PhD
ORCID
Web of Science ResearcherID
Academia.edu

aivita.putnina@lu.lv

Asociētā profesore, vadošā pētniece

Antropoloģijas studiju nodaļas vadītāja

Kultūras un sociālās antropoloģijas BSP un MSP direktore

Antropoloģijas izglītību ieguvusi Vītauta Dižā Universitātē Kauņā un Kembridžas Universitātē Lielbritānijā. Strādājusi arī daudzos pētnieciskos projektos par ģimeni, dzimti, sabiedrības līdzdalību, pilsētas plānošanu, biotehnoloģijām, seksuālo un reproduktīvo veselību, vardarbības novēršanu, kultūrprocesu. Konsultējusi starptautiskās un valsts institūcijas ārējās komunikācijas, kultūrpolitikas, sabiedrības integrācijas un nacionālās plānošanas jautājumos, kā arī sabiedriskās organizācijas dzimumu līdztiesības un vardarbības novēršanas jautājumos. Izveidojusi antropoloģijas studiju programmas LU un pirmo antropoloģijas studiju nodaļu Latvijā.

Zinātnisko publikāciju Hirša indekss   

Scopus 2

WoS 2

Docētie studiju kursi

BSP:

 • Ievads bioloģiskajā antropoloģijā 4 KP
 • Bakalaura darba seminārs 2 KP
 • Ievads kultūras un sociālajā antropoloģijā 4 KP
 • Antropoloģijas lauka darbs I 6 KP

MSP:

 • Antropoloģijas metodes un pētījuma ētika 2 KP
 • Biotehnoloģijas un sabiedrība 2 KP
 • Slimības un veselības antropoloģija 2 KP
 • Burdjē prakses un aģentūras teorija 2 KP
 • Antropoloģijas lauka darbs II 4 KP
 • Vīrieši un sievietes sabiedrībā 4 KP
 • Sociālās un kultūras teorijas 4 KP
 • Postmodernisms un antropoloģija 4 KP

Nozīmīgākās publikācijas

 1. Putniņa, Aivita. (Ne-)redzamās sievietes: dzimte un kalpošana luteriskajā baznīcā / Aivita Putniņa, Dace Balode. Citētie darbi: 199.-200. lpp.  // Reliģiski-filozofiski raksti Nr. 29 (2021), [176.]-203. lpp. , ISSN 1407-1908.
 2. Putniņa, Aivita. Meeting the challenges of the 21st century: Social change and the family// Social Work and Social Sciences Review Vol.21, N 2(2020), p.46-57, ISSN 1746-6105 (WoS)
 3. Hamilton, Gareth. Word élite? Latvia, national identity and the pandemic / Gareth Hamilton, Aivita Putnina // Allegra lab (elektronisks resurss) 1 lp. ,  ISSN 2343-0168.
 4. Putniņa, Aivita. Partnerattiecības, ģimeņu veidošanās un to stabilitāte / Aivita Putniņa. (III. Tautas ataudzes norišu pārmaiņas). Bibliogr.: 144.lpp.  // Tautas ataudze Latvijā un sabiedrības atjaunošanas izaicinājumi = Population Reproduction and Challenges for Renewal of Society in Latvia Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2019 135.-144.lpp. DOI: 10.22364/talsai.14 , ISBN 9789934184109.
 5. Putniņa, Aivita. Pētījums par procesu atkarību (azartspēļu, sociālo mediju, datorspēļu atkarība) izplatību Latvijas iedzīvotāju vidū un to ietekmējošiem riska faktoriem / Aivita Putniņa, Artūrs Pokšāns, Māris Brants. Rīga : Veselības ministrija 2019. 157 lpp. , ISBN 9789934884511.
 6. Putniņa, Aivita. The life and journey of the gender concept in Latvia: some anthropological observations / Aivita Putniņa. (1. Dzimte un tulkošana. Dzimte tulkošanā). References: p.73-74  // Dzimte un tulkošana : rakstu krājums / sast. Irina Novikova Rīga : LU Akadēmiskais apgāds, 2018 P.65-[75]. ISBN 9789934183690.
 7. Putniņa, Aivita. Pētījums par pacientu apmierinātību ar veselības aprūpes pakalpojumu kvalitāti / Aivita Putniņa, Māris Brants Rīga : Nacionālais veselības dienests 2018. 222 lpp., ISBN 9789984837468.
 8. Putniņa, Aivita. Situation analysis of child maltreatment prevention in Latvia / Aivita Putniņa, Alise Skrastiņa ; World Health Organization. Copenhagen : WHO Regional Office for Europe UN City, 2018. 40 p.
 9. Putniņa, Aivita, Anthropology as Necessary Unlearning// Etnoloska Tribina Vol. 47, N 40 (2017), p.29-32  (Wos)

Pētniecības tēmas

Ģimenes un dzimtes antropoloģija, sabiedrības līdzdalība, pilsētas plānošana, biotehnoloģijas, seksuālā un reproduktīvā veselība, vardarbības novēršana un nevardarbība