Inta Mieriņa

LU tenūrprofesore
LU Diasporas un migrācijas centra direktore
inta.mierina@lu.lv 
Lauvas iela 4, 215. telpa

SCOPUS
LinkedIn
Hirša indekss - 7 (SCOPUS)

Inta Mieriņa ir LU tenūrprofesore, LU Filozofijas un socioloģijas institūta vadošā pētniece un Diasporas un migrācijas pētījumu centra direktore. Viņas specializācija ir politiskajā socioloģijā, un viņa ir plaši pētījusi migrāciju un integrāciju, sociālo kapitālu un sabiedrisko labumu, politiskās attieksmes un rīcību, kā arī jauniešus un izglītības jautājumus. Viņas nesenie pētījumi koncentrējas uz jaunajiem migrācijas veidiem, kā arī migrantu un etnisko minoritāšu integrāciju. Prof. Mieriņa ir piedalījusies daudzos apjomīgos starptautiskos pētījumos, pilnveidojot metodoloģiskās zināšanas, kā arī vadījusi vairākus migrācijas projektus, tai skaitā lielāko latviešu emigrantu aptauju, kas sasniedza 14 068 latviešus 118 valstīs. Prof.Mieriņa šobrīd vada FLPP zinātnisko projektu “Migrantu uzņemšana nenoteiktības apstākļos: pārvaldība un vietējā līmeņa iekļaušana“ ( LZP-2023/1-0227; 2024-2026). Nesen viņa stažējās kā Fulbraita stipendiāte Vašingtonas universitātē un ar Jura Padega stipendijas atbalstu Jēlas universitātē, kā arī ir ilgāku laiku strādājusi pētnieciskās institūcijās Dānijā, Polijā un Vācijā. Prof. Mieriņas publikācijas ir parādījušās tādos žurnālos kā Social Science Research, International Migration Review, The Sociological Review, European Societies, Europe-Asia Studies, un viņa ir 2019.Gadā izdotas Springer grāmatas par latviešu emigrantu kopienām līdzredaktore. Mieriņa regulāri sniedz ieteikumus saistībā ar migrācijas un integrācijas jautājumiem politikas veidotājiem Latvijā un dalās savu pieredzi kā Eiropas Komisijas pētniecisko projektu vērtēšanas eksperte.

Docētie studiju kursi

 • Migrācija un integrācija (MA)
 • Mūsdienu sociālās teorijas (MA)
 • Starptautiskie salīdzinošie pētījumi (MA)
 • Daudzdimensiju analīze sociālajās zinātnēs (MA)

Nozīmīgākās publikācijas

 • Pupcenoks, J., Rostoks, T., & Mieriņa, I. (2024). Microfoundations of threat and security perceptions in ethnically diverse states: Lessons from Russia’s “Near Abroad”. Nationalities Papers, 52(1), 120-145. 
 • Mieriņa, I., & Šūpule, I. (2024) Rise of remote work across borders: opportunities and implications for migrant-sending countries. Frontiers in Sociology (Migration and Society). Volume 9 - 2024 | https://doi.org/10.3389/fsoc.2024.1290629
 • Mieriņa, I., & Laudere, M. (2023). Reimagining “Integration” in the Light of the New Forms of Mobility. International Migration Review, 01979183231221743. 
 • Mieriņa, I. (2022). Cultural heritage as interpreted and practised by young people in non-formal associations in Latvia. Journal of Baltic Studies (forthcoming)

 • Mieriņa, I. (2021) Cooperation with diaspora: policies and practices in the conditions of Covid-19. A.Sprūds, S.Broka (eds.) Latvian Foreign and Security Policy. Yearbook 2021. Riga: Latvian Institute of International Affairs, 2021.

 • Masso, J., Espenberg, K., Mieriņa, I. (2021) Social dialogue and new world of work: the case of the Baltic states. In: D.Vaughan-Whitehead and Y. Ghellab, Enhancing social partners’ and social dialogue’s roles and capacity in the new world of work. Geneva: International Labour Office and University of Salamanca, Edward Elgar, pp-579-618

 • Anghel, R., G. & Mieriņa, I. (2019) From emigration to immigration? CEE countries in post-crisis context. M.Palmer & M.Mocan (eds.) Europe 30 years after the fall of the Berlin Wall. LSE IDEAS Central and South-East Europe Programme Desk at FSPAC., pp.15-20. 

 • Kaprāns, M., & Mieriņa, I. (2019). Minority Reconsidered: Towards a Typology of Latvia’s Russophone Identity. Europe-Asia Studies71(1), 24-47.

 • Mieriņa, I. (2019). An Integrated Approach to Surveying Emigrants Worldwide. In: R.Kaša and I.Mieriņa (Eds.) The Emigrant Communities of Latvia (pp. 13-33). Springer, Cham.

 • Pipere, A., & Mieriņa, I. (2017). Exploring non-cognitive predictors of mathematics achievement among 9th grade students. Learning and Individual Differences, 59, 65-77.

 • Mierina, I., Koroleva, I. (2015) Support for Far Right Ideology and Anti-Migrant Attitudes among Youth in Europe: A Comparative Analysis, in The Sociological Review 63 (S2), pp.183-205

 • Letki, N., Mierina, I. (2015) Getting Support in Polarised Societies: Income, Social Networks and Socio-Economic Context, in Social Science Research, 49 (1), pp.217-233

 • Mierina, I., Cers, E. (2014) Is Communism to Blame for Political Disenchantment in Post-Communist Countries? Cohort Analysis of Adults Political Attitudes, in Europe-Asia Studies 66(7), pp.1031-1061.

 • Mierina, I. (2014) The Vicious Circle: Does Disappointment with Political Authorities Contribute to Political Passivity in Latvia, European Societies, 16(4), pp.615-637.

 • Mierina, I. (2014) Political Alienation and Government-Society Relations in Post-communist Countries, in Polish Sociological Review, 185(1), pp.3-24.