Dr. sc. pol. Iveta Reinholde ir ievēlēta profesora amatā politikas zinātnes nozarē, pārvaldes un administrācijas apakašnozarē, LU Sociālo zinātņu fakultātes Politikas zinātnes nodaļā.

Profesora amats piešķirts, pamatojoties uz LU Plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba profesoru padomes 20.05.2020. sēdes lēmumu.

Dalīties