Mg.sc.soc.
ORCID
LinkedIn
Academia.edu

martins.pricins@lu.lv

doktora grāda pretendents komunikācijas zinātnē

pasniedzējs, zinātniskais asistents Sociālo un politisko pētījumu institūtā

Politiskās komunikācijas un mediju pētnieks. LZA Mediju un komunikācijas nozares terminoloģijas apakškomisijas dalībnieks. Piedalās starptautiskās un vietējās zinātniskās konferencēs un projektos, kas saistīti ar dažāda līmeņa vēlēšanu kampaņu, mediju, dezinformācijas, sazvērestības teoriju un medijpratības pētniecību. Strādājis vadošos Latvijas plašsaziņas līdzekļos, vadījis medijpratības pasākumus un veidojis videoraidījumus. Publiskajā vidē skaidro ar dezinformāciju, medijiem un medijpratību saistītos jautājumus.

Docētie studiju kursi

  • Ievads komunikācijas studijās
  • Ievads komunikācijas zinātnē
  • Komunikācijas teorijas

Nozīmīgākās publikācijas

  1. (apstiprināta publicēšanai 2022.g. jūlijā) Šuminas, A., Pričins, M., Toode, Ü., Januškevičiūtė, J. (2022). European Parliament Election Campaign 2019: A Baltic States’ Perspective. In: Novelli, E., Johansson, B., Wring, D. Political Advertising in the 2019 European Parliament Elections. Palgrave.
  2. Pričins, M. (2021). Sazvērestības teoriju lokalizācijas piemēri sociālās tīklošanās vietnē "Facebook" / Examples of Localization of Conspiracy Theories on the Social Networking Site "Facebook". In: Zelče, V. (red.). Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference, 2021. gada 25. un 26. februāris. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”: kopsavilkumi = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 25 and 26, 2021. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia”: Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. 49.-50. lpp. DOI:10.22364/luszk.79.szf.01
  3. Pričins, M. (2021). When Social Media Doesn’t Determine All: The Topics and Narratives of Latvian Political Parties on Facebook During the 2019 European Parliament Elections Campaign. Tripodos: Communication Vol. 49: Communication Flows in the European Elections: Amid Populism and Euroscepticism. p. 151-165. doi.org/10.51698/tripodos.2020.49p151-165
  4. Skudra, O., Tetarenko, A., Pričins, M. (2019). “Latvia”. In: Novelli, E., Johansson, B. (ed.). 2019 European Elections Campaign: Images: Topics, Media in the 28 Member States. Brussels, ©European Union. PE 637.961. pp. 159-166. Available: https://www.electionsmonitoringcenter.eu/media/2019-european-elections-campaign-pdf?at=1
  5. Pričins, Mārtiņš. (2017). Negatīvisms kā stratēģiskās komunikācijas elements 2017. gada pašvaldību vēlēšanās Rīgā. Zin. red. Atis Kapenieks. Valmiera: Vidzemes Augstskola, 88.-94. lpp. : il. , Pieejams: va.lv/sites/default/files/Studentu%20konferences%20rakstu%20kr%C4%81jums%202017_%C4%ABstais.pdf ISBN 9789984633404

Pētniecības tēmas

politiskā komunikācija, vēlēšanu kampaņas, dezinformācija un maldinoša informācija, sociālie mediji, komunikācijas teorijas, medijpratība

Ārpus akadēmiskās telpas

Improvizācijas teātra aktieris, basketbola un F1 fans