Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
23.05. 10:30 - 12:00 Informācijas dienesti un centri Asoc.prof. Baiba Holma 103.aud.
03.06. visas dienas garumā Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati Pasn. Jānis Šīre, pasn. Liene Brizga-Kalniņa e-studijās
03.06. 13:00-14:30 Lietotāju grupas - bērni un pusaudži Doc. Daina Pakalna 106. aud.
03.06. 15:00-16:30 Novadpētniecība bibliotēkās Doc. Daina Pakalna 106. aud.
05.06. 16:00-17:30 Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I Lekt. Vineta Apse 105.aud.
06.06. 16:00-17:30 Dokumentu pārvaldības pamati Pasn. Gatis Karlsons 203.aud.
10.06. 10:00-13:00 Informācijas organizēšana Pasn. Eduards Skvireckis 103.aud.
13.06. 9:30-13:00 Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā Prof. Viesturs Zanders 206. aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
10.04.   Informācijas lietotāju izglītošana asoc.prof. Sanita Baranova estudijas
15.04. 10:30 Prezentācijas prasmes pasn. Anita Grūbe Berlina aud.
30.04., 03.05.   Kursa darbs (aizstāvēšana)    
16.05. 10:30-12:00 Informācijpratība Asoc.prof. Baiba Holma, doc. D.Pakalna 103.aud.
20.05. 10:00-11:30 Ievads informācijas zinātnē Asoc.prof. Baiba Holma 105.aud.
21.05. 9:30-12:00 Informācijas sistēmas Pasn. Iveta Kurme, pasn. Gatis Karlsons 103.aud.
22.05. 9:00 - 10:30 Zināšanu organizēšana Asoc.prof. Baiba Holma 103.aud.
23.05. 10:30-12:00 Informācijas dienesti un centri Asoc.prof. Baiba Holma 103.aud.
23.05. 12:30 Nozaru informācijas avoti Doc. Sandra Cīrule 217.aud.
18.06. 12:30 Akadēmiskā prakse (informācijas resursu pārvaldība) Doc. Sandra Cīrule 206.aud.
25.06. 10:00 Akadēmiskā prakse (informācijas pārvaldība organizācijās) Pasn. Gatis Karlsons 206. aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids
31.10.   Ievads metadatos doc. Liene Viļuma vērtējumi jau izlikti
31.10. 13.00 - 14.30 Digitālās bibliotēkas un repozitāriji asoc. prof. Baiba Holma vērtējumi jau izlikti
03.01. 10.00-11.30 Interneta pamatkoncepti un rīki doc. Liene Viļuma 203.aud.
03.01. 12.00-14.00 Informacionālās darbības normatīvā bāze doc. Daina Pakalna 105.aud.
04.01. 12.00 - 14.00 Informācijas pakalpojumi doc. Sandra Cīrule 106.aud.
08.01. 12.30-14.00 Grāmatniecība un bibliotēku vēsture prof. Viesturs Zanders vērtējumu izlikšana
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Auditorija
05.04.   Kritiskā domāšana augstskolā un tālākizglītībā Pasn. M.Priedols, prof. Z.Rubene  
06.06. 12:30-14:00 Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija Doc. Daina Pakalna 206.aud.
06.06. 14:30-16:00 Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze Doc. Daina Pakalna 206.aud.
07.06. 15:30-17:00 Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi Prof. Viesturs Zanders 106.aud.
14.06. 13:00 - 14:30 Informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijas Doc. Sandra Cīrule, asoc.prof. Baiba Holma 203.aud.
28.06.   Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes Lekt. A. Baklāne, lekt. R.Vilūns 103.aud.
Datums Laiks Nosaukums Mācībspēks Veids / vieta

Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija

Doc. Daina Pakalna

06.06.

12.30-14.00

206.

Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze

Doc. Daina Pakalna

06.06.

14.30-16.00

206.

Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi

Prof. Viesturs Zanders

07.06.

15.30-17.00

106.

Informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijas

Doc. Sandra Cīrule, asoc.prof. Baiba Holma

14.06.

13.00 - 14.30

203.

Digitālās humanitārās un sociālās zinātnes

Lekt. A. Baklāne, lekt. R.Vilūns

28.06.

20.00-21.30

103.

Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
29.05. 10:30-12:00 Ievads mākslas antropoloģijā / Introduction to
the Anthropology of Art
pasn. Anna Elizabete Griķe 204.
03.06. 10:00-11:30 Klasiskās antropoloģijas teorijas/ Classical Anthropological Theories lekt. Artūrs Pokšāns
05.06. 10:00-11:30 Ievads bioloģiskajā antropoloģijā/ Introduction to Biological Anthropology asoc.prof. Aivita Putniņa, pasn. Artūrs Tomsons 105.
07.06. 10:00-11:30 Dzīvnieki antropoloģijā /Animals in anthropology lekt. Māra Neikena
10.06.   Radniecības antropoloģija/ Anthropology of kinship doc. Gareth Hamilton
10.06.   Ievads antropoloģijas metodēs/ Introduction in research methods in anthropology doc. Gareth Hamilton
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
04.04.   Bakalaura darba seminārs / Bachelor Theses Seminar asoc.prof. Aivita Putniņa -
07.05. 12:30-14:00 Tradicionālā mūzika Latvijas sabiedrībā/ Traditional music in Latvian society prof. V.Muktupāvels 210.
07.05. 14:30-16:00 Mūzikas antropoloģija/Anthropology of music prof. V.Muktupāvels 210.
10.05.   Attīstības antropoloģija/ Development Anthropology lekt. K.Lakševics -
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
07.05. 12:30-14:00 Tradicionālā mūzika Latvijas sabiedrībā/ Traditional music in Latvian society prof. V.Muktupāvels 210.
07.05. 14:30-16:00 Mūzikas antropoloģija/Anthropology of music prof. V.Muktupāvels 210.
10.05.   Attīstības antropoloģija/ Development Anthropology lekt. K.Lakševics
05.06. 14:30 Kvantitatīvās pētījumu metodes antropoloģijā / Quantitative research methods in anthropology pasn. Māris Brants 103.
10.06.   Politikas antropoloģija/ Political Anthropology doc. Gareth Hamilton
13.06.   Ekonomikas antropoloģija / Economic Anthropology doc. Gareth Hamilton
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff Telpa / Room
10.06.   Vīrieši un sievietes sabiedrībā / Men and Women in Society Asoc. prof. Aivita Putniņa -
11.06.   Ievads zinātnes un tehnoloģijas studijās / Introduction to science and technology studies lekt. Artūrs Pokšāns, doc. Z.Linde-Ozola -
12.06. un 18.06. 16:30-18:30 Antropoloģijas lauka darbs II / Fieldwork Practice of Anthropology II Asoc. prof. Aivita Putniņa, lekt. Artūrs Pokšāns 325.
15.06.   Postmodernisms un antropoloģija / Postmodernism and Anthropology asoc.prof. Aivita Putniņa, pasn. A.E.Griķe -
25.06.   Patēriņa antropoloģija / Anthropology of Consumption doc. Gareth Hamilton -
Datums /Date Laiks /Time Nosaukums / Study Course Mācībspēks / Teaching staff
09.01. 18:00-20:00 Slimības un veselības antropoloģija /Anthropology of Health and Illness asoc.prof. A.Putniņa
13.01. 18:00-20:00 Biotehnoloģijas un sabiedrība / Biotechnologies and Society asoc.prof. A.Putniņa
13.01. - Postsociālisma antropoloģija/ Anthropology of postsocialism doc. Gareth Hamilton
20.01. - Starptautiskā biznesa antropoloģija / Anthropology of International Business doc. Gareth Hamilton
24.01. - Pieredze, patība, rīcībspēja / Experience, self, agency doc. Gareth Hamilton

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām Daina Vanaga 28.02.    
Filozofijas pamati Toms Stepiņš 05.04. 12:30 210.
Profesionālā svešvaloda: angļu valoda sociālajiem darbiniekiem I Vineta Apse 11.04. 10:30 e-studijas
Ievads socioloģisko pētījumu metodēs un organizācijā Endija Rezgale- Straidoma 29.04. 16:30 105.
Prakse I Aiga Romāne-Meiere 21.05. 10:00 203.
Sociālā darba teorijas Endija Rezgale- Straidoma 04.06. 10:30 203.
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem Aiga Romāne-Meiere 05.06. 13:00 203.
 

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Sociālais darbs ar grupu Inese Stankus-Viša 15.04.    
Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes Mareks Niklass 18.04.    
Sociālais darbs ar bērniem un jauniešiem Aiga Romāne-Meiere 05.06. 13:00 203.
Kursa darbs I Aiga Romāne-Meiere, Daina Vanaga, Liesma Ose 12.06. 10:00-16:00 207.
Prakse II Aiga Romāne-Meiere 20.06. 10:00 203.
Pētījumi sociālajā darbā Juris Osis      
 
Kurss Pasniedzējs Eksāmena datums Laiks Telpa
Sociālais darbs ar grupu Inese Stankus-Viša 15.04.    
Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes Mareks Niklass 18.04.    
Kursa darbs II Aiga Romāne-Meiere, Daina Vanaga, Liesma Ose 12.06. 10:00-16:00 207.
Latvijas sociālās drošības sistēma Līga Rasnača 17.06. 12:00  
Prakse III Ieva Ozola 21.06. 10:00 309.

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Krīzes psiholoģija Ieva Antonsone 20.03. 14.30  
Sociālais darbs ar grupu Inese Stankus-Viša 15.04.    
Bakalaura darbs   06.06. 10:00  
Valsts eksāmens sociālajā darbā   13.03. 10:00  

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Sociālais darbs ar mazaizsargātām klientu grupām

pasn. Daina Vanaga

12.01.

9:00

204.auditorija

Sociālā darba izaicinājumi multikulturālā sabiedrībā

pasn. Jonas Buechel

12.01.

18:00

204.auditorija

Profesionālā prakse sociālajā darbā III

doc. Ieva Ozola

19.01.

9.00

204.auditorija

Kvalitatīvās metodes sociālā darba pētījumos

asoc. prof. Baiba Bela

20.01.

10.00

Tiešsaistē

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

 

1.

Komunikācija un semiotika

Doc. Zane Radzobe

04.06

11.00-12.30

414. aud.

2.

Ievads korporatīvajā komunikācijā un reklāmā

Pasn. Elza Lāma

10.06

11.00-12.00

Attālināti

3.

Sociālie mediji un digitālā kultūra

Pasn. Velta Skolmeistere

12.06

10.30-12.00

414. aud.

4.

Žurnālistika dezinformācijas laikmetā

Doc. Klinta Ločmele

12.06

12.30-16.30

206. aud.

5.

Ievads žurnālistikā

Pasn. Filips Lastovskis

14.06

15.00

414. aud.

6.

Komunikācijas vēsture

Prof. Vita Zelče

17.06

10.30-12.00

414. aud.

7.

Kultūras teorija un vēsture

Prof. Vita Zelče

-

-

-

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

1.

Analītiski pētnieciskā žurnālistika

Pasn. Vikija Valdmane-Rozenberga

18.04.2024.

9.00

103. aud.

2.

Komunikācija globālā vidē

Pasn. Mārtiņš Pricīns

28.05.2024.

12.30

105. aud.

3.

Multimediju producēšana I

Lekt. Roberts Vīksne

30.05.2024.

12.00

210. aud.

4.

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati

Pasn. Jānis Šīre

Pasn. Liene Brizga Kalniņa

03.06.2024.

10.00

Tests attālināti

5.

Kvīru pētījumi un mediji

Pasn. Viktorija Tkačenko

04.06.2024.

10.00

Tests attālināti

6.

Digitālā fotografēšana

Lekt. Roberts Vīksne

07.06.2024.

10.00

210. aud.

7.

Reportiera darbnīca

Pasn. Raivis Vilūns

12.06.2024.

9.00

105. aud.

8.

Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā

Doc. Zane Radzobe

13.06.2024

10:00

210. aud.

9.

Ievads performatīvajās praksēs

Doc. Zane Radzobe

13.06.2024.

13:00

210. aud.

10.

Mārketinga komunikācija

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

14.06.2024.

10.00

204. aud.

11.

Mediju tekstveide

Pasn. Dite Liepa

17.06.2024.

10.00

Attālināti

12.

Digitālā mārketinga risinājumi

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

n.

 

 

13.

Kino un jaunie mediji

Pasn. Olga Proskurova-Timofejeva

n.

 

 

14.

Mediju reklāmu producēšana

Asoc. prof. Marita Zitmane

Lekt. Roberts Vīksne

Pasn. Agris Dzilna

n.

 

 

15.

Prezentācijas prasmes

Pasn. Laura Zvejniece

n.

 

 

 

 

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Vēlamā auditorija

1.

Digitālā fotografēšana

Lekt. Roberts Vīksne

16.11.2023

10.30

425. aud.

2.

Multimediju producēšana II

Lekt. Roberts Vīksne

20.12.2023

10.30-16.00

423. aud.

3.

Starptautiskā un globālā komunikācija

Asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

17.01.2024

10.30-18.00

210. aud.

4.

Radio un televīzijas žurnālistika

Pasn. Justīne Savitska

Lekt. Roberts Vīksne

05.01.2024

8.30

103. aud.

5.

Reklāmas kampaņas

Asoc. prof. Marita Zitmane

05.01.2024

9.00

203. aud.

6.

Organizāciju komunikācijas prakse

Lekt. Inga Latkovska

08.01.2024

10.30

Attālināti

7.

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

Pasn. Didzis Bērziņš

08.01.2024.

14.30-16.00

Attālināti

8.

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

Pasn. Modrīte Mazure-Vucāne

09.01.2024.

10.30

Attālināti

9.

Līderība

Lekt. Inga Latkovska

10.01.2024.

10.30

Attālināti

10.

Vizuālā komunikācija kino naratīvā

Pasn. Daira Āboliņa-Ilješāne

11.01.2024.

14.30-18.00

210. aud.

11.

Radio un televīzijas runa

Pasn. Madara Melne-Tomsone

12.01.2024

12.40

Berlina aud.

12.

Vēstures naratīvi propagandā: Krievijas un Ukrainas piemērs

Asoc. prof. Sergii Pakhomenko

15.01.2024

10.00

Attālināti

13.

Ekonomikas teorijas pamati

Pasn. Vija Melbārde

16.01.2024.

9.00-10.30

335. aud.

14.

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

Doc. Olga Kazaka

16.01.2024.

12.00-13.00

Attālināti

15.

Digitālā mārketinga risinājumi

Doc. Laura Ardava-Āboliņa

-

-

-

16.

Dzimte un mediji

Asoc. prof. Marita Zitmane

-

-

-

17.

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

Asoc. prof. Marita Zitmane

-

-

-

 

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Ievads starptautiskajā politikā

pasn. Sigita Struberga

03.06.

10.00-12.00

316. auditorija

Ievads publiskajā administrācijā

prof. Iveta Reinholde

5.06.

10.00-12.00

316.auditorija

Pētniecības metodes politoloģijā

pasn. Aleksandra Kjakste

7.06

10.00-12.00

316. auditorija

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

11.06.

10.00

MS Team

Latvijas politika (politiskā sistēma)

pasn. Malvīne Stučka

13.06

10.00-12.00

316. auditorija

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Eiropas Savienība I: integrācija un institūcijas

prof. Daunis Auers

30.05

9.00

203.auditorija

Politika un dzimte

pasn. Agnija Antanoviča

30.05

12.30-14.00

203.auditorija

Demokrātijas modeļi

prof. Juris Rozenvalds

06.06. un 07.06.

10.00

MS Teams

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

17.06.

9.00

316.auditorija

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena datums

Laiks

Telpa

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

08.01.2024

9.00

325.aud.

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

11.01.2024

10.00

204.aud.

Ievads klimata politikā

pasn. Elīna Baltroka - Budreviča; asoc. prof. Ivars Ijabs

12.01.2024

9.00 – 10.00

325.aud.

Praktikums nozares politikās

prof. Iveta Reinholde

20.01.2024

Līdz šim datumam jāiesniedz prakses atskaite un darba vadītāja atsauksme

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

28.05

18.00-21.00

325.auditorija

Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

prof. Iveta Reinholde

5.06

 

Eksāmens plānots e-studijās

Attīstības plānošana pasn. Laura Anteina 11.06. 18.00-20.00 Eksāmens plānots e-studijās

Kvantitatīvās un kvalitatīvās izpētes metodes

asoc. prof. Baiba Bela, doc. Renārs Felcis

12.06.

18.00-19.00

Eksāmens plānots e-studijās

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

13.06.

18.00

316.auditorija

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

asoc. prof. Toms Rostoks

21.06.

19.00-21.00

217.auditorija

Aktuālās tēmas ES politikā

prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

26.06.

18.15-20.15

217.auditorija

Kurss

Pasniedzējs

Datums

Laiks

Telpa

Starptautisko ekonomisko attiecību politika

lekt. Egils Fortiņš

11.06

18.00 - 19.30

217.auditorija

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

13.06.

18.00

316.auditorija

Nacionālās drošības izaicinājumi un risinājumi

pasn. Mihails Potapovs

15.06

09.00-14.15

217.auditorija

Starpkultūru komunikācija diplomātijā

asoc. prof. Ivars Ijabs

     

Lēmumu pieņemšana ārpolitikā

asoc. prof. Toms Rostoks

21.06

19.00-21.00

217.auditorija

Aktuālās tēmas ES politikā

prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

26.06.

18.15-20.15

217.auditorija

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena Datums

Laiks

Telpa

Biogrāfiskās metodes socioloģijā (kopā ar 2. kursu)

asoc. prof. Baiba Bela

04.06.2024.

12.00-14.00

206. auditorija

Klasiskās socioloģiskās teorijas

prof. Aija Zobena

12.06.2024

10.30-12.00

203. auditorija

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

17.06.2024.

10.00

MS team

Statistikas analīzes metodes socioloģiskajos pētījumos

asoc. prof. Mareks Niklass

20.06.2024.

10.30-12.00

105. auditorija

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

doc. Jurijs Ņikišins

18.06.2024.

10.30-12.30

206. aud.

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena Datums

Laiks

Telpa 

Biogrāfiskās metodes socioloģijā (kopā ar 1. kursu)

asoc. prof. Baiba Bela

04.06.2024.

12:00-14:00

206. auditorija

Mārketinga pētījumi

pasn. Jūlija Zencova

06.06.2024.

10.30-12.00

206. auditorija

Sociālā politika

asoc. prof. Līga Rasnača

07.06.2024.

10.30-12.30

217. auditorija

Ekonomikas socioloģija

prof. Aija Zobena

10.06.2024.

14.00-15.30

206. auditorija

Postmodernās sociālās teorijas

prof. Aija Zobena

12.06.2024.

12.00-13.30

203. auditorija

Patēriņa socioloģija

doc. Renārs Felcis

17.06.2024.

10.30

MS teams, vērtējumu izlikšanai

Vides un dabas resursu socioloģija

doc. Renārs Felcis

17.06.2024.

12.30

MS teams, vērtējumu izlikšanai

Socioloģisko pētījumu prakse

doc. Renārs Felcis; pasn. Staņislavs Šeiko

19.06.2024.

10.00-12.00

Berlina auditorija

20.06.2024.

 

 

Kurss Pasniedzējs Eksāmena datums Laiks  Telpa

Sociālā un kultūras plānošana (Social and Cultural Planning, angļu valodā)

pasn. Jonas Buechel

18.12.

12.30 - 16.00

217.auditorija

Praktikums socioloģiskās informācijas izmantošanā pārvaldē un organizācijās

prof. Aija Zobena

20.12.

16.00-17.00

 

Vardarbības socioloģija

pasn. Staņislavs Šeiko

21.12.

14.30-16.00

204.auditorija

Politisko procesu pētniecība

pasn. Ieva Strode

10.01.

10.30-12.00

207.auditorija

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

15.01.

9.00

217.auditorija

Sociālās inovācijas un sociālā ekonomika

prof. Aija Zobena

15.01.

11.00-12.00

204.auditorija

Ekonomikas socioloģija

prof. Aija Zobena

15.01.

13.00-14.00

204.auditorija

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

asoc. prof. Inta Mieriņa

18.01.

14.30-18.00

206.auditorija

 

Kurss

Pasniedzējs

Eksāmena Datums

Laiks

Telpa

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

28.05.2024.

18.00-21.00

325.auditorija

Akadēmiskā rakstība

asoc. prof. Baiba Bela

05.06.2024.

16.30-18.00

309. auditorija

Mūsdienu sociālās teorijas

tenūrprof. Inta Mieriņa, doc. Renārs Felcis

18.06.2024.

18.00-

MS teams, vērtējumu izlikšanai

Datu analīzes metodes socioloģijā

asoc. prof. Baiba Bela; asoc. prof. Mareks Niklass

20.06.2024.

16.30-18.00

105. auditorija

Studiju darbs: socioloģiska pētījuma īstenošana

tenūrprof. Inta Mieriņa, asoc. prof.Baiba Bela

tuvāk Jāņiem, jāsaskaņo ar pētījuma pasutītāju LU KC