Lai mazinātu riskus Latvijas Universitātes personālam, studējošajiem, viesiem un apmeklētājiem inficēties ar Covid-19, laika posmā no 13. marta līdz 14. aprīlim tiek pārtraukts studiju process klātienē. Attālināto studiju laikā, lūgums studentiem visus aktuālos jautājums risināt e-pastā ar savu metodiķi vai programmas direktoru.

Saziņai ar studentiem SZF izmantos LUIS. Lūgums regulāri pārbaudīt savus e-pastus.

Laika posmā no 13.03.2020. līdz 14.04.2020. LU ievieš šādus Covid-19 izplatības epidemioloģiskās drošības pasākumus:

  • pārtraukt klātienes lekciju, nodarbību, semināru un citu klātienes studiju, tālākizglītības un interešu izglītības procesa un pārbaudījumu organizēšanas formu īstenošanu;
  • pārtraukt konferenču un jebkādu citu klātienes pasākumu (kurā ir vairāk par 100 dalībniekiem) organizēšanu LU;
  • studiju procesu organizēt attālināti, izmantojot LU e-studiju vidi, tajā skaitā video u.c. iespējamus formātus;
  • LU pamatstruktūrvienībām, tai skaitā zinātniskajiem institūtiem un LU Administrācijai, iespēju robežās nodrošināt darbu attālināti;
  • LU studējošiem piekļuve LU telpām (bibliotēkām) atļauta, uzrādot spēkā esošu LU studenta apliecību

LU personālam, tajā skaitā studējošajiem aicinām strikti ievērot Slimības profilakses un kontroles centra ieteikumus (https://spkc.gov.lv/lv/aktualitates/get/nid/757), īpaši ieteikumus atgriežoties no komandējumiem vai atvaļinājuma ceļojumiem.

Šāds lēmums pieņemts, jo Latvijas valdība valstī ir izsludinājusi ārkārtas situāciju, lai ierobežotu “Covid-19” vīrusa izplatību.

Aicinām SZF mājaslapā sekot līdzi LU vadības rīkojumiem, norādījumiem un rīcības ieteikumiem saistībā ar informāciju par drošības pasākumiem LU.

Tuvāko dienu laikā sekos informācija par attālināto studiju organizēšanas kārtību.

Dalīties