Labas ziņas visiem, kam vasara nobriedinājusi domu par studijām. Vēl viss nav  nokavēts! Latvijas Universitātes (LU) Sociālo zinātņu fakultātē (SZF) no 19. līdz 26.augustam studētgribētāji varēs pieteikties studijām četrās bakalaura un piecās maģistra studiju programmās.

Gaidīsim LU reflektantus ierodamies klātienē fakultātē Lauvas ielā 4, līdzi ņemot izglītību un personu apliecinošos dokumentus un kvīti par veiktu reģistrācijas maksu (30 EUR). 

Pieteikties studijām aicināti arī tie reflektanti, kuri uzņemšanā jūlijā izturēja konkursu un ieguva studiju vietu, bet dažādu iemeslu dēļ studiju līgumu tā arī nav noslēguši. Pat ja kārotajā studiju programmā pašlaik vairs nav pieejamas budžeta vietas, aicinām izvērtēt iespēju uzsākt studijas jau tagad par maksu un būt čakliem. Studiju programmās pastāv rotācija, kas nozīmē iespēju studentam ar teicamām sekmēm, jau nākamajā studiju kursā iegūt valsts finansētu budžeta vietu.

LU Sociālo zinātņu fakultāte (SZF) piedāvā uzsākt studijas

bakalaura programmās:

  • Informācijas pārvaldība (pieejamas arī budžeta vietas)
  • Komunikācijas zinātne – gan klātienē, gan neklātienē
  • Politikas zinātne
  • Socioloģija 

Pieteikumu pieņemšana studijāLU Sociālo zinātņu fakultātē, 219. telpā 
19., 20., 22., 23., 26. augustā plkst. 10:00 – 15:00.
21. augustā plkst. 15:00 – 19:00.

Augstākā līmeņa jeb maģistru studiju programmās:

  • Bibliotēkzinātne un informācija
  • Diplomātija
  • Komunikācijas zinātne
  • Politikas zinātne
  • Socioloģija

Pieteikumu pieņemšana studijām notiekLU Sociālo zinātņu fakultātē, 220. telpā.

19., 20., 21., 22., 23., 26. augustā plkst. 10:00 – 12:00 un 13:00 – 18:00.

Papildus iestājpārbaudījumu laiki un rezultātu paziņošana:

Studiju programma Datums Laiks Telpa Rezultātu paziņošana
Bibliotēkzinātnes un informācijas MSP 29. augusts 10:00 413. 29. augusts plkst. 17:00
Diplomātijas MSP 30. augusts 10:00 309. 30. augusts plkst. 13:00
Komunikācijas zinātnes MSP 27. augusts 17:00 208. 28. augusts plkst. 17:00
Politikas zinātnes MSP 30. augusts 11:00 323. 30. augusts plkst. 13:00
Socioloģijas MSP 29. augusts 10:00 203. 29. augusts plkst. 17:00

 

Studiju līgumu slēgšana – 30. augustā plkst. 10:00 – 12:00 un13:00 – 16:00. 

 

Dalīties