Dr.Geogr.,
Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra Iekšzemes ūdeņu nodaļas vadītājs/projekta LIFE GoodWater IP vadītājs

janis.sire@lu.lv

Divkārtējs Kristapa Morberga stipendijas laureāts (2003./2004., 2006./2007.akad. gads), Jāņa un Elfrīdas Rutku stipendiāts (2004. g.), LZA jauno zinātnieku balvas laureāts (2006. gads).

 

Docētie studiju kursi

Vides un ilgtspējīgas attīstības pamati; Vides zinātnes pamati.

Jaunākās publikācijas

  • Ikkere L.E., Perkons I., Sire J., Pugajeva I., Bartkevics V. (2018) Occurrence of polybrominateddiphenyl ethers, perfluorinated compounds, and nonsteroidal anti-inflammatory drugs in freshwater mussels from Latvia, Chemosphere, 213, pp. 507-516.

Nozīmīgākie īstenotie projekti

  • Eiropas Komisijas LIFE Vides programmas līdzfinansēts projekts „Latvijas upju baseinu apsaimniekošanas plānu ieviešana laba virszemes ūdens stāvokļa sasniegšanai” (LIFE GOODWATER IP).

Ārpus akadēmiskās telpas

Paraplanierisms, kalni, laivošana, tūrisms.