Sociālo zinātņu fakultātes dome

(apstiprināta ar LU 06.05.2022. rīkojumu Nr. 1-4/272)

 

Akadēmiskā personāla pārstāvji:

Vita Zelče – domes priekšsēdētāja, profesore

Daina Pakalna - domes priekšsēdētājas vietniece, docente

Daunis Auers, profesors

Baiba Bela, asociētā profesore

Renārs Felcis, docents

Baiba Holma, asociētā profesore

Zane Radzobe, docente

Iveta Reinholde, profesore

Aiga Romāne-Meiere, zinātniskā asistente

Toms Rostoks, asociētais profesors

Marita Zitmane, asociētā profesore

Aija Zobena, profesore

 

Vispārējā personāla pārstāvji:

Zigmārs Gailis, izpilddirektora p.i.

Anete Zasa – domes sekretāre, fakultātes sekretāre

 

Studējošo pārstāvji:

Liene Eglīte

Līva Emīlija Kļaviņa

Arturs Pīlācis

Laura Romanova