27. un 28. novembrī Latvijas Universitātes Mazajā Aulā notiks starptautiska projekta SEMPRE noslēguma konference. Konferenci atklās Labklājības ministrijas valsts sekretāra vietniece Jana Muižniece, Latvijas Universitātes rektors prof. Indriķis Muižnieks un projekta SEMPRE vadošā partnera Šlēsvigas-Holšteinas Diakonijas centra vadītājs Haiko Nass (Heiko Naß).   Projekta SEMPRE partneri nepilnu trīs gadu garumā strādāja ar dažādām sociāli atbalstāmām grupām – ilgstošiem bezdarbniekiem, bēgļiem, migrantiem, personām ar invaliditāti, personām, kas atbrīvotas no ieslodzījuma, personām ar zemu vai nepietiekamu izglītības līmeni, ģimenēm, kur bērnus audzina viens vecāks, senioriem un vielatkarīgām personām. Lauku reģionu vietējās sadarbības tīklos tika īstenoti mikroprojekti – aktivitātes un iniciatīvas, kurās aktīvi piedalās sociālo pakalpojumu saņēmēji. Šie mikroprojekti tiks prezentēti arī noslēguma konferencē, solot daudzveidību un saikni ar projektā iesaistītajiem sociālo pakalpojumu sniedzējiem un saņēmējiem.   Projekta SEMPRE noslēguma konferencē būs iespēja izprast un pārrunāt sociālās spēcināšanas nozīmi lauku reģionos, diskutēt gan par sociālās spēcināšanas individuālo un organizāciju dimensiju, gan attiecībā uz sabiedrību kopumā.     Konferences programmā
  • video intervija ar Pīteru Beresfordu (Peter Beresford),  pilsoniskās līdzdalības profesoru Eseksas Universitātē un sociālās politikas emeritēto profesoru Londonas Brunela universitātē;
  • diskusija par sociālo inovāciju lomu Eiropas teritoriālajā sadarbībā, kurā piedalīsies Katerīna Erdmengere (Katherina Erdmenger), Eiropas telpiskās attīstības politikas un teritoriālās kohēzijas nodaļas vadītāja Vācijas federālajā Iekšlietu, būvniecības un kopienas ministrijā;
  • projekta ietvaros īstenoto mikroprojektu prezentācijas.
  Pilna konferences programma    Projekta atklāšanas konference 2016. gadā notika Berlīnē, Vācijā, pēc projektā noieta pusceļa 2017. gadā konference tika rīkota Tallinā, Igaunijā. Lepojamies, ka noslēguma konference šoruden notiek Latvijā, Rīgā, Latvijas Universitātē.   SEMPRE ir ES Baltijas jūras valstu – Dānijas, Igaunijas, Latvijas, Lietuvas, Polijas, Somijas, Vācijas un Zviedrijas – projekts, kurā piedalās 16 partneri. Projekta mērķis ir spēcināt sociālo pakalpojumu sniedzējus un saņēmējus lauku apdzīvotās vietās, veicināt dialoga veidošanos, iesaistīšanu un iesaistīšanos sociālo pakalpojumu izveidē. Projekta uzdevums ir sniegt Baltijas jūras reģiona lauku teritoriju sociālo pakalpojumu sniedzējiem atbalsta rīkus pakalpojumu uzlabošanai un inovāciju veicināšanai. Vairāk par projektu: www.sempre-project.eu   Latviju projektā pārstāv trīs partneri: Latvijas Universitāte,
projekta vadītāja Anna Stepčenko, e-pasts: anna.stepcenko[at]lu.lv Liepājas Diakonijas centrs,
projekta vadītājs Mārtiņš Urdze, e-pasts: martin.urdze[at]gmail.com / tālr. 28 254 886 Vidzemes Augstskola, Vidzemes Augstskolas SEMPRE projekta LEN koordinatore Anna Broka, e-pasts: anna.broka[at]va.lv / tālr. 27 222 201

Dalīties