Šī gada 14.-18. jūlijā Indonēzijas galvaspilsētā Džakartā norisinājās YICGG 2019 (angl.Youth Innovative Competition on Global Governance). Tā ir starptautiska līmeņa konference, kuru organizēja Fudaņas Universitāte (Ķīna) sadarbībā ar ANO pārstāvniecību Ķīnā. Šī konference ik gadus pulcē studentus no vairāk kā 40 valstīm. Jau trešo gadu pēc kārtas dalībnieku vidū bija ar LU Politikas zinātnes nodaļas pārstāvji. Šogad tie bija: doktorantūras studente Malvīne Stučka, 3.kursa studente Marta Suharevska un 2.kursa students Miks Cepure. Jaunieši Indonēzijā prezentēja savu ideju par to, kā efektīvāk saglabāt neskartas upju ainavas un ekosistēmu pilsētvidē, uzsverot gan pilsētvides pielāgošanos upju dabīgajam tecējumam, gan nepieciešamību pēc arhitektūras izmaiņām, kā arī dažādu pušu iesaisti lēmumu pieņemšanas procesā pilsētvides izveidē. 

Kā viena no viesiem un radošo ideju vērtētājām bija uzaicināta Latvijas Universitātes Politikas zinātnes nodaļas vadītāja, asociētā profesore Iveta Reinholde, kas par konferenci izsakās šādi: “Tas, ka mūsu studenti tiek aicināti uz šāda veida starptautiskiem pasākumiem ir tiešs apliecinājums mūsu politikas zinātnes programmas kvalitātei, kas ir konkurētspējīga arī starptautiskā līmenī, jo, lai tiktu uz YICGG finālu ir jāiztur nopietna atlase’’.

Džakartā pavadīto laiku jauniešu raksturo dažādi. Malvīne, kura šāda veida konferencēs ir bijusi jau iepriekš, saka, ka šī konference ir atšķirīga no citām, jo norit aktīvs domāšanas process un ideju izstrāde ne tikai Latvijas komandas ietvaros, bet arī pasaules komandās, kurās ir iekļauti dažāda vecuma studenti no dažādām valstīm ar atšķirīgu izglītību. Tas ļauj gūt plašākas zināšanas un pieredzi. 

Marta norāda, ka YICGG 2019 konference ir devusi viņai pārliecību uzstāties lielas auditorijas priekšā, bet grupu darbs internacionālās komandās ļāvis uzzināt dažādu valstu jauno pētnieku atšķirīgo viedokli. Savukārt inovatīvie grupu pētījumi raisījuši Martai iedvesmu un vēlmi tālākai zinātniskai darbībai.

Miks konferencē pavadītās dienas raksturo, kā enerģijas un entuziasma pilnas, jo jauniešiem tiešām rūp nākotne un globālu problēmu risināšana. ‘’Lai sabraukušie jaunieši tiešām izstrādātu pamatotas un pārdomātas inovācijas un ieteikumus varbūt pietrūka laika, taču enerģija jauniešos bija, kas ļauj ticēt, ka daudzas labas idejas nākotnē tiks realizētas. Tāpat arī bija jūtams pieaicināto viesu/ tiesnešu profesionālisms un vēlme ieklausīties jauniešu idejās, kas, manuprāt, ir pats būtiskākais,’’ sacīja Miks.

Visi trīs jaunieši ir pārliecināti, ka šāda veida starptautiskas konferences ir lieliska platforma, kas ļauj dibināt kontaktus un stiprināt attiecības ar līdzīgi domājošiem cilvēkiem un organizācijām no visas pasaules, kā arī kopīgi veicināt kāda lieliska projekta realizēšanos. Jaunieši arī izsaka pateicību Politikas zinātnes nodaļai par atbalstu līdzdalībai šādā starptautiski nozīmīgā un interesantā pasākumā.

Dalīties