Zinātniskā asistente

 

Google Scholar
LinkedIn
ResearchGate
ORCID

Anete Butkēviča ieguva bakalaura un maģistra grādus socioloģijā un patreiz ir grāda pretendente socioloģijā, Latvijas Universitātē (LU). Promocijas pētījumā pievēršas skolotāju profesionālās darbības vērtēšanai un tās jēgpilnai sasaistei ar nepieciešamo profesionālo pilnveidi efektīvākai skolas līmeņa attīstības mērķu sasniegšanai aktuālu 21. gadsimta izglītības satura reformu kontekstā Latvijas un citās izglītības sistēmās. Kopš 2017. gada strādā par zinātnisko asistenti LU Starpnozaru izglītības inovāciju centrā empīrisko pētniecisko projektu sagatavošanā, asistēšanā, ir 15 zinātnisko publikāciju autore/līdzautore. Paralēli pētnieciskajam darbam Anete docē lekcijas socioloģijā, organizāciju socioloģijā, sociālo zinātņu terminoloģijā angļu valodā un kvalitatīvajā pētījumu metodoloģijā LU Sociālo zinātņu fakultātē.

Docētie studiju kursi

 • Kvalitatīvo pētījumu metodes socioloģijā 6KP
 • Terminology of Social Sciences (angļu valodā) 2KP
 • Sociology (angļu valodā) 2KP
 • Sociological Study of Organizations" (angļu valodā) 2KP

Nozīmīgākās publikācijas

 • Butkēviča, A., & Zobena, A. (2016). Teacher Leaders as Agents of Innovation Diffusion. 10th International Scientific Conference "Rural Environment, Education, Personality" proceedings (pp. 56-62). Raksts prezentēts Jelgavā, Latvijā 12-13.05. 2017. Available at: http://llufb.llu.lv/conference/REEP/2017/Latvia-Univ-Agricult-REEP-2017_proceedings.pdf  

 • Namsone, D., Čakāne, L., France, I., & Butkēviča, A. (2016). Lesson-based Professional Development: Helping Primary Teachers Teach 21st Century Skills. ICERI 2016 proceedings (pp. 3892-3902), 14-16.11.2016. Seville, Spain. Abstract available at: https://library.iated.org/view/NAMSONE2016LES

 • Butkēviča, A. (2018). Goal Management & Teacher Competence Development in Schools.  In Daniela, L. (Ed.) Innovations, technologies and research in education (pp. 199-214). Cambridge Scholars Publishing. Raksts prezentēts ATEE (Association for Teacher Education in Europe) pavasara konferencē Rīgā, Latvijā 12-13.05.2017. Abstract available: https://www.cambridgescholars.com/innovations-technologies-and-research-in-education

 • Butkēviča, A., Zandbergs, U., Namsone, D., & Briķe, S. (2018). Exploring the Input of Competence Assessment to Goal-setting in Various Types of Organizations. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume VI (pp. 130-141). Raksts prezentēts Rēzeknē, Latvijā 25-26.05.2018. http://dx.doi.org/10.17770/sie2018vol1.3280

 • Zandbergs, U., Namsone, D., & Briķe, S., Butkēviča, A. (2018).  Model of Linking Organization Goals to Employee Competence Management for Formal and Non-formal Education Providers. 13th International Baltic Conference on Databases and Information Systems, July 01-04.07.2018, Trakai, Lithuania. Available: http://ceur-ws.org/Vol-2158/paper8.pdf

 • Čakāne, L., Butkēviča, A. (2018). Inovāciju pārnese skolā un starp skolām. D. Namsone (Ed.), Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds  https://doi.org/10.22364/ml.2018.10

 • Namsone, D. Čakāne, L., Volkinšteine, J. & Butkēviča, A. (2018).  Kā novērtēt skolotāju sniegumu un mērķtiecīgi pilnveidot skolotāju prasmes.  D. Namsone (Ed.), Mācīšanās lietpratībai. Rīga: Latvijas Universitātes Akadēmiskais apgāds.  https://doi.org/10.22364/ml.2018.7

 • Namsone, D. Čakāne, L., Butkēviča, A. (2018). Kompetenci attīstoša mācīšanās: Ieteikumi izglītības politikas un rīcībpolitikas veidotājiem. Latvijas Universitāte, Starpnozaru izglītības inovāciju centrs, Rīga, Latvia. Pieejams: https://ej.uz/jq28

 • Bērtule. D., Dudareva, I., Namsone, N., Čakāne, L., Butkēviča., A. (2019). Framework of Teacher Performance Assessment to Support Teaching 21st Century Skills. Proceedings of the 13th annual International Technology, Education and Development Conference INTED 2019 (p. 5742-5752). 10.21125/inted.2019.1410 https://library.iated.org/view/BERTULE2019FRA

 • Saleniece, I., Namsone, D., Čakāne, L., Butkēviča, A. (2019). Towards a context-specific school leadership competence framework: a case study of Latvia. Proceedings of the ATEE spring conference, 7-8.06.2019. Riga, Latvia. https://www.researchgate.net/profile/Linda-Daniela/project/ATEE-Spring-Conference-2019-Innovations-technologies-and-research-in-education/attachment/5dcff6633843b09383915ded/AS:825853030174737@1573910114993/download/Proceedings_ATEE+Spring+conference_2019.pdf#page=484

 • Butkēviča, A., Dudareva, I., Namsone, D., Zandbergs, U., Čakāne, L., Bērtule. D. (2019). Designing and Piloting Online Tests as Part of Teacher Competence Assessment. SOCIETY. INTEGRATION. EDUCATION. Proceedings of the International Scientific Conference, Volume V (pp. 333-343)  Raksts prezentēts Rēzeknē, Latvijā, 24.05.2019. http://dx.doi.org/10.17770/sie2019vol5.3846

 • Butkēviča, A., Čakāne, L., Dudareva, I., Namsone, D. (2019). Piloting a teacher competence development model in schools. Proceedings of the ATEE spring conference. Raksts prezentēts Rīgā, Latvijā 07-08.06.2019. http://dspace.lu.lv/dspace/bitstream/handle/7/49050/ATEA_proceedings_2019.pdf?sequence=5#page=537

 • Dudareva, I., Namsone, D., Butkēviča, A., Čakāne, L. (2019). Assessment for identifying teacher competence gap in the context for improving teaching 21st century skills. the 12th annual International Conference of Education, Research and Innovation (ICERI), Seville, Spain, 11-13.11.2019. https://library.iated.org/view/DUDAREVA2019ASS

 • Namsone, D. Čakāne, L. Butkēviča, A. (2021). Identification of professional development needs of a group of teachers for attaining school goals. The 19th Biennial EARLI Conference, Education and Citizenship: learning and instruction and the Shaping of Futures, 23rd - 27th August, 2021 https://earli.org/sites/default/files/2017-03/BookofAbstractsandSummaries.pdf

 • Dudareva, I., Namsone, D., Butkēviča, A., Čakāne, L. (2021). Teacher competence gap identification by using an online test. Proceedings of the 15th annual International Technology, Education and Development INTED online Conference, 8th-9th of March, 2021 https://library.iated.org/view/DUDAREVA2021TEA

Pētniecības tēmas

 • Skolotāju formatīvā vērtēšana
 • Fenomenoloģija
 • Organizāciju pētniecība