Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte ir dibināta 2000. gadā uz jaunas simtgades un tūkstošgades sliekšņa. Lai atzīmētu LU SZF svarīgākos notikumus un pieminētu personības, kas ir bijušas vai ir daļa no fakultātes domubiedru pulka, LU Bibliotēkas bibliotekāres Maija Škapare, Laura Bernava un Jekaterina Šabaļina radījušas virtuālo izstādi.

Latvijas Universitātes Sociālo zinātņu fakultāte (SZF) nu jau ir 21 gadu veca/jauna un sasniegusi pilngadību pat pēc seniem vai “labo” Ulmaņlaiku likumiem, kad astoņpadsmitgadīgie vēl netika uzskatīti par pietiekami nobriedušiem ļaudīm. Tādējādi šodien SZF ir absolūti pieaugusi un atstājusi aiz muguras dzimšanu, bērnību, vētrainos pusaudža gadus un agrīno jaunību!

Fakultāte tapa laikā, kad Latvijas izglītība un zinātne vēl lauzās ārā no padomju periodā uzbūvētā vienveidības, standartizācijas un konservatīvisma krātiņa un tiecās pēc piederības Rietumpasaulei un tās akadēmiskajam līmenim. Tās dibināšana bija pieteikums sociālo zinātņu jaunai definīcijai, mērķiem un spēkam Latvijas izglītības, zinātnes un publiskajā telpā. Uzņemoties celmlauža lomu sociālajās zinātnēs, SZF ir konsekventi veidojusi savas nozares kvalitāti gan akadēmiski pedagoģiskajā, gan pētniecības laukā. Skaitliskā izteiksmē tās veikums mērāms tūkstošos. Tie ir vairāki tūkstoši labi izglītotu sociologu, politikas zinātnes, sociālā darba komunikācijas, informācijas, bibliotēku nozares speciālistu un zinātnisko publikāciju, kā arī desmitiem monogrāfiju, īstenotu pētniecības projektu, izdotu žurnālu numuru, uzņemtu filmu un veidotu raidījumu.

SZF galvenā vērtība allaž ir bijuši un ir tās cilvēki – studenti, vispārējais personāls un mācībspēki. Fakultātes kultūrai raksturīga tiekšanās pēc zināšanu un darba kvalitātes, atbildīguma, laikmetīguma, radošuma, domu apmaiņas un patiesības, tāpat arī – pēc sakārtotas un mūsdienīgas studiju un pētnieciskā darba vides, jaunākajām tehnoloģijām, bagātīgiem informācijas un zinātniskās literatūras krājumiem. Ne velti SZF identitātes kodola pamatā likts: “Spēcīgu zināšanu fakultāte!”

Vēlu fakultātei nākamajā pastāvēšanas desmitgadē neatlaidīgi sekot savām vērtībām un savu identitāti darīt vēl spēkpilnāku! No mūsu dinamiskā laikmeta dāsnā piedāvājuma tvert darbam un izaugsmei visnoderīgāko un vislabāko! Lai veicas un sekmējas mums visiem!

Scientia nihil est quam veritatis imago. Scientia vinces!

Profesore Vita Zelče

Izstādē vietu radušas gan LU SZF personas, gan izdevumi, gan notikumi. Sadaļā “Personas” var iepazīties ar SZF dekānu – Jāņa Ikstena, Jura Rozenvalda un Intas Brikšes – biogrāfijām, profesionālo un zinātnisko darbību, kā arī viņu devumu fakultātes attīstībā. Tāpat šajā sadaļā ir minēti vairāk nekā 700 pasniedzēji, vieslektori, pētnieki un citi darbinieki, kuri bijuši vai joprojām ir daļa no LU SZF saimes un kuri devuši savu ieguldījumu fakultātes izaugsmē.

Sadaļā “Izdevumi” aplūkojami vairāk nekā 150 nozīmīgākie izdevumi, kas iznākuši kopš LU SZF dibināšanas līdz 2021. gadam, sākot ar Latvijas Universitātes Rakstiem (Acta Universitatis Latviensis), LU SZF studiju nodaļu veidotiem rakstu krājumiem, kuru autori ir bakalaura un maģistra studiju programmu studenti un docētāji, un beidzot ar nozīmīgākajām LU SZF docētāju un pētnieku monogrāfijām, kā arī LU SZF pakļautībā esošo institūtu un zinātnisko centru izdevumiem. Daļai izdevumu pievienota saite uz pilntekstu.

Savukārt sadaļā “Notikumi” izlases veidā secīgi atspoguļoti  dažādi LU SZF akadēmiskās dzīves un sadzīves mirkļi 21 gada garumā, kas papildināti ar foto attēliem, video materiāliem, notikumu plakātiem.

     

Dalīties