Lektors
Mg.sci.soc., Dr.h.c. 
Latvijas Nacionālās bibliotēkas direktors

andris.vilks@lnb.lv

Vadošais Latvijas bibliotēku nozares speciālists. A.Vilks ir sekmējis un turpina sekmēt Latvijas Nacionālās bibliotēkas projekta Gaismas pils attīstību, kas ietver sevī bibliotēkas jaunās ēkas celtniecību, Gaismas tīkla un Nacionālās Digitālās bibliotēkas izveidi. Aktīvi piedalās dažādu valsts un starptautiskā mēroga organizāciju darbā. A.Vilks ir UNESCO komunikācijas un informācijas programmas „Pasaules atmiņa” Latvijas Nacionālās komitejas vadītājs, Latvijas Zinātņu akadēmijas Goda loceklis, Cicerona Balvas, Imanta Ziedoņa fonda “Viegli” balvas “Laiks Ziedonim” nominācijā par dzīvi literatūrā “Bize” un Latvijas Grāmatizdevēju asociācijas Balvas par mūža ieguldījumu grāmatniecībā laureāts.

Docētie studiju kursi

Informācijas institūciju pārvaldība; Efektīvi bibliotēkas un informācijas pakalpojumi; Bibliotēku sistēmpolitika.

Jaunākās publikācijas

Nozīmīgākās publikācijas

  • Kolportāža Latvijā līdz 1917. gadam // Bibliotēku zinātņu aspekti. – R. – 1986. – 105.-28. lpp.

  • Tirdzniecība ar latviešu grāmatām // Bibliotēku zinātņu aspekti: Grāmata latviešu sabiedrībā. 1856 – 1870. – R. – 1987. – 72.-90. lpp.

  • Recommendations of the Riga Conference on Censorship // Libraries and Democracy: The Responsibilities of State, Local Authorities and Professionals. Proceedings of the Internantional Conference. – [Strasbourg, 1998].- p. 97-104.

  • Strategic planning for  IT at the National Library  of  Latvia // IT and Global Digital Library Development. Proceedings of the 11th International Conference on New Information Technology, Taipei, Taiwan, Aug. 18-20, 1999. - W. Newton, MA: MicroUse Information, 1999.- p.429-437.

  • The Development of Unified Library Information Network in Latvia // Libraries and Associations in the Transition World: New Technologies and New Forms of Cooperation. Conference Proceedings.- Moscow, 2002. Vol.1: p. 47-51.

  • New public libraries. New approaches in Latvia // New buildings and new developments in the academic libraries and the public libraries of Baltic Sea Area: Proceedings from the 6th Symposium of Bibliotheca Baltica in Copenhagen, 18 – 21 September, 2002. Copenhagen: The Royal Library, 2003. p. 88-98.

  • e-Culture in Latvia // „Culture; from Information to knowledge. The role of culture in the knowledge based society”: Proceedings from the International Conference in Moscow, 7 – 9 April, 2003.

  • Vilks, Andris. Andris Vilks: Director of the National Library of Latvia. No: Lo, Patrick, Cho, Allan, Chiu, Dickson K.W. World´s Leading National, Public, Monastery and Royal Library Directors: Leadership, Management, Future of Libraries. Berlin : De Gruyter, 2017. 63.-78.lpp. ISBN 9783110530834.

  • Vilks, Andris. Nacionālās bibliotēkas krājums, funkciju atdzimšana un iespējas. No: Latvijas Nacionālā bibliotēka : arhitekts Gunārs Birkerts = National Library of Latvia : architect Gunnar Birkerts. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2015. 45.-51.lpp. ISBN 9789934144875.

  • Vilks, Andris. Izstādes “1514. Grāmata. 2014” ideja un tapšana. Ievadvārdu vietā / The exhibition “1514. Book. 2014”: The idea and its realisation. In lieu of an introduction. No: Manas grāmatas, mans laiks 1514: izstādes “1514.Grāmata.2014” katalogs, Latvijas Nacionālā bibliotēka, Rīga, 1.7.2014.-31.3.2015 = My books, my time 1514: catalogue of the exhibition “1514.Book.2014”, National Library of Latvia, Riga, 1.7.2014.-31.3.2015. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka, 2015. 11.-20.lpp. ISBN 9789984850320.

Ārpus akadēmiskās telpas

Plašas mājas bibliotēkas īpašnieks. Seko līdzi aktuālajiem iekšpolitikas un ārpolitikas jautājumiem. Interesē vēsturisko romānu lasīšana, grāmatniecības vēsture, Latvijas kultūrvietu apceļošana, pasaules virtuve.