Liepājas 27. starptautiskajā zinātniskajā konferencē "Aktuālas problēmas literatūras un kultūras pētniecībā" 10. un 11. martā piedalīsies pieci Latvijas Zinātnes padomes Fundamentālo un lietišķo pētījumu programmas (FLPP) projekta “Dezinformācijas un sazvērestību radītie riski demokrātijai: Latvijas pieredzes pārlūkošana” pētnieki. Šis projekts tiek īstenots Sociālo zinātņu fakultātes Sociālo un politisko pētījumu institūtā.

Konferences pirmajā dienā plkst. 12.00–12.20 izskanēs profesora Viestura Zandera ziņojumus “Trimdas publikāciju lasītāji padomju Latvijā”. Pārējie projekta pētnieki uzstāsies konferences otrajā dienā. Viņu referāti iekļauti sekcijā “Sociālo un humanitāro zinātņu krustpunkti”, kas sāksies plkst. 9.30.

Profesores Skaidrītes Lasmanes prezentācijas nosaukums “Latviešu rakstnieku diskursi medijos 2020./2021.gada pandēmijas laikā”, docentes Zanes Radzobes – “Žanra problemātika populārajā žurnālistikā”, asociētās profesores Maritas Zitmanes – “Sociālo tīklu viļņošanās. Diskusijas “Vai Latvijas kino trūkst sieviešu stāstu?” analīze” un doktora zinātniskā grāda pretendenta Mārtiņa Pričina – “Dezinformācijas izplatīšanās tīkli un lietotāju emocijas sociālajos medijos”.

Konferences programma un Zoom saites uz konferenci: ŠEIT

 

Dalīties