Š. g. 14. novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā svinīgi tika atklāts “Vienas jostas, viena ceļa iniciatīvas Ķīnas - Latvijas akadēmiskās sadarbības centrs”.

Š. g. 14. novembrī LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā svinīgi tika atklāts “Vienas jostas, viena ceļa iniciatīvas Ķīnas - Latvijas akadēmiskās sadarbības centrs”. 

 

 

Centra atklāšanā piedalījās LU Politikas zinātnes nodaļas sadarbības partnera - Ziemeļķīnas Zinātņu un tehnoloģiju institūta - (North China Institute of Science and Technology, NCIST) pārstāvju delegācija institūta viceprezidenta Wang Yonggao vadībā.

 

Šī centra misija ir stiprināt abu valstu sadarbību izglītības un zinātnes jomās. Ir iecerēts paplašināt un attīstīt jau aizsāktos sadarbības virzienus, kā arī veidot jaunus. Šobrīd notiek aktīvs darbs pie kopīgu akadēmisko projektu izstrādes, tai skaitā mācībspēku un studentu apmaiņas programmām, kā arī ieceres par sadarbību pētniecībā. Šīs aktivitātes nākotnē varētu veicināt abu valstu plašāku sadarbību tādās jomās kā kopīgas studiju programmas veidošana, apmācības Eiropas Savienības jautājumos, inovatīvu apmācības metožu sociālajās zinātnēs izstrāde, latviešu valodas apmācības, kas rezultātā veicinātu Latvijas un tās zinātnisko sasniegumu atpazīstamību Ķīnā.

 

Līdzīgs centrs kopš 2015. gada 18. septembra darbojas arī Ziemeļķīnas Zinātņu un tehnoloģiju institūtā. Pateicoties tam, jau šobrīd Ķīnas studentiem savu studiju ietvaros ir piedāvāta iespēja apgūt latviešu valodu, kā arī gūt plašākas zināšanas par Latvijas valsti, tās sabiedrību un kultūru. Asoc.prof. Iveta Reinholde stāsta,  ka: “centrs sniedz lielisku iespēju abiem sadarbības partneriem veidot kopīgus projektus un sniedz ieguldījumu studiju internacionalizācijā”.

 

Plašāka informācija par Centra darbību iegūstama  pie LU Politikas zinātnes nodaļas vadītājas asoc.prof. Ivetas Reinholdes elektroniski: iveta.reinholde@lu.lv .  

Dalīties