Gatavojoties jaunajam mācību semestrim, programmu direktori pieņems studentus sekojošos laikos:

Informācijas pārvaldības bakalaura studiju programmas direktore asoc.prof. Baiba Holma ceturtdien, 29. augustā plkst. 10.00 – 12.00

Komunikācijas zinātnes bakalaur studiju programmas direktore doc. Zane Radzobe otrdien, 27. augustā plkst. 13.00 – 14.00 un sestdien, 31. augustā no plkst.11.00, iepriekš vienojoties e-pastā zane.radzobe@lu.lv

Politikas zinātnes bakalaura studiju programmas direktors asoc.prof. Toms Rostoks ceturtdien, 29. augustā plkst. 14.00 – 16.00

Socioloģijas bakalaura studiju programmas direktore prof. Aija Zobena pirmdien, 26. augustā plkst. 11.00 – 13.00 un ceturtdien, 29. augustā plkst. 11.00 – 13.00

Bibliotēkzinātnes un informācijas maģistra studiju programmas direktore doc. Daina Pakalna ceturtdien, 29. augustā plkst. 11.00 – 13.00

Diplomātijas maģistra studiju programmas direktors asoc.prof. Toms Rostoks ceturtdien, 29. augustā plkst. 14:00-16:00

Komunikācijas zinātnes maģistra studiju programmas direktore prof. Vita Zelče otrdien, 27. augustā plkst. 13.00 – 14.00 vai citā laikā, individuāli vienojoties e-pasta sarakstē vita.zelce@lu.lv

Politikas zinātnes maģistra studiju programmas direktors prof. Jānis Ikstens piektdien, 30.augustā plkst. 11.00 – 13.00 221.telpā vai citā laikā, vienojoties e-pastā janis.ikstens@lu.lv

Socioloģijas maģistra studiju programmas direktore asoc.prof. Baiba Bela ceturtdien, 29. augustā plkst. 16.00 – 18.00

Sociālā darba profesionālā maģistra un bakalauru studiju programmu direktore asoc.prof. Līga Rasnača piektdien, 30.augustā plkst. 16.00 – 17.30

Dalīties