Š.g. 14. un 15. martā Liepājas Universitātē norisinājās 25. starptautiskā zinātniskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā”. Konferencē piedalījās arī Latvijas Universitātes (LU) Sociālo un politisko pētījumu institūta (SPPI) pārstāvji, kas prezentēja Latvijas Zinātnes padomes (LZP) pētnieciskā projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” pirmās iestrādnes.

Konferences “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” pirmās dienas darbakārtībā bija iekļauta īpaša projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” sekcija. Tajā sava pētnieciskā projekta teorētiskās un metodoloģiskās pieejas, kā arī pirmos datus jaunajā mediju ekoloģijas izpētes projektā demonstrēja LU SPPI pētnieki. Profesores Vitas Zelčes prezentācija bija veltīta mediju ekoloģijas teorētiskajām pieejām un mediju vēstures piemēriem. Viņa iztirzāja 19. gs. latviešu mediju ekoloģijas galvenos raksturlielumus. Komunikācijas zinātnes doktore, docente Marita Zitmane aplūkoja Latvijas mediju satura seksualizācijas iemeslus un sekas. Pētnieces Lauras Uzules prezentācija vēstīja par Latvijas mūsdienu reģionālo mediju ekoloģijas problēmām un to risinājumiem. Savukārt pētnieks Renārs Felcis, balstoties Nacionālo elektronisko plašsaziņas padomes 2018. gada pētījuma par iedzīvotāju interesēm, dienaskārtību un uzticēšanos medijiem datiem, analizēja Latvijas iedzīvotāju mediju patēriņa tehnoloģiju komplektus.

Projekta “Latvijas mediju ekoloģija” vadošā pētniece, LU emeritētā profesore Skaidrīte Lasmane uzstājās starptautiskās konferences plenārsēdē un klātesošos iepazīstināja ar savu pētījumu “20.–30. gadu mediju vides atveidojums Edvarta Virzas publicistikā”.

Šogad Liepājas Universitātes rīkotā starptautiskā konference “Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā” pulcēja kopskaitā 101 dalībnieku – pieredzes bagātus pētniekus, nozares praktiķus, studentus un arī kolēģus no Lietuvas un Igaunijas. Divu dienu laikā zinātniskie referāti izskanēja 23 sekcijās, norisinājās seminārs par kultūrpolitiku un kultūrprocesu Liepājā, kā notika jaunu zinātnisko grāmatu prezentācijas.

Dalīties