Viespasniedzēja, Mg. sc. pol.
LinkedIn

agnija.antanovica@gmail.com

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes doktora studiju programmas doktorante, kuras galvenās pētnieciskās intereses saistītas ar politikas un dzimtes pētīšanu.

Docētie studiju kursi

Politika un dzimte

Nozīmīgākās publikācijas

Antanoviča, A. (2021). Sabiedrības viedokļa ietekme uz sieviešu politisko pārstāvniecību: Latvijas gadījums pasaules situācijas kontekstā. Mundus et. Idea. Homo. Communitas. Sciens, 8–24. https://doi.org/10.22364/lu.szk.2.rk.01

Antanoviča, A. (2019). Sieviešu politiskā reprezentācija Latvijā: Sistēmisko un kultūras elementu ietekme uz sieviešu pārstāvību parlamentā.Maģistra darbs.https://dspace.lu.lv/dspace/handle/7/47996

Pētniecības tēmas

Politika un dzimte, sieviešu politiskā pārstāvība