Latvijas Zinātnes padomes (LZP) pētnieciskā projekta „Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” Latvijas Universitātes Sociālo un politisko pētījumu institūta pētnieki devās uz 13. Baltijas studiju konferenci Gdaņskas universitātē Polijā "13th Conference on Baltic Studies in Europe 2019: Baltic Solidarity". Konferences tēma šogad bija veltīta Baltijas valstu solidaritātei. Četru dienu laikā pētnieki piedalījās sekcijās, kas veltītas politikai, kultūrai, sabiedrībai un citiem zinātnē aktuāliem tematiem. Vairākas sekcijas konferencē tika veltītas medijiem.

Projekta pētnieki ar saviem ziņojumiem piedalījās Latvian News Media sesijā, kas bija veltīta dezinformācija, mediju autoritātes graušanai un medijpratībai – Disinformation and Media Bashing. Komunikācijas zinātnes doktorants Raivis Vilūns konferencē piedalījās ar referātu Hard News and Tabloid Stories Side By Side in Leading.  R.Vilūns prezentācijā runāja par digitālo mediju pētniecības izaicinājumiem, transformācijām, kas tehnoloģisko un ekonomisko spiedienu rezultātā, ietekmē mediju saturu, kā arī prezentēja pilotpētījuma rezultātus par to kā Latvijas digitālās telpas populārākajā medijā Delfi.lv sadzīvo tabloīdu un izklaides stila materiāli ar ziņām, kas vēsta par ekonomiku, politiku un citiem sabiedrībai būtiskiem aspektiem. Secināts, ka dažādu stila saturi, lai arī atrodas "zem viena medija", savā starpā reti, kad saskaras un lasītājs, kurš sācis lasīt izklaides materiālus, nedz automātiskos, nedz manuālos veidos netiek virzīts uz cita veida saturu. Mediju diskusijās, gan akadēmiskajā literatūrā izskanējušais apgalvojums, ka izklaides materiāli palīdz lasītāju "ievilkt" medija vietnē, kur tas var iepazīties ar dažāda veida saturu, bet R.Vilūns secina, ka Delfi.lv gadījumā, ja šāda migrācija no izklaides satura uz nopietno ziņu sadaļu, tad tā nav medija iniciēta un pašiem lasītājiem ir jāveic apzinātas darbības, lai atrastu citu saturu nekā to, ko viņš ir jau sācis lasīt.

Komunikācijas zinātnes doktore Klinta Ločmele zinātniskā konferencē  piedalījās ar  referātu "Disinformation Types in Correlation with Society's Media Litercy". K.Ločmele prezentācijas laikā norādīja uz potenciālajiem riskiem dezinformācijas atpazīšanā, kas izriet no Latvijas iedzīvotāju medijpratības pētījumiem. Ņemot vērā medijpratības un dezinformācijas jēdzienu nozīmīgo vietu gan pētnieku, gan politiķu un politikas plānotāju dienaskārtībā, arī konferences auditorija par izskanējušajām tēmām izrādīja lielu interesi un paneļa dalībniekiem bija iespēja atbildēt uz daudziem jautājumiem, tostarp, vienojoties uzskatā, ka sabiedrības medijpratības veicināšanai nepieciešama daudzlīmeņu rīcība un politikas plānotāju, mediju, NVO, izglītības iestāžu iesaiste kā nacionālā, tā visas Eiropas Savienības mērogā.

“Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” ir pētniecisks projekts plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē. Pētījuma mērķis ir izpētīt Latvijas mediju ekoloģijas situāciju, tās stipros un vājos posmus, it īpaši nepatiesas informācijas un tīšas dezinformācijas klātbūtni un ietekmi uz cilvēku ikdienu un lēmumiem. 

Dalīties