Docente, SPPI pētniece

laura.ardava@lu.lv
Lauvas iela 4, 407. telpa

Latvijas Trešās atmodas pētniece. Izstrādājusi publikācijas arī dzimtes studiju, medijpratības un Latvijas kolektīvās atmiņas un nacionālās identitātes jomās. Ievērojama pieredze zinātnes komunikācijā Latvijā. Daudzskaitlīgu populārzinātnisku publikāciju autore. Vērā ņemama starptautiskā pieredze, piedaloties zinātniskās konferencēs, kā arī līdzdarbojoties vairākos ASV pētniecības projektos.

Docētie studiju kursi

 • Komunikācijas teorija, modeļi un prakse
 • Mediju teorijas
 • Komunikācijas teorijas
 • Komunikācijas vide Baltijā
 • Komunikācijas vide Latvijā
 • Mārketinga komunikācija

Jaunākās publikācijas

 • Eglitis, Daina, Ardava-Abolina, Laura & Zitmane, Marita. (2021). Gender and the Democratic Paradox in Latvia. In: Fábián, Katalin, Johnson, Janet Elise & Lazda, Mara (eds). The Routledge Handbook of Gender in Central-Eastern Europe and Eurasia. Pieejama iepriekšpasūtījumā: ŠEIT.

 • Laura Ardava-Abolina & Jurijs Nikisins.(2021). Social Memories of Transformative Events in Postcommunist Latvia: Ethnic and Generational Dimensions. In: Salmi-Niklander, Kirsti, Laine, Sofia, Salmesvuori, Päivi, Savolainen, Ulla & Taavetti, Riikka (eds). Friction, Fragmentation, and Diversity: Localized Politics of European Memories. Pieņemta publicēšanai izdevniecībā Amsterdam University Press.

Nozīmīgākās publikācijas

 • Zelče, Vita & Ardava, Laura (2017). Medijpratība. Vai Latvijas ilgtspējīgas attīstības kods postpatiesības laikmetā? Grām.: Holma, Baiba (red.). Latvija. Pārskats par tautas attīstību 2015/2016. Dzīves meistarība un informācijpratība. Rīga: LU Sociālo un politisko pētījumu institūts. 79.–94. lpp.
 • Ardava, Laura (2017). The Social Memory of the January 1991 Barricades and Commemorative Discourse in the Media of Latvia. In: Jundzis, Tālavs. (red.). The Barricades: Civil Resistance to Anti-democratic Rule and Lessons Learned. Rīga: LZA Baltijas stratēģisko pētījumu centrs. P. 67-75.
 • Eglitis, Daina & Ardava, Laura (2017). Challenges of a Post-Communist Presidency: Vaira Vike-Freiberga and the Leadership of Latvia. In: Montecinos, Veronica (ed.). Women Presidents and Prime Ministers in Post-Transition Democracies. London: PALGRAVE. P. 259-276.
 • Eglitis, D. S., Ardava, L. (2014). Commemoration and Contestation: The Politics of Memory in the Baltic Countries. In: Bernhard, Michael & Kubik, Jan. (eds). Twenty Years After Communism: The Politics of Memory and Commemoration. New York: Oxford University Press. P.123–145.
 • Eglitis, Daina & Ardava, Laura (2012). The Politics of Memory: Remembering the Baltic Way 20 Years after 1989. Europe–Asia Studies, 64(6), 1033–1059.
 • Ardava, Laura, Bērziņš, Didzis, Siliņa, Gita (2011). Karavīru dienasgrāmatas: vēstures pētniecības avots, subjektīva pagātnes liecība un atspīdums mūslaiku sociālajā atmiņā. Grām.: Neiburgs, Uldis & Zelče, Vita (red.). Divas puses. Latviešu kara stāsti. Otrais pasaules karš karavīru dienasgrāmatās. Rīga: Mansards. 83.–108. lpp.

Ārpus akadēmiskās telpas

Aizraujas ar detektīvseriālu skatīšanos. Kopā ar diviem dēliem apbrīno dažādu spēkratu vēsturi, daudzveidību un tehniskās iespējas.