Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzējs

20.05.2021

 

Vide un ilgstpējīga attīstība

pasn. Jānis Šīre; pasn. Kristīne Āboliņa

25.05.2021.

10:00-13:00

Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā

prof. Viesturs Zanders

08.06.2021.

10:00-11:30

Medijpratības pamati informācijas speciālistiem

asoc. prof. Baiba Holma

08.06.2021.

13:00-14:30

Novadpētniecība bibliotēkās

doc. Daina Pakalna

09.06.2021.

08:30-10:30

Profesionālā svešvaloda I (angļu)

pasn. Edīte Muižniece

09.06.2021.

10:30-12:30

Lietotāju grupas - bērni un pusaudži

doc. Daina Pakalna

10.06.2021.

10:30-12:30

Informācijas organizēšana

pasn. Eduards Skvireckis

11.06.2021.

10:00

Dokumentu pārvaldības pamati pasn. Gatis Karlsons
 

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzējs

25.05.2021. 11:00-12:30 Informācijpratība asoc. prof. Baiba Holma; doc. Daina Pakalna

09.06.2021.

09:00-10:30

Ievads informācijas zinātnē

asoc. prof. Baiba Holma

11.06.2021.

10:00

Dokumentu pārvaldības pamati

pasn. Gatis Karlsons

10.06.2021.

09.00-10.30

Informācijas sistēmas

pasn. Ilga Rampāne; pasn. Gatis Karlsons

15.06.2021

10.00-12.00

Informācijas sabiedrības pamati

lekt. Sandra Cīrule

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzējs

04.01.2021.

9:00-12:00

Sociālo tīklu analīzes metodes

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

05.01.2021.

9:00

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

doc. Didzis Bērziņš

05.01.2021.

11:00-13:00

Ievads metadatos

lekt. Liene Viļuma

05.01.2021.

13:00-15:00

Datubāžu veidošanas pamati

lekt. Liene Viļuma

06.01. 2021

11:00-13:00

Informācijas pakalpojumi

lekt. Sandra Cīrule

07.01.2021.

10:00-11:30

Kvaltitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes

doc. Daina Pakalna

08.01.2021.

10:00-11:30

Digitālās bibliotēkas un repozitāriji

asoc. prof. Baiba Holma

13.01.2021.

10:00-13:00

Kultūras teorija un vēsture

lekt. Sandra Cīrule 3.kurss

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Platforma
14.05.2021. 10.00 - 11.40 Ievads korporatīvajā komunikācijā un reklāmā (kurss beidzās 08.04.) asoc.prof. M.Zitmane E-studijas

01.06.2021.

 

Ievads žurnālistikā (kurss beidzās 29.04.)

lekt. S.Kolāte E-studijas

04.06.2021.

10:00

Komunikācijas ētika

Iekt. I.Andresone

E-studijas

07.06.2021.

10:30

Komunikācijas psiholoģija

lekt. V.Skolmeistere

E-studijas

10.06.2021.

10:00 - 11:00

Sociālie mediji un digitālā kultūra

doc. L.Kalnača E-studijas

14.06.2021.

10:30

Komunikācijas vēsture

prof. V.Zelče

E-studijas

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

Platforma

22.04.2021.

 

Apraksts pasn. K.Streips  

30.04.2021.

 

Audiovizuālā žurnālistika

lekt. R.Vīksne  

20.05.2021.

 

Vide un ilgtspējīgas attīstības pamati

Dr. J.Šīre

 

04.06.2021.

dienas garumā

Mediju reklāmu producēšana

asoc.prof. M.Zitmane

E-studijas

07.06.2021.

09:00-10:30

Mārketinga komunikācija

lekt. L. Stašāne

E-studijas

07.06.2021.

 

Multimediju producēšana II

lekt. R.Vīksne

 

08.06.2021. un 14.06.2021

10:00

Komunikācija un semiotika

doc. V.Freibergs

 

09.06.2021.

15:00

Prezentācijas prasmes

lekt. L.Stašāne

MS Teams

10.06.2021.

11.00-13.00

Latvijas mediju vide

pasn. Vikija Valdmane-Rozenberga

E-studijas

11.06.2021.

11.00-12.30

Līderība

lekt. I.Latkovska

E-studijas

15.06.2021.

 

Ievads performatīvajās praksēs

doc.Z. Radzobe

 

15.06.2021.

09:00-12:30

Reportiera darbnīca

lekt. J.Savitska

MS Teams

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.12.2020.

09:00

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

asoc.prof. M. Zitmane

04.01.2021.

9.00-10.30

Organizāciju komunikācijas prakse

lekt. L. Stašāne

04.01.2021. un 28.01.2021.

12:00-16:00

Radio un televīzijas runa

lekt. A.Morkāns

05.01.2021.

10:00-10:30

Digitālā fotografēšana

lekt. R. Vīksne

05.01.2021.

15.30-17.30

Redakcijas darbs

lekt. V. Valdmane-Rozenberga

06.01.2021.

10:00-11:00

Radio un televīzijas žurnālistika

lekt. R. Vīksne

06.01.2021.

13.30-15.00

Reklāmas teksti

asoc.prof. M. Zitmane (lekt. R. Piziks)

07.01.2021.

09:00

Starptautiskā un globālā komunikācija

asoc.prof. V. Valtenbergs

08.01.2021.

10:00-12:00

Multimediju producēšana II

lekt. R. Vīksne

8.01.2021.

visu dienu rakstisks eksāmens

Reklāmas kampaņas

asoc.prof. M. Zitmane

11.01.2021.

10.00-11.30

Komunikācijas psiholoģija

lekt. I. Šulmane

11.01.2021.

14:00

Komunikācija un populārā kultūra

doc. Z. Radzobe

13.01.2021.

visu dienu

Dzimte un mediji

asoc.prof. M. Zitmane

14.01.2021.

10:00

Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā

doc.Z. Radzobe

15.01.2021.

9.30-11.00

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

doc. O. Kazaka

15.01. 2021.

10:00 prezentācijas

Reklāmas kampaņas

asoc.prof. M. Zitmane

18.01.2021.

10:00

Vizuālā komunikācija kino naratīvā

doc.V. Freibergs

20.01.2021.

10:00

Kino un jaunie mediji

doc.V. Freibergs

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.06.2021.

10:00-11:30

Ievads salīdzināmā politikā

asoc. prof. Daunis Auers

08.06.2021.

12.00

Ievads starptautiskajā politikā

pasn. Sigita Struberga

11.06.2021.

10.00-12.00

Pētniecības metodes politoloģijā

pasn. Aleksandra Kjakste

11.06.2021.

13:00

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pasn. Sigita Struberga

16.06.2021.

10.00-12.00

Ievads publiskajā administrācijā

asoc. prof. Iveta Reinholde

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

21.05.2021.

10.00

Eiropas civilizācijas

prof. Juris Rozenvalds

04.06.2021.

09:00

Kursa darbu aizstāvēšana

darbu vadītāji

07.06.2021.

10.00-11.30

Latvijas politika (politiskā sistēma)

pasn. Anete Vingre

14.06.2021

14.30-16.00

Metodes un statistika

doc. Mareks Niklass

16.06.2021.

 

Eiropas Savienība I: integrācija un institūcijas

asoc. prof. Daunis Auers

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

05.01.2021.

9:00

Mediju reprezentācijas, ētika, atmiņa un holokausts

doc. Didzis Bērziņš

08.01.2021.

10.00-12.00

Politikas analīze

prof. Iveta Reinholde

08.01.2021.

16.00-18.00

Publiskā sektora vadība

prof. Iveta Reinholde

11.01.2021.

9:00-11:00

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

13.01.2021.

11.30-13.00

Eiropas Savienība II: politika un lēmumu pieņemšana

asoc. prof. Daunis Auers

25.01.2021.

10.00 (prakses dokumentu iesniegšana)

Praktikums nozares politikās

prof. Iveta Reinholde

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

08.06.2021.

10:00-11:30

Klasiskās socioloģijas teorijas

prof. Aija Zobena

11.06.2021.

10.00

Politisko ideju vēsture

prof. Juris Rozenvalds; pans. Sigita Struberga

14.06.2021.

14.30-16:00

Statistikas analīzes metodes socioloģiskajos pētījumos

doc. Mareks Niklass

15.06.2021.

10.00

Filozofijas pamati

prof. Juris Rozenvalds

17.06.2021.

10:00-12:00

Biogrāfiskās metodes socioloģijā

asoc. prof. Baiba Bela

18.06.2021.

10:00-12:00

Kvantitatīvās socioloģisko pētījumu metodes

doc. Jurijs Ņikišins

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

04.06.2021.

10:00

Sociālā politika

asoc. prof. Līga Rasnača

07.06.2021.

10.00-11.30

Postmodernās sociālās teorijas

prof. Aija Zobena

10.06.2021.

09:00-10:30

Mārketinga pētījumi

pasn. Jūlija Ponomarjova

14.06.2021.

10:00-11:30

Ekonomikas socioloģija

prof. Aija Zobena

15.06.2021.

10.00-12.00

Deviances socioloģija

pasn. Anvars Zavackis

17.06.2021.

10:00-12:00

Socioloģisko pētījumu prakse doc. Renārs Felcis; doc. Jurijs Ņikišins
21.06.2021. 10:00-12:00 Vides un dabas resursu socioloģija doc. Renārs Felcis

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

04.01.2021.

10:00-12:00

Praktikums: socioloģiskās informācijas izmantošana pārvaldē un organizācijās

prof. Aija Zobena

05.01.2021.

10:00-12:00

Sociālās innovācijas un sociālā ekonomika

prof. Aija Zobena

06.01.2021.

10:00-12:00

Organizāciju socioloģijskā pētniecība

pasn. Anete Butkēviča

08.01.2021.

10:00-13:00

Jaunākās pilsētu pētniecības tendences

asoc. prof. Līga Rasnača

12.01.2021.

10:00-12:00

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

13.01.2021.

13:00-15:00

Ģimenes socioloģija

pasn. Aiga Romāne-Meiere

15.01.2021.

10.00-12.00

Lauku socioloģija

prof. Aija Zobena

18.01.2021.

10:00

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

prof. Tālis Tisenkopfs

18.01.2021.

12:00 -14:00

Vardarbības socioloģija

pasn. Endija-Rezgale Straidoma

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Pasniedzēji

02.06.2021.

12.30 -16.00.

Prakse I (Mutisks MS Teams)

Aiga Romāne-Meiere 

07.06.2021.

10:30 Sociālā darba teorijas Endija Rezgale-Straidoma 

07.06.2021.

14.00 - 16.00. Sociālais darbs multikulturālā sabiedrībā (Mutisks MS Teams) Buechel Jonas

08.06.2021.

14:30-16:00

Filozofijas pamati (Rakstisks MS Teams)

prof. Juris Rozenvalds 

09.06.2021.

10:00-11:30 Profesionālā svešvaloda I - angļu val. (Rakstisks E-studijas) doc. Laura Karpinska Laura 

15.06.2021.

14:30 - 16:00 Sociālais darbs ar dažādām klientu grupām (Rakstisks MS Teams) Daiga Vanaga 

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

28.05.2021.

12:30-14:00

Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi

prof. Viesturs Zanders

07.06.2021.

10:00-12:00

Informācijas sabiedrības teorijas

lekt. Sandra Cīrule

10.06.2021.

12.30-14.00

Bibliotekārā bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija

doc. Daina Pakalna

11.06.2021.

16.30-18.00

Bibliotēku un informācijas normatīvā bāze

doc. Daina Pakalna

12.06.2021.

12:00

Informācijas institūciju pārvaldība

pasn. Andris Vilks

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.11.2020.

14:30–16:15

Informācijas meklējumvalodas

asoc.prof. Baiba Holma

03.12.2020.

17:00-21:30

Teksta datoranalīze un datu vizualizācija

pasn. Anda Baklāne

04.01.2021.

10:00-12:00

Datu apstrādes teorētiskie koncepti

lekt. Liene Viļuma

08.01.2021.

9:00-11:00

Bibliofīlija un rokrakstu krājumi

prof. Viesturs Zanders

08.01.2021.

13:00–15:00

Informācijas meklēšanas un izguves teorijas

asoc. prof. Baiba Holma

14.01.2021.

14:00

Bibliotēku sistēmpolitika

lekt. Andris Vilks

15.01.2021.

10:00–11:30

Digitālās bibliotēkas

asoc. prof. Baiba Holma

15.01.2021.

15:00-16:30

Bibliotekārā, bibliogrāfiskā un informācijas terminoloģija

doc. Daina Pakalna

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.06.2021. 18:00 Ekonomiskā diplomātija lekt. Egils Fortiņš

10.06.2021.

18:15

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

12.06.2021. 18:15 Publiskā diplomātija asoc. prof. Ivars Ijabs
12.06.2021. 18:15 Starpkultūru komunikācija diplomātijā asoc. prof. Ivars Ijabs
15.06.2021. 18.00-20.00 Eiropas integrācija: teorija un prakse asoc. prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis
19.06.2021. 09.00-12.00 Lēmumu pieņemšana ārpolitikā asoc. prof. Toms Rostoks

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

05.01.2021.

18:15

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

14.01.2021.

18.30-21:30

Energopolitika un starptautiskās attiecības

pas. Reinis Āboltiņš

16.01.2021.

14:00-15:00

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

20.01.2021.

 

Latvija pasaules politikā

prof. Žaneta Ozoliņa

20.01.2021.

esejas iesniegšanas termiņš

Nacionālās drošības izaicinājumi un risinājumi

pasn. Kristīne Atmante

21.01.2021.

18:30-21:30

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

26.01.2021.

18:15-20:00

Daudzpusējā diplomātija un starptautiskās organizācijas

pasn. Didzis Kļaviņš

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.06.2021.

18:15-21:30

Publiskās administrācijas aktuālās problēmas

asoc. prof. Iveta Reinholde

08.06.2021.

16.15-18.15

Attīstības plānošana

pasn. Laura Anteina

10.06.2021.

18.15

Pētījumu uzbūve un veikšana

prof. Jānis Ikstens

11.06.2021.

18.15

Krīzes un to pārvaldība starptautiskajā politikā

pasn. Nora Vanaga

15.06.2021.

18.00-20.00

Eiropas integrācija: teorija un prakse

asoc. prof. Daunis Auers; pasn. Ivo Rollis

18.06.2021.

18.00-21.00 Lēmumu pieņemšanas kvanitatīvās un kvalitatīvās metodes asoc. prof. Baiba Bela, doc. Renārs Felcis

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.01.2021.

18:15

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

asoc. prof. Daunis Auers

07.01.2021.

18:15-21:30

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

08.01.2021.

18:15

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

pasn. Andis Kudors

13.01.2021.

18:15-21:30

Projektu vadība politikā

prof. Iveta Reinholde

16.01.2021.

14:00-15:00

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

20.01.2021.

18:15

Politikas filozofija

prof. Juris Rozenvalds

20.01.2021.

18:15

Latvija pasaules politikā

prof. Žaneta Ozoliņa

21.01.2021.

18:30-21:30

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

28.01.2021.

16:30-18:00

Pašvaldības Eiropā un Latvijā

asoc. prof. Visvaldis Valtenbergs

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

07.06.2021.

16.30

Diskursa analīze

pasn. Evija Kļave

07.06.2021.

18.00

Biogrāfiskā metode humanitārajās un sociālajās zinātnēs

asoc. prof. Baiba Bela

08.06.2021.

10.00

Anketu veidošana sociālajiem pētījumiem

doc. Jurijs Ņikišins

10.06.2021.

18.00

Sabiedrības pārvaldība

prof. Iveta Reinholde

14.06.2021.

18.00

Mūsdienu sociālās teorijas

prof. Tālis Tisenkopfs

16.06.2021.

18.00 Akadēmiskā rakstība asoc. prof. Baiba Bela

17.06.2021.

18.00 Datu analīzes metodes socioloģijā asoc. prof. Baiba Bela; doc. Mareks Niklass

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

06.01.2021.

18:15-21:30

Biznesa komunikācija

lekt. Lolita Stašāne

07.01.2021.

18.15-21.30

Personāla vadīšana

pasn. Eva Selga

12.01.2021.

18.15

Mārketinga pētījumi un patērētāju uzvedība

pasn. Miķelis Grīviņš

15.01.2021.

18:15-21:30

Pārnacionāla sabiedrības pārvaldība

pasn. Ieva Sniķersproģe

21.01.2021.

18.15-21.30

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

asoc. prof. Inta Mieriņa, doc. Jurijs Ņikišins, doc. Renārs Felcis

Datums

Laiks

Eksāmena nosaukums

Mācībspēks

08.01.2021.

10:00

Ievads pētniecībā un akadēmiskajā rakstībā

doc. Mareks Niklass

08.01.2021.

14:00

Latvijas sociālās drošības sistēma starptautiskā perspektīvā

 

asoc. prof. Līga Rasnača

09.01.2021.

16:15

Jaunie profesionālā sociālā darba izaicinājumi

doc. Ieva Ozola

15.01.2021.

10:00

Projektu vadīšanas sociālie aspekti

pasn. Aija Rieba

15.01.2021.

15:00

Saskarsme ar dažādām mērķa grupām sociālajā darbā

pasn. Evija Apine

16.01.2021.

10:00

Modernās sociālā darba teorijas

 

asoc. prof. Līga Rasnača

22.01.2021.;

23.01.2021.

9:00-17:00

Profesionālā prakse sociālajā darbā I

doc. Ieva Ozola