25. novembrī prof. V. Zelče ar piekšlasījumu ""Latviešu Avīzes" - 200" uzstājas Liepājas pilsētas Centrālās zinātniskās bibliotēkas Kurzemes bibliotekāru konferencē