Lai veiktu pētnieciskus novērojumus un daļēji strukturētās intervijas, projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” dalībnieki no 28. līdz 30. augustam viesojās Latvijas mazākajā novadā Baltinavā, kā arī Viļakā.

Latvijas Zinātnes padomes (LZP) pētnieciskā projekta “Latvijas mediju ekoloģija: Ceturtās industriālās revolūcijas izraisīto pārmaiņu analīze” dalībnieki trīs dienu laikā Latgalē veica kopskaitā vairāk kā 50 daļēji strukturētās intervijas ar vietējiem iedzīvotājiem. Interviju laikā tika noskaidrots cilvēku viedoklis par mediju patērēšanas tradīcijām, komunikācijas tehnoloģiju lietojumu, apraides pieejamību pierobežas teritorijā, sabiedrības izglītotību par viltus ziņām un medijpratību. Tāpat tika taujāts par efektīvākajiem un uzticamākajiem informācijas apmaiņas veidiem krīzes situācijās, kā arī cilvēku viedoklis par žurnālistu darba profesionalitāti un mediju piedāvātā satura kvalitāti.

Renāra Felča pētnieciskās tēmas projekta ietvaros saistītas ar  informācijas un komunikāciju tehnoloģiju lomu, kā arī ar elektroenerģijas patēriņa paradumu izpēti cilvēku dzīvē. Ekspedīcijas noslēgumā Renārs secina: “Lielākie Latvijas informatīvās telpas draudi saistīti ar mediju neatkarību, kapacitāti un iespējām veidot saistošu un kvalitatīvu saturu. Enerģijas patēriņa paradumi liecina par labklājības līmeņa pieaugumu un ar to saistītajām dzīvesveida izmaiņām, kur iespējas patērēt mazāk elektroenerģijas ir, no vienas puses, iespējama, bet, no otras puses, cilvēki no dzīvesveida radītā elektroenerģijas patēriņa ir gatavi atteikties tikai piespiedu gadījumā.”

Visi ekspedīcijas dalībnieki atzina, ka cilvēki gan Baltinavā, gan arī Viļakā bijuši ļoti atsaucīgi – laipni piekrituši intervijām, vaļsirdīgi stāstījuši par savu personīgo mediju patērēšanas pieredzi, ieteikuši vēl citus intervējamos. “Cilvēki Baltinavā bija ļoti atsaucīgi un labprāt dalījās savās pārdomās par medijiem, mediju un tehnoloģiju nozīmi savā ikdienas dzīvē,” norāda projekta vadītāja Marita Zitmane. Arī ekspedīcijas dalībniece Klinta Ločmele izsaka pateicību intervētajām personām: “Novērtēju cilvēku atklātību intervijās, jo runāt par dažādiem mediju patērēšanas paradumiem, ir kā ļaut ielūkoties visai personiskā pasaulē. Turklāt nepieciešama arī drosme skaļi novērtēt savu medijpratību un atzīt, ka kāds vispār pirmo reizi par to aizdomājas.”

Ar Baltinavas novada un Viļakas iedzīvotājiem tikās projekta vadītāja, docente Marita Zitmane, profesore Skaidrīte Lasmane, profesore Vita Zelče, pētnieki - Klinta Ločmele, Velta Skolmeistere, Kristīne Antonova un Laura Uzule, kā arī Renārs Felcis un Kaspars Zellis.

 Foto: Laura Uzule, Kaspars Zellis

Dalīties