Dr. sc. pol. Visvaldis Valtenbergs ir ievēlēts asociētā profesora amatā plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes nozarē, komunikācijas teorijas apakašnozarē, LU Sociālo zinātņu fakultātes Komunikācijas studiju nodaļā.

Asociētā profesora amats piešķirts, pamatojoties uz LU Plašsaziņas līdzekļu un komunikācijas zinātnes, politikas zinātnes, socioloģijas un sociālā darba profesoru padomes 20.05.2020. sēdes lēmumu.

Dalīties