Ja esat mūsu bijušais students un vēlaties turpināt studijas Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātē, tad KAS JUMS IR JĀDARA? 

 

BEZ E-PARAKSTA

AR E-MOBILE PARAKSTU

 

1. LĪDZ kārtējā semestra reģistrācijas nedēļai rakstāt studiju metodiķei E-pastu par interesi atjaunoties studijām. 

E-pastam pievienojat:

- akadēmiskās izziņas kopiju (var saņemt LU arhīvā) VAI izdruku no LUIS par iepriekš apgūtajiem kursiem (var saņemt pie programmas studiju metodiķes);

- ja iepriekš studēts citā augstskolā un vēlaties pielīdzināt iepriekš apgūtos kursus, augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;

- kā arī augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājaslapā vai LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS). 

 

2. Reģistrācijas nedēļas laikā tiek veikta Jūsu apgūto kursu pielīdzināšana šobrīd spēkā esošās LU studiju programmas kursiem.Tiek pārskatīta arī iepriekšējo studiju laikā veiktā citā augstskolā apgūto kursu pielīdzināšana, ja tāda ir bijusi. No 2022.gada pavasara semestra iepriekš apgūto kursu atzīšana ir maksas pakalpojums (SZF maksa tiek piemērota, ja tiek atzīti citā augstskolā vai citā studiju programmā apgūti kursi). Sīkāku informāciju jautāt studiju programmas metodiķei.

Sagatavoto pielīdzinājumu un provizorisko studiju plānu Jūs saņemat E-pastā un izdarat izvēli par studiju turpināšanu/neturpināšanu LU, un par savu lēmumu informējat studiju metodiķi.

 

3. Ja izvēlaties turpināt studijas LU, tad, klātienē, pieņemšanas laikā, pie programmas studiju metodiķes  jāraksta iesniegums (2) par atjaunošanos studijām pēc eksmatrikulācijas, iesniegumā norādot iepriekš ar programmas direktoru saskaņotu studiju formu (klātiene/neklātiene) un studiju semestri.

 

Pie metodiķes aizpildiet arī veidlapu par atjaunošanos studijām/studiju turpināšanu (1)  LU. Uzrādiet pasi vai ID karti un iesniedziet to kopiju. Metodiķe aizpilda atsevišķas veidlapas sadaļas par reģistrāciju.

 

PIEVĒRSIET UZMANĪBU! pirms līguma sagatavošanas Jums  jāsamaksā internetbankā 35€ – reģistrācijas maksa (3) - Rekvizīti

Lūdzu maksājuma uzdevumā norādīt: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums

  • kad maksājums būs reģistrēts LUIS, studiju metodiķe sagatavos studiju līgumu;
  • studiju līgums jāizlasa, jāparaksta abi eksemplāri un abi eksemplāri jāatdod atpakaļ SZF studiju metodiķei.
  • metodiķe studiju līgumu nogādā fakultātes dekānam un students dažu dienu laikā var dekanātā pie konkrētā metodiķes saņemt savu līguma eksemplāru.
 

4. Jāsamaksā daļa studiju maksas, lai varētu Jūs imatrikulēt.

 

5. Ja ir nepieciešama studenta apliecība, tad Raiņa bulvārī 19, 125. telpā jāaizpilda pieprasījums par studenta apliecības izgatavošanu; ja nepieciešams, jāfotografējas studenta apliecībai;

 

6. Piekļuvei LUIS profilam, E-studijām, MS Teams u.c. izmantojams iepriekš piešķirtais lietotājvārds un parole. Paroli iespējams atjaunot KLIKŠĶINOT ŠEIT.(sadaļā PALĪDZĪBA).

 

7. Reģistrācija uz kursiem. Lai reģistrētos uz studiju kursiem, pie studiju metodiķes jāraksta atbilstošs iesniegums.

 

1. LĪDZ kārtējā semestra reģistrācijas nedēļai rakstāt studiju metodiķei E-pastu par interesi atjaunoties studijām. 

E-pastam pievienojat:

- akadēmiskās izziņas kopiju (var saņemt LU arhīvā) VAI izdruku no LUIS par iepriekš apgūtajiem kursiem (var saņemt pie programmas studiju metodiķei);

- ja iepriekš studēts citā augstskolā un vēlaties pielīdzināt iepriekš apgūtos kursus, augstākās izglītības iestādes dokumenta kopiju, kas apliecina studiju kursu apguvi, un tā tulkojumu angļu valodā;

- kā arī augstākās izglītības iestādes apstiprinātu katra atzīstamā studiju kursa aprakstu latviešu vai angļu valodā, ja tie pilnā apjomā nav pieejami augstskolas mājaslapā vai LU Informācijas sistēmā (turpmāk – LUIS). 

 

2. Reģistrācijas nedēļas laikā tiek veikta Jūsu apgūto kursu pielīdzināšana šobrīd spēkā esošās LU studiju programmas kursiem.Tiek pārskatīta arī iepriekšējo studiju laikā veiktā citā augstskolā apgūto kursu pielīdzināšana, ja tāda ir bijusi. No 2022.gada pavasara semestra iepriekš apgūto kursu atzīšana ir maksas pakalpojums (SZF maksa tiek piemērota, ja tiek atzīti citā augstskolā vai citā studiju programmā apgūti kursi). Sīkāku informāciju jautāt studiju programmas metodiķei.

Sagatavoto pielīdzinājumu un provizorisko studiju plānu Jūs saņemat E-pastā  un izdarat izvēli par studiju turpināšanu/neturpināšanu LU, un par savu lēmumu informējat studiju metodiķi.

 

3. Ja izvēlaties turpināt studijas LU, metodiķe nosūta Jums:

- iesnieguma veidlapu (1), kas nepieciešama lai atjaunotos studijām. Jūs to aizpildāt un neparakstītu nosūtat metodiķei pārbaudei, E-pastam pievienojot pases vai ID kartes (abas puses) kopiju;

 - veidlapu iesniegumam (2) par atjaunošanos studijām pēc eksmatrikulācijas. Iesniegums jāsagatavo, norādot iepriekš ar programmas direktoru saskaņotu studiju formu (klātiene/neklātiene) un studiju semestri.

 

Metodiķe pārbauda iesniegumus, pievieno uzņemšanas informāciju un nosūta Jums iesniegumus atpakaļ parakstīšanai ar E-parakstu. Jūs iesniegumus parakstāt ar E-parakstu un atsūtat metodiķei atpakaļ,

PIEVĒRSIET UZMANĪBU! Šajā brīdī  jāsamaksā reģistrācijas maksa 35,- eiro, ko varēs izdarīt caur internetbanku (rekvizīti LU mājas lapā) (3). Lūdzu maksājuma uzdevumā norādīt: reģistrācijas maksa studijām, vārds, uzvārds, personas kods, studiju programmas nosaukums. Maksājuma uzdevuma kopija jāatsūta metodiķei uz E-pastu.

 

Jāgaida paziņojums E-pastā par to, ka līgums ir sagatavots  un tas jāparaksta ar E-mobile parakstu.

 

4. Jāsamaksā daļa studiju maksas, lai varētu Jūs imatrikulēt.

 

5. Kad būsiet atjaunots studijām, lai noformētu Studenta apliecību jāsazinās ar LU Studentu Servisu departamentu Studentu.Serviss@lu.lv .

 

6. Piekļuvei LUIS profilam, E-studijām, MS Teams u.c. izmantojams iepriekš piešķirtais lietotājvārds un parole. Paroli iespējams atjaunot KLIKŠĶINOT ŠEIT (sadaļā PALĪDZĪBA).

 

7. Reģistrācija uz kursiem. Lai reģistrētos uz uz studiju kursiem, jāraksta atbilstošs iesniegums. Lai saņemtu iesnieguma veidlapu jāraksta studiju metodiķei. Aizpildītu iesniegumu parakstāt ar e-parakstu un nosūtat metodiķei. 

  1. Pieteikuma un reģistrācijas veidlapa uzņemšanai vēlākos studiju posmos (veidlapa pie metodiķes)
  2. iesniegums adresēts direktorei (veidlapa pie metodiķes)

EUR maksājumiem: Luminor Bank AS Latvijas filiāle, Kods: RIKOLV2X, Konta numurs: LV10RIKO0000082414423