SOCIOLOĢIJAS BSP PLK 2. kurss

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.06.

15:00

Ievads sociālajā antropoloģijā

asoc. prof. B. Bela

103.

06.06.

10:00

Biogrāfiskās metodes socioloģijā

asoc. prof. B. Bela

203.

06.06.

13:00

Sociālā politika

asoc. prof. L. Rasnača

206.

11.06.

16:00

Darba tirgus socioloģija

doc. M. Niklass

309.

12.06

10:30

Postmodernās sociālās teorijas

prof. A. Zobena

206.

13.06.

10:00

Socioloģisko pētījumu prakse

doc. J. Ņikišins

217.

Datums

Laiks

Norises vieta

Studiju priekšmets

Pasniedzējs

21. maijs

10:30-12:00

Estudijas

Ievads korporatīvajā komunikācijā un reklāmā

doc. M.Zitmane
pasn. M. Vorkule

3. jūnijs

10:30-12:00

Estudijas

Sociālie mediji un digitālā kultūra

pasn. V. Skolmeistere

3.-5. jūnijs

12:30-17:30

MS Teams

Ievads žurnālistikā

pasn. S. Kolāte

8. jūnijs

10:30

Estudijas

Komunikācijas vēsture

prof. V. Zelče

10. jūnijs

10:00-11:30

Estudijas

Komunikācijas psiholoģija

pasn. I. Šulmane

19. jūnijs

12:00-13:30

Estudijas

Komunikācijas ētika

lekt. G. Vēja
lekt. I. Andresone

 

 

Datums

Laiks

Norises vieta

Studiju priekšmets

Pasniedzējs

1. jūnijs

9:00 – 11:00

Estudijas

Mārketinga komunikācija

lekt. L. Stašāne

3. jūnijs

16:00

ZOOM

Prezentācijas prasmes

lekt. L. Stašāne,
pasn. A. Morkāns

4. jūnijs

10:30-12:00

Estudijas

Ievads performatīvajās praksēs

doc. Z. Radzobe

5. jūnijs

11:30-13:00

ZOOM

Reportiera darbnīca

pasn. J. Savitska

8. jūnijs

10:00

Estudijas

Komunikācija un semiotika

doc. V. Freibergs

10. jūnijs

10:00-12:00

Estudijas

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati

Dr. J. Šīre, doc. K. Āboliņa

12. jūnijs

9:00 – 11:00

Estudijas

Līderība

lekt. I. Latkovska

15. jūnijs

9:00–10:15

MS Teams

Audiovizuālā žurnālistika

lekt. R. Vīksne

15. jūnijs

10:30–12:00

MS Teams

Multimediju producēšana I 

lekt. R. Vīksne

17. jūnijs

9:00–12:00

MS Teams

Latvijas mediju vide

lekt. R. Vīksne

Datums

Laiks

Telpa

Studiju  priekšmets

Pasniedzējs

19.12.

12.00

103

Analītiskā un pētnieciskā žurnālistika

Valdmane-Rozenberga Vikija (pasn.)

19.12.

12.00

206

Redakcijas darbs

Dreijere Vita (lekt.)

03.01.

10.00

405

Radio un televīzijas žurnālistika

Vīksne Roberts (lekt.)

03.01.

10.00 

rakstiskais eksāmens

210

 

Reklāmas kampaņas

Zitmane Marita (doc.)

12.00

gala darbu prezentācijas

06.01.

10.00

335

Komunikācija un populārā kultūra

Radzobe Zane (doc.)

08.01.

10.00

217

Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā

Radzobe Zane (doc.)

08.01.

12.30

414

Digitālā fotografēšana

Vīksne Roberts (lekt.)

09.01.

10.00

-

Sabiedrisko attiecību stratēģija un taktika

Latkovska Inga (lekt.)

09.01.

12.00

414

Vizuālā komunikācija kino naratīvā

Freibergs Viktors (doc.)

09.01.

12.30

216

Dzimtes pētījumi: teorētiskās atziņas un komunikācijas prakse

Zitmane Marita (doc.)

10.01.

9.00

414

Starptautiskā un globālā komunikācija

Valtenbergs Visvaldis (pasn.)

13.01.

10.00

216

Organizāciju komunikācijas prakse

Stašāne Lolita (lekt.)

14.01.

10.00

210

Kino un jaunie mediji

Freibergs Viktors (doc.)

14.01.

12.30

204

Reklāmas teksti

Zitmane Marita (doc.)

15.01.

10.30

309

Multimediju producēšana II

Tjarve Rolands (lekt.)

16.01.

12.00

414

Radio un televīzijas runa

Morkāns Andris (pasn.)

17.01.

9.00

204

Korporatīvā komunikācija sociālajos medijos

Kazaka Olga (doc.)

17.01.

11.00

210

Kinematogrāfiskā vēstījuma stratēģija Džima Džārmuša un Pītera Grīneveja filmās

Freibergs Viktors (doc.)

17.01.

12.30

414

Dzimte un mediji

Zitmane Marita (doc.)

.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

20.05.

10:30

Nozaru informācijas avoti

lekt. S. Cīrule

105.

20.05.

14:30

Informācijas organizēšana

pasn. E. Skvireckis

103.

30.05.

8:30

Informācijas dienesti un centri

asoc. prof. B. Holma

105.

03.06.

13:00

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati

pasn. J. Šīre; doc. I. Āboliņa

Brikšes auditorija

03.06.

15:00

Novadpētniecība bibliotēkās

doc. D. Pakalna

217.

05.06.

10:00

Profesionāla svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem I

pasn. E. Muižniece

217.

10.06.

9:30

Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā

prof. V. Zanders

217.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.12.

08:30

Civilā aizdardzība

pasn. Kristīne Juhņēviča

Intas Brikšes aud.

06.01.

10:00

Vadīšanas teorijas

pasn. Ilona Ozoliņa

210.

06.01.

12:00

www lapu veidošanas pamati

lekt. Liene Viļuma

103.

06.01.

14:00

Dokumentu pārvaldības pamati

pasn. Gatis Karlsons

203.

08.01.

10:00

Zināšanu organizēšana

asoc. prof. Baiba Holma

103.

08.01.

17:30

Publiskā uzstāšanās

pasn. Andris Morkāns

206.

09.01.

10:00

Profesionālā svešvaloda: angļu valoda informācijas speciālistiem II

lekt. Edīte Muižniece

203.

13.01.

10:00

Pētniecība informācijas zinātnē

Doc. Daina Pakalna

204.

13.01.

11:15

Lietotāju grupas – bērni un pusaudži

Doc. Daina Pakalna

204.

15.01.

11:30

Bibliogrāfisko resursu pārvaldība

pasn. Sandra Cīrule

204.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

06.01.

10:00

Vadīšanas teorijas

pasn. Ilona Ozoliņa

210.

06.01.

14:00

Dokumentu pārvaldības pamati

pasn. Gatis Karlsons

203.

06.01.

12:30

Kvalitatīvās un kvantitatīvās pētniecības metodes

Doc. Daina Pakalna

203.

07.01.

10:00

Ievads metadatos

lekt. Liene Viļuma

103.

08.01.

12:00

Informācijas pakalpojumi

pasn. Sandra Cīrule

216.

08.01.

15:30

Digitālās bibliotēkas un repozitāriji

asoc. prof. Baiba Holma

103.

08.01.

17:30

Publiskā uzstāšanās

pasn. Andris Morkāns

206.

09.01.

9:00

Informacionālās darbības normatīvā bāze

Doc. Daina Pakalna

206.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.12.

8:30

Civilā aizsardzība

pasn. Kristīne Juhņēviča

Intas Brikšes aud.

03.01.

10:30

Ievads socioloģijā

prof. Aija Zobena

Intas Brikšes aud.

06.01.

10:00

Ievads studijās

prof. Jānis Ikstens

316.

07.01.

10:00

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

Intas Brikšes aud.

08.01.

10:30

Ievads Latvijas tiesību sistēmā

lekt. Modrīte Mazure-Vucāne

Intas Brikšes aud.

10.01.

16:30

Svešvaloda (politikas terminoloģija)

pasn. Inese Āboliņa

204.

20.01.

10:00

Ievads politikas zinātnē

prof. Jānis Ikstens

203.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.12.

8:30

Civilā aizsardzība

pasn. Kristīne Juhņēviča

Intas Brikšes aud.

17.12.

12:30

Reģionālā drošības politika

pasn. Sigita Struberga

217.

19.12.

10:30

Demokrātijas modeļi

prof. Juris Rozenvalds

316.

06.01.

10:00

Publiskā uzstāšanās

prof. Žaneta Ozoliņa

204.

10.01.

10:30

Politikas teorija

doc. Valts Kalniņš

316.

15.01.

10:00

Ārpolitikas analīze

asoc. prof. Toms Rostoks

316.

17.01.

9:00

Kursa darba izstrāde politikas zinātnē I

 

203.;217.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

06.01.

9:00

Politiskās ideoloģijas

asoc. prof. Ivars Ijabs

318.

08.01.

9:00

Eiropas Savienība II: politika un lēmumu pieņemšana

asoc. prof. Daunis Auers

316.

10.01.

10:00

Politikas analīze

asoc. prof. Iveta Reinholde

325.

13.01.

18:00

Ķīnas politika un pārvalde

pasn. Sigita Struberga

316.

22.01.

10:00

Praktikums nozares politikās

asoc. prof. Iveta Reinholde

 

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.12.

08:30

Civilā aizsardzība

pasn. Kristīne Juhņēviča

Intas Brikšes aud.

03.01.

10:30

Ievads socioloģijā: teorija un pētījumu virzieni Latvijā mūsdienās

prof. Aija Zobena

Intas Brikšes aud.

07.01.

12:00

Ekonomikas teorijas pamati

pasn. Vija Melbārde

Intas Brikšes aud.

09.01.

8:30

Ievads studijās, pētniecībā un elektronisko resursu izmantošanā

pasn. Evija Zača

105.

10.01.

10:00

Sociālo zinātņu terminoloģija (angļu valoda)

pasn.Anete Butkēviča

203.

13.01.

10:30

Ievads komunikācijas zinātnē

pasn. Rolands Tjarve

Intas Brikšes aud.

15.01.

10:00

Ievads sociālajā antropoloģijā

asoc. prof. Baiba Bela

203.

17.01.

10:00

Statistisko un sociālo pētījumu datu avoti

doc. Mareks Niklass

103.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

04.12.

08:30

Civilā aizsardzība

pasn. Kristīne Juhņēviča

Intas Brikšes aud.

07.01.

10:30

Mārketinga pētījumi

Jūlija Ponomarjova

203.

10.01.

10:00

Politikas analīze

asoc.prof. Iveta Reinholde

325.

13.01.

9:00

Kursa darbs

 

203.

17.01.

10:30

Modernās sociālās teorijas

pasn. Renārs Felcis

206.

15.01.

14:00

Kvalitatīvo pētījumu metodes socioloģijā

asoc. prof. Baiba Bela

105.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

02.01.

10:30

Organizāciju socioloģiskā pētniecība

pasn. Anete Butkēviča

203.

06.01.

10:30

Jaunākās pilsētu pētniecības tendences

asoc. prof. Līga Rasnača

325.

07.01.

10:30

Mārketinga pētījumi

Jūlija Ponomarjova

203.

10.01.

10:30

Vardarbības socioloģija

pasn. Endijas Rezgale-Straidoma

309.

16.01.

10:30

Politiskā līdzdalība

doc. Jurijs Ņikišins

203.

16.01.

12:30

Sociālie pētījumi: dizains, praktiskā realizācija un izmantojums

prof. Tālis Tisenkopfs

203.

17.01.

10:30

Modernās sociālās teorijas

pasn. Renārs Felcis

206.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

03.01.

18:00

Menedžments

lekt. Eva Selga

210.

09.01.

17:15

Komunikācijas teorijas sociālo zinātņu kontekstā

prof. Vita Zelče

414.

10.01.

11:30

Lasīšanas teorētiskie koncepti

lekt. Sandra Cīrule; prof. Viesturs Zanders

217.

10.01.

14:00

Informācijas zinātnes un bibliotēkzinātnes teorijas

asoc. prof. Baiba Holma; lekt. Sandra Cīrule

217.

11.01.

10:00

Pētniecības metodes

doc. Daina Pakalna

325.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

07.12.

10:00

Bibliotēku un informācijas pakalpojumu novērtēšana un snieguma rādītāji

Vieslektore Aira Lepik

204.

04.01.

10:00

Bibliotēku sistēmpolitika

lekt. Andris Vilks

LNB

09.01.

15:00

Informācijas meklējumvalodas

asoc. prof. Baiba Holma

105.

09.01.

17:00

Informācijas meklēšanas un izguves teorijas

asoc. prof. Baiba Holma

105.

10.01.

10:00

Bibliofīlija un rokrakstu krājumi

prof. Viesturs Zanders

216.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

20.12.

19:00

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

online

06.01.

18:15

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

216.

10.01.

18:15

Protokols un etiķete diplomātijas transformācijas laikmetā

pasn. Jana Trahimoviča

217.

17.01.-19.00

no 18:00-48h

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

asoc. prof. Daunis Auers

online

22.01.

18:15

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

203.

23.01.

18:15

Diplomātijas attīstības posmi

Prof. Aivars Stranga

217.

20.01.

18:15

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

217.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

02.01.

10:00

Latvija pasaules politikā

prof. Žaneta Ozoliņa

204.

06.01.

18:15

Mūsdienu diplomātijas aktualitātes

pasn. Didzis Kļaviņš

216.

11.01.

9:00

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

309.

17.01.

18:30-20:30

Starptautisko attiecību teorijas seminārs

asoc. prof. Toms Rostoks

204.

17.01.-19.00

no 18:00-48h

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

asoc. prof. Daunis Auers

online

20.01.

18:15

ASV ārpolitika: pagātne, mūsdienas, nākotne

pasn. Mārtiņš Hiršs

217.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

20.12.

19:00

Politikas teorijas pamatjautājumi

prof. Juris Rozenvalds

online

02.01.

18:00

Komandas veidošana un attīstība

asoc. prof. Iveta Reinholde

    204.

03.01.

18:00

Personālvadība

lekt. Eva Selga

210.

04.01.

10:00

Projektu vadība politikā

asoc. prof. Iveta Reinholde

326.

14.01.

 

Politiskais process Latvijā

prof. Jānis Ikstens

316.

18.01.

10:00

Parlamentārisms

doc. Valts Kalniņš

318.

17.01.

16:30

Krievijas politika NVS un Baltijas valstīs

asoc. prof. Ivars Ijabs

203.

20.01.

18:15

Salīdzinošā politika: koncepcijas un tēmas

asoc. prof. Daunis Auers

316.

22.01.

18:15

Starptautisko attiecību aktuālie jautājumi

asoc. prof. Toms Rostoks

203.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

02.01.

10:00

Latvija pasaules politikā

prof. Žaneta Ozoliņa

204.

02.01.

18:00

Komandas veidošana un attīstība

asoc. prof. Iveta Reinholde

204.

03.01.

18:00

Personālvadība

lekt. Eva Selga

210.

04.01.

10:00

Projektu vadība politikā

asoc. prof. Iveta Reinholde

    326.

11.01.

9:00

Politisko sarunu stratēģija un taktika

pasn. Marika Laizāne-Jurkāne

309.

13.01.

18:30

Politikas filozofija

prof. Juris Rozenvalds

203.

17.01.

18:30

Starptautiso attiecību teorijas seminārs

Asoc. prof. Toms Rostoks

204.

17.01.-19.00

no 18:00-48h

ASV un Eiropa: salīdzinošā politika, institūcijas un sabiedrība

asoc. prof. Daunis Auers

online

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

06.01.

18:15

Ilgtspējīga attīstība

prof. Tālis Tisenkopfs; asoc. prof. Baiba Bela

203.

07.01.

18:15

Starptautiskie salīdzinošie pētījumi

Prof. Tālis Tisenkopfs; asoc. prof. Inta Mieriņa

203.

10.01.

18:00

Politikas analīze un novērtējums

prof. Brigita Zepa

203.

14.01.

18:15

Migrācija un integrācija

asoc. prof. Inta Mieriņa

203.

16.01.

18:15

ES sociālās politikas analīze

asoc. prof. Līga Rasnača

204.

Eksāmena datums

Laiks

Kursa nosaukums

Pasniedzējs

Telpa

07.01.

18:15

Starptautiskie salīdzinošie pētījumi

Prof. Tālis Tisenkopfs; asoc. prof. Inta Mieriņa

203.

10.01.

18:00

Politikas analīze un novērtējums

prof. Brigita Zepa

203.

14.01.

18:15

Migrācija un integrācija

asoc. prof. Inta Mieriņa

203.

15.01.

18:15

Daudzdimensiju analīze socioloģijā

Doc. Mareks Niklass; doc. Jurijs Ņikišins; asoc. prof. Inta Mieriņa; pasn. Renārs Felcis

103.

 

16.01.

18:15

ES sociālās politikas analīze

asoc. prof. Līga Rasnača

204.