docente, pētniece, Dr. art.
Komunikācijas zinātnes bakalaura studiju programmas direktore

zane.radzobe@lu.lv
Lauvas iela 4, 426. telpa

Kultūras reprezentāciju un kultūras mediju pētniece, viena no vadošajām teātra zinātnes speciālistēm Latvijā. Fulbright Visiting Scholar un AABS stipendiju ieguvēja, stažējusies Ņujorkas Universitātes pētniecības centrā. Gada balvas mākslas kritikā nominante, balvu “Kilograms kultūras” un “Gada nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē” kolektīvā nominante, balvas “Gada nozīmīgākie sasniegumi Latvijas zinātnē” kolektīvā ieguvēja. Starptautiskās teātra kritiķu asociācijas (AITC-IATC) ilggadēja biedre, Ziemeļvalstu teātra pētnieku asociācijas (ANTS) valdes locekle.

Docētie studiju kursi

Teksts, autors, žanrs; Ievads performatīvajās praksēs; Ievads teātra, kino un televīzijas kritikā; Komunikācija un populārā kultūra; Žurnālistikas kultūra; Komunikācija un kultūra; Ievads studijās un pētniecībā; Teātra kritikas interdisciplinārie aspekti; Masu kultūra un izklaides literatūra Latvijā.

Jaunākās publikācijas

  • Radzobe, Zane. (2021) Digitālais teātris un krīze Latvijas teātros. Pieņemts publicēšanai projekta “Latvijas mediju ekoloģija” kopkrājumā.
  • Radzobe, Zane. (2020) Theatre and Society: Socio-Political Processes and Their Portrayal in Latvian Theatre of the 21st Century. / Zane Radzobe // Contemporary Latvian Theatre Rīga: Zinātne, 2020, p. 8-23.
  • Radzobe, Zane. (2019) Performance as counter-memory: Latvian theatre makers' reflection on national history / Zane Radzobe  // Nordic Theatre Studies Vol. 31, N 1 (2019), p.92-107.

Nozīmīgākās publikācijas

  • Radzobe, Zane. (2019) Jaunākais latviešu teātris pasaules teātra kontekstā / Zane Radzobe // Latvija: kultūru migrācija Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2019, 615.-632.lpp.
  • Lasmane, Skaidrīte, Radzobe, Zane. (2018) Kultūras diskursu daudzveidība Latvijas medijos / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe // Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 391.-413.lpp.
  • Lasmane, Skaidrīte, Radzobe, Zane. (2018) Specializētie un nespecializētie kulrūras nozaru mediji / Skaidrīte Lasmane, Zane Radzobe // Zelče, V. (zina.red.) Latvijas mediju vides daudzveidība. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018, 239.-243.lpp.
  • Radzobe, Zane. (2018) 100 izcili Latvijas aktieri: 1. un 2.daļa. // 100 izcili Latvijas aktieri: 1. un 2. daļa. Rīga: LU Akadēmiskais apgāds, 2018

Dalība projektos

  • Vairāku simtu teātra recenziju autore žurnālam “Ir”, žurnālam “Teātra Vēstnesis”, portāliem Satori.lv, Kroders.lv.
  • Portāla Kroders.lv redaktore.

Ārpus akadēmiskās telpas

Profesionāli interesējas par teātri un kultūru. Teātra kritiķe, vairākkārtēja nacionālās teātra balvas “Spēlmaņu nakts” žūrijas priekšsēdētāja. Kultūras teorētiķe pēc izglītības, kurzemniece pēc pārliecības. Mīl dārzus, purvus, un dzīvi.