LU socioloģijas profesors un socioloģijas doktora programmas direktors
ORCID
ResearchGate
Hirša indekss - 14

talis.tisenkopfs@lu.lv
talis.tisenkopfs@bscresearch.lv
www.bscresearch.lv​​​​​​​

Zinātniskā institūta Baltic Studies Centre direktors un vadošais pētnieks, LU socioloģijas profesors un socioloģijas doktora programmas direktors. Doktorantu, pēcdoktorantu un M. Sklodovskas-Kirī agrīnās karjeras pētnieku zinātniskais vadītājs. T. Tisenkopfa specializācijas jomas ir lauku attīstība, pārtikas sistēmu analīze un inovāciju socioloģija. T. Tisenkopfs bijis COST programmas zinātniskās padomes loceklis (2015-2021), Eiropas Komisijas Kopīgā pētniecības centra eksperts ilgtspējīgu pārtikas sistēmu ietvara politikas veidošanai (2021), bijis Eiropas Lauku socioloģijas asociācijas viceprezidents (2015-2017) un Eiropas Komisijas Direktorāta E Biotechnologies, Agriculture, Food eksperts lauksaimniecības zināšanu un inovāciju jautājumos (2010-2011).

Docētie studiju kursi

  • Starptautiskie salīdzinošie pētījumi (International comparative research)
  • Ilgtspējīga attīstība (Sustainable development)
  • Sociālie pētījumi: dizains, īstenošana, izmantojums (Social research: design, implementation, exploitation)

Jaunākās publikācijas

  • Pinto-Correia, T., Rivera, M., Guarín, A., Grivins, M., Tisenkopfs, T., Hernandez, P.A. (2021) Unseen food: The importance of extra-market small farm’s production for rural households in Europe. Global Food Security 30 (2021) 100563. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2021.100563 
  • Ovaska, U., Vihinen, h., Oostindie, H., Farinós, J., Hrabar, M., Kilis, E., Kobal, J., Tisenkopfs, T., Vulto, H. (2021) Network Governance Arrangements and Rural-Urban Synergy. Sustainability 2021, 13, 2952. https://doi.org/10.3390/su13052952  
  • Šūmane, S., Ortiz Miranda, D., Pinto-Correia, T., Czekaj, M., Duckett, D., Galli, F., Grivins, M., Noble, C., Tisenkopfs, T., Toma, I., Tsiligiridis, T. (2020) Supporting the role of small farms in the European regional food systems: What role for the science-policy interface? Global Food Security. Available online 17 December 2020. 100433. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100433 
  • Tisenkopfs, T., Adamsone-Fiskovica, A., Kilis, E., Šūmane, S., Grivins, M., Pinto-Correira, T., Bjørkhaug, H. (2020) Territorial fitting of small farms in Europe. Global Food Security, 26. https://doi.org/10.1016/j.gfs.2020.100425  
  • Thorsøe, M., Noe, E., Maye, D., Vigani, M., Kirwan, J., Chiswell, H., Grivins, M., Adamsone-Fiskovica, A., Tisenkopfs, T., Tsakalou, E., Aubert, P-M., Loveluck, W. (2020) Responding to change: Farming system resilience in a liberalized and volatile European dairy market. Land Use Policy, 99. doi.org/10.1016/j.landusepol.2020.105029 
  • Tisenkopfs, T., E. Kilis, M. Grivins, A. Adamsone-Fiskovica (2019) Whose ethics and for whom? Dealing with ethical disputes in agri-food governance.  Agriculture and Human Values, 36(2), 353-364. https://doi.org/10.1007/s10460-019-09921-6 

Pētniecības tēmas    

Inovācijas un zināšanu procesi lauksaimniecībā, pārtikas sistēmu analīze, lauku reģionu un urbānās transformācijas, digitalizācijas sociālā un ekonomiskā ietekme.