LU SZF profesors, SPPI vadošais pētnieks, Latvijas Nacionālās bibliotēkas vadošais pētnieks, LU Bibliotēkas un LU Akadēmiskās bibliotēkas apvienotās padomes loceklis, LNB Zinātniskās padomes priekšsēdētājs
ORCID

viesturs.zanders@lu.lv
Lauvas iela 4, 400. telpa

Grāmatzinātnieks, viens no vadošajiem grāmatniecības un bibliotēku vēstures pētniekiem Latvijā.
                                                                      

Docētie studiju kursi

 • Latvijas grāmatniecības vēsture pasaules kultūras kontekstā
 • Grāmatzinātnes un grāmatniecības aktuālie diskursi
 • Grāmatniecības un bibliotēku vēsture
 • Bibliofilija un rokrakstu krājumi
 • Lasīšanas teorētiskie koncepti

Nozīmīgākās publikācijas

 • Zanders, V. (2021). Latviešu trimdas grāmatniecība (1945-1991) – izpētes vērtais alternatīvās attīstības modelis. Grām.: Zanders, V. (red.). Grāmata Latvijai ārpus Latvijas: kolektīvā monogrāfija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 328.-353. lpp. ISBN 978-9934-610-05-9

 • Zanders, V. (2021). Preses izdevumi kā dezinformācijas instruments Latvijā un trimdā (20. gadsimta 50.–60. gadi). In: Zelče, V. (red.). Latvijas Universitātes starptautiskā zinātniskā konference, 2021. gada 25. un 26. februāris. Sociālo zinātņu fakultāte. Sekcija “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana”: kopsavilkumi = 79th International Scientific Conference of the University of Latvia, February 25 and 26, 2021. Faculty of Social Sciences. Session “Jeopardizing Democracy through Disinformation and Conspiracies: Reconsidering Experience of Latvia”: Abstracts. Rīga: Latvijas Universitāte. 5.–10. lpp. DOI: 10.22364/luszk.79.szf.01 

 • Zanders, V. (2021). Grāmatniecība. Grām.: Spārītis, O. (sast.). Latvijas kultūras vēsture. Rīga: Jumava. 300.-319. lpp. ISBN 978-9934-20-479-1

 • Zanders, V. (2020). Cittautu literatūras tulkojumi trimdā 20. gs. 40.-50. gados. Letonica, nr. 42. 20-37. ISSN 1407-3110. DOI: 10.35539/LTNC.2021.0042.V.Z.0002.

 • Zanders, V. (2020). Dažas piezīmes par grāmatu lasīšanu 20. gadsimtā. Grām.: Lasīšanas pandēmija : esejas par lasīšanas vēsturi Latvijā. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.112.-123. lpp. ISBN 978-9984-850-95-5

 • Zanders, V. (2019). Latvijas Republikas (1918–1940) grāmatniecības izpētes bāze Latvijas Nacionālajā arhīvā. Grām: Grāmata un sabiedrība Latvijā līdz 1945. gadam / Latvijas Nacionālā bibliotēka. (Zinātniskie raksti; 4 (24)). Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka.164.-175. lpp. ISSN 1691-5941

 • Zanders, V. (2018). Grāmatniecība. Grām.: Ščerbinskis, V. (galv. red.). Nacionālā enciklopēdija. Latvija. Rīga: Latvijas Nacionālā bibliotēka. 672.-677. lpp. ISBN 978-9984-850-61-0

Pētniecības tēmas 

Latvijas grāmatniecības vēsture 19.-20. gadsimtā, trimdas latviešu grāmatniecība, Latvijas bibliotēku vēsturiskie krājumi, personības Latvijas grāmatniecības vēsturē un grāmatzinātnē.