Ceturtdien, 05.12. plkst.10.30  (325. auditorijā)  notiks Dr.sc.soc. Renāra Felča atklātā lekcija “Aģentūras un struktūras saistības jautājums modernajās sociālajās teorijās. Turpinājums par Aģentu tīkla teoriju” ievēlēšanai docenta amatā LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļā, socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, socioloģijas teorijas un vēstures apakšnozarē.

Sestdien, 07.12. plkst.10.30 (325. auditorijā)  notiks Mg.soc. Ievas Ozolas atklātā lekcija “Psihosociālais darbs kā viena no sociālā darba ar gadījumu bāzes metodēm”  ievēlēšanai docenta amatā LU Sociālo zinātņu fakultātes Socioloģijas nodaļā, socioloģijas un sociālā darba zinātņu nozarē, sociālās politikas un sociālā darba organizācijas apakšnozarē.

Laipni aicināti visi interesenti!

Dalīties