievads studijās, pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā, Elektroniskie resursi un meklēšana

pasn. Elgars Felcis, pasn. Aiga Romāne - Meiere

05.01.2021.

14.30-16.00

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

08.01.2021.

10:00-12:00

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

12.01.2021.

10.30-12.00

Ievads Latvijas tiesību sistemā

pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

13.01.2021.

10:00-12:00

Ievads sociālajā darbā

pasn. Aiga Romāne - Meiere

15.01.2021.

10.00-14.00

Ievads psiholoģijā

pasn. Jurita Smiltiņa

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.01.2021.

18:15-21:30

Menedžments

pasn. Eva Selga

08.01.2021.

18:00-19:30

Pētniecības metodes

doc. Daina Pakalna

15.01.2021.

11:00-13:00

Lasīšanas teorētiskie koncepti

prof. Viesturs Zanders, lekt. Sandra Cīrule

16.01.2021.

11:00-13:00

Informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijas

asoc. prof. Baiba Holma, lekt. Sandra Cīrule

21.01.2021.

18:15-21:30

Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā

prof. Vita Zelče

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.11.2020.

14:30–16:15

Informācijas meklējumvalodas

asoc.prof. Baiba Holma

03.12.2020.

17:00-21:30

Teksta datoranalīze un datu vizualizācija

pasn. Anda Baklāne

04.01.2021.

10:00-12:00

Datu apstrādes teorētiskie koncepti

lekt. Liene Viļuma

08.01.2021.

9:00-11:00

Bibliofīlija un rokrakstu krājumi

prof. Viesturs Zanders

08.01.2021.

13:00–15:00

Informācijas meklēšanas un izguves teorijas

asoc. prof. Baiba Holma

14.01.2021.

14:00

Bibliotēku sistēmpolitika

lekt. Andris Vilks

15.01.2021.

10:00–11:30

Digitālās bibliotēkas

asoc. prof. Baiba Holma

15.01.2021.

15:00-16:30

Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija

doc. Daina Pakalna

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

05.01.2021.

18:15

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

14.01.2021.

18.30-21:30

Energopolitika un starptautiskās attiecības

pas. Reinis Āboltiņš

20.01.2021.

esejas iesniegšanas termiņš

Nacionālās drošības izaicinājumi un risinājumi

pasn. Kristīne Atmante

20.01.2021.

18:00-20: 00

Diplomātijas attīstības posmi

prof. Aivars Stranga

23.01.2021.

09:00-12:00

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

26.01.2021.

18:15-20:00

Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

pasn. Didzis Kļaviņš

 

 

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

05.01.2021.

18:15

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

14.01.2021.

18.30-21:30

Energopolitika un starptautiskās attiecības

pas. Reinis Āboltiņš

16.01.2021.

14:00-15:00

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

20.01.2021.

 

Latvija pasaules politikā

prof. Žaneta Ozoliņa

20.01.2021.

esejas iesniegšanas termiņš

Nacionālās drošības izaicinājumi un risinājumi

pasn. Kristīne Atmante

21.01.2021.

18:30-21:30

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

26.01.2021.

18:15-20:00

Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

pasn. Didzis Kļaviņš

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.01.2021.

18:15-21:30

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

08.01.2021.

18:15

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

12.01.2021

18:15

Politiskais process Latvijā

prof. Jānis Ikstens

13.01.2021.

18:15-21:30

Projektu vadība politikā

prof. Iveta Reinholde

18.01.2021.

18:15

Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas

asoc. prof. Daunis Auers

 

 

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

20.01.2021.

18:15-19:45

Lobēšanas prakse un regulējums

doc. Valts Kalniņš

23.01.2021.

09:00-12:00

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

28.01.2021.

16:30-18:00

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.01.2021.

18:15

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

asoc. prof. Daunis Auers

07.01.2021.

18:15-21:30

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

08.01.2021.

18:15

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

13.01.2021.

18:15-21:30

Projektu vadība politikā

prof. Iveta Reinholde

16.01.2021.

14:00-15:00

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

20.01.2021.

18:15

Politikas filozofija

prof. Juris Rozenvalds

20.01.2021.

18:15

Latvija pasaules politikā

prof. Žaneta Ozoliņa

21.01.2021.

18:30-21:30

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

28.01.2021.

16:30-18:00

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

05.01.2021.

18:15-21:30

Ilgtspējīga attīstība

prof. Tālis Tisenkopfs, asoc. prof. Baiba Bela

06.01.2021.

18:15-21:30

Biznesa komunikācija

lekt. Lolita Stašāne

07.01.2021.

18.15-21.30

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

12.01.2021.

18.15

Mārketinga pētījumi un patērētāju uzvedība

pasn. Miķelis Grīviņš

15.01.2021.

18:15-21:30

Pārnacionāla sabiedrības pārvaldība

pasn. Ieva Sniķersproģe

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.01.2021.

18:15-21:30

Biznesa komunikācija

lekt. Lolita Stašāne

07.01.2021.

18.15-21.30

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

12.01.2021.

18.15

Mārketinga pētījumi un patērētāju uzvedība

pasn. Miķelis Grīviņš

15.01.2021.

18:15-21:30

Pārnacionāla sabiedrības pārvaldība

pasn. Ieva Sniķersproģe

21.01.2021.

18.15-21.30

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

asoc. prof. Inta Mieriņa, doc. Jurijs Ņikišins, doc. Renārs Felcis

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

08.01.2021.

10:00

Ievads pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā

doc. Mareks Niklass

08.01.2021.

14:00

Latvijas sociālās drošības sistēma starptautiskā perspektīvā

 

asoc. prof. Līga Rasnača

09.01.2021.

16:15

Jaunie profesionālā sociālā darba izaicinājumi

doc. Ieva Ozola

15.01.2021.

10:00

Projektu vadīšanas sociālie aspekti

pasn. Aija Rieba

15.01.2021.

15:00

Saskarsme ar dažādām mērķa grupām sociālajā darbā

pasn. Evija Apine

16.01.2021.

10:00

Modernās sociālā darba teorijas

 

asoc. prof. Līga Rasnača

22.01.2021.;

23.01.2021.

9:00-17:00

Profesionālā prakse sociālajā darbā I

doc. Ieva Ozola